U okviru projekta EU4Agri objavljen Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za podršku investicijama u ruralni turizam.

Cilj Poziva je povećanje stepena diverzifikacije i razvoj ekonomskih aktivnosti u ruralnim područjima, stvaranje novih i očuvanje postojećih radnih mjesta, unapređenje i promocija turističke ponude, očuvanje prirodne i kulturne baštine kao i smanjenje negativnih efekata pandemije virusa COVID-19.

Prijave se podnose isključivo u partnerstvu koje čine podnosilac prijave i minimalno dva partnera.

Prihvatljivi podnosioci prijave su preduzeća, samostalni preduzetnici, jedinice lokalne samouprave, javne ustanove i organizacije koje upravljaju zaštićenim prirodnim područjem, nevladine organizacije i udruženja, dok su prihvatljivi partneri fizička lica ili seoska domaćinstva/gazdinstva, mikro i mala preduzeća, zanati, nevladine organizacije i udruženja, komercijalna gazdinstva i samostalni preduzetnici.

Ukupan budžet Poziva iznosi 3,5 miliona KM, dok se iznos bespovratnih sredstava po projektu kreće od 50 000 do 250 000 KM (bez PDV-a).

Aplikanti iz Republike Srpske se mole da na mejl fondovieu@meoi.vladars.net potvrde prijavu prijedloga projekta u okviru ovog poziva.

Rok za podnošenje prijava je 07. mart 2022. godine a na narednom linku možete pronaći detaljne Smjernice za podnosioce prijava.