Naredba – ograničenje kretanja u FBiH

S obzirom da je u Federaciji BiH uveden policijski čas, zaposleni, odnosno, posada vozila koja se kreće tokom policijskog časa treba imati potvrdu o angažovanju vozača. Naredbe kriznog štaba, kao i obrazac potvrde možete preuzeti [...]

UUPRS Upitnik: Uticaj COVID-19 na poslovanje

Unija udruženja poslodavaca Republike Srpske uz tehničku podršku Međunarodne organizacije rada i u saradnji sa EBRD-om provodi istraživanje o posljedicama i potrebama poslodavaca u prevazilaženju problema u poslovanju nastalih zbog pojave infekcije COVID-19. Istraživanje će biti iskorišteno u funkciji [...]