Misija

Unija udruženja poslodavaca Republike Srpske je organizacija koja na dobrovoljnoj osnovi okuplja poslodavce iz privatnog i javnog sektora sa ciljem zastupanja njihovih interesa, pružanja odgovarajućih usluga, te uspostavljanja i unapređenja poslovnih veza.

Vizija

Želimo da budemo organizacija koja svojim radom, praktičnim iskustvom i ugledom članica doprinosi rastu zaposlenosti, održivom poslovanju, afirmaciji povoljne investicione klime i razvoju socijalnog dijaloga, a sve sa ciljem da, kroz partnerstvo sa institucijama, stvorimo društvo rada i prosperiteta.

Misija

Unija udruženja poslodavaca Republike Srpske je organizacija koja na dobrovoljnoj osnovi okuplja poslodavce iz privatnog i javnog sektora sa ciljem zastupanja njihovih interesa, pružanja odgovarajućih usluga, te uspostavljanja i unapređenja poslovnih veza.

Vizija

Želimo da budemo organizacija koja svojim radom, praktičnim iskustvom i ugledom članica doprinosi rastu zaposlenosti, održivom poslovanju, afirmaciji povoljne investicione klime i razvoju socijalnog dijaloga, a sve sa ciljem da, kroz partnerstvo sa institucijama, stvorimo društvo rada i prosperiteta.

Rukovodstvo Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske

Rukovodstvo Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske

Saša Trivić
Saša Trivićpredsjednik Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske
Direktor pekarsko-slastičarskog preduzeća “Krajina klas” d.o.o. Banja Luka.
Dejan Mijić
Dejan Mijićpotpredsjednik Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske
Direktor saobraćajnog privrednog društva “Autoprevoz” a.d. Banja Luka.
Janko Petrović
Janko Petrovićpotpredsjednik Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske
Direktor “Petroprojekt” d.o.o. Bratunac, preduzeća koje se bavi preradom drveta.
Saša Aćić
Saša Aćićdirektor Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske

Skupština Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske

Skupštinu Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske čine predsjednici udruženja poslodavaca, osnivača Unije i članova Unije koji su pristupili naknadno, u skladu sa Statutom Unije. Članovi Skupštine u aktuelnom sazivu su:

Radenko Bubič
Radenko Bubičpredsjednik Skupštine i predsjednik Udruženja poslodavaca tekstilne i kožarsko-prerađivačke industrije Republike Srpske
Vlasnik Društva za proizvodnju i promet proizvoda od kože i tekstila “Dermal R” d.o.o., Kotor Varoš.
Janko Petrović
Janko Petrovićpredsjednik Udruženja poslodavaca prerade drveta Republike Srpske
Direktor “Petroprojekt” d.o.o. Bratunac, preduzeća koje se bavi preradom drveta.
Dejan Mijić
Dejan Mijićpredsjednik Udruženja poslodavaca saobraćaja i veza Republike Srpske
Direktor saobraćajnog privrednog društva “Autoprevoz” a.d. Banja Luka.
Saša Trivić
Saša Trivićpredsjednik Udruženja poslodavaca poljoprivrede i prehrambene industrije Republike Srpske
Direktor pekarsko-slastičarskog preduzeća “Krajina klas” d.o.o. Banja Luka.
Radovan Bajić
Radovan Bajićpredsjednik Udruženja poslodavaca bankarsko-finansijskih i osiguravajućih organizacija Republike Srpske
Direktor banke i predsjednik Uprave NLB banke.
Željko Kovačević
Željko Kovačevićpredsjednik Udruženja poslodavaca energetike Republike Srpske
Generalni direktor Mješovitog holdinga “Elektroprivreda Republike Srpske” MP a.d. Trebinje.
Milorad Zekić
Milorad Zekićpredsjednik Udruženja poslodavaca komunalnih i uslužnih djelatnosti Republike Srpske
Izvršni direktor za proizvodno-tehnološke poslove “Komunalac” a.d. Bijeljina.
Žarko Jovičić
Žarko Jovičićpredsjednik Udruženja poslodavaca šumarstva Republike Srpske
JP “Šume Republike Srpske” a.d. Sokolac.
Dalibor Šajić
Dalibor Šajićpredsjednik Udruženja poslodavaca trgovine, turizma i ugostiteljstva Republike Srpske
Predsjednik Udruženja poslodavaca turizma i ugostiteljstva Republike Srpske – HORECA RS (vlasnik Ugostiteljskih radnji “Mala stanica”, “K.S.E.T.” i “CINECITTA”).
Boško Borisavljević
Boško Borisavljevićpredsjednik Udruženja poslodavaca grafičke i informativne djelatnosti, kinematografije,proizvodnje celuloze, papira i proizvoda od papira Republike Srpske
Direktor “Borton” d.o.o. Laktaši.
Dušan Stojičić
Dušan Stojičićpredsjednik Udruženja poslodavaca elektro, hemijske, gumarske i industrije za proizvodnju i preradu nemetala Republike Srpske
Vlasnik kompanije “Geofon” d.o.o. Teslić.
Predrag Zorić
Predrag Zorićpredsjednik Udruženja poslodavaca metalske industrije i rudarstva Republike Srpske
Spasoje Albijanić
Spasoje Albijanićpredsjednik Udruženja poslodavaca građevinarstva i industrije građevinskog materijala Republike Srpske
Direktor “Monting Montaža” d.o.o. Bijeljina.

Skupština se obavezno sastaje kada je potrebno utvrditi stavove Unije od značaja za ostvarivanje ciljeva, a najmanje jednom godišnje. Posljednja, 41. sjednica održana je 4. jula 2017. godine u Banjoj Luci.

Više o nadležnostima Skupštine možete pronaći u Statutu Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske.