Ekonomsko – socijalni savjet Republike Srpske osnovan je 1997. godine posebnim Sporazumom socijalnih partnera. Postojanje Savjeta regulisano je Zakonom o radu (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 1/16), a donesen je i poseban Zakon o Ekonomsko – socijalnom savjetu (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 110/08) kojim su uređena pitanja od značaja za rad Savjeta. ESS RS ima 9 članova, od kojih 3 imenuje Vlada RS, i po 3 člana imenuju reprezentativno udruženje poslodavaca i sindikat.

Članovi Ekonomsko – socijalnog savjeta Republike Srpske ispred Unije poslodavaca Republike Srpske

Dragutin Škrebić
Dragutin Škrebićpredstavnik Udruženja poslodavaca tekstilne i kožarsko-prerađivačke industrije Republike Srpske
Vlasnik Škrebić Company d.o.o. Teslić i član Ekonomsko-socijalnog savjeta Republike Srpske
Dejan Mijić
Dejan Mijićpredsjednik Udruženja poslodavaca saobraćaja i veza Republike Srpske
Direktor “Autoprevoz” a.d. Banja Luka i član Ekonomsko-socijalnog savjeta Republike Srpske
Janko Petrović
Janko Petrovićpredsjednik Udruženja poslodavaca prerade drveta Republike Srpske
Direktor “Petroprojekt” d.o.o. Bratunac, preduzeća koje se bavi preradom drveta