Banja Luka – Članovi Udruženja poslodavaca tekstilne i kožarsko-prerađivačke industrije Republike Srpske su upoznati sa realizacijom projekta “Jačanje zaštite ljudskih prava u aktivnostima biznis sektora u BiH”, gdje su im prezentovane projektne aktivnosti i rad na uključivanju što većeg broja članica u realizaciju projekta.