Socijalni partneri su znatno približili stavove o Opštem kolektivnom ugovoru na sastanku održanom 25.4.2019. u Banjaluci. Tokom pregovora  dogovoreno je da se do 20. maja organi Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske, Konfederacije sindikata Republike Srpske i Saveza sindikata Republike Srpske odrede o radnom tekstu Opšteg kolektivnog ugovora, što je i predviđeno Zakonom o radu Republike Srpske kao dio procedure pregovaranja i zaključivanja kolektivnog ugovora.

U ime Vlade Srpske sastanku su prisustvovali potpredsjednik Anton Kasipović i ministri Duško Milunović i Petar Đokić koji su u svrhu postizanja dogovora oko zaključivanja Opšteg kolektivnog ugovora istakli spremnost Vlade da podrži rješenje po kojem regres za korišćenje godišnjeg odmora neće biti oporeziv porezom na dohodak i doprinosima. Pregovarački timovi su se potom usaglasili visinu regresa od 450 KM koji nije oporeziv porezom na dohodak  i doprinosima, na čemu su predstavnici Unije insistirali tokom pregovora.

Pored navedenog postignuta je saglasnost socijalnih partnera o visini minulog rada u iznosu od 0,3% za svaku navršenu godinu radnog staža, kao i uvećanju broja dana godišnjeg odmora za jedan dan za svakih 4 godine radnog staža, kao i postignuta saglasnost da sadržaj Odluke Vlade RS o uvećanjima plate iz 2016. godine u cijelosti treba ugrađena u tekst OKU-a-

Dogovor je postignut i oko procedure zaključivanja Opšteg kolektivnog ugovora koja podrazumjeva da bi nakon usvajanja radnog teksta na organima socijalnih partnera, Vlada Republike Srpske u proceduru uputila prijedloge izmjena poreskih propisa, nakon čijeg usvajanja bi se trebalo pristupiti potpisivanju Opšteg kolektivnog ugovora.