Misija

Unija poslodavaca Republike Srpske je organizacija koja na dobrovoljnoj osnovi okuplja poslodavce iz privatnog i javnog sektora sa ciljem zastupanja njihovih interesa, pružanja odgovarajućih usluga, te uspostavljanja i unapređenja poslovnih veza.

Vizija

Želimo da budemo organizacija koja svojim radom, praktičnim iskustvom i ugledom članica doprinosi rastu zaposlenosti, održivom poslovanju, afirmaciji povoljne investicione klime i razvoju socijalnog dijaloga, a sve sa ciljem da, kroz partnerstvo sa institucijama, stvorimo društvo rada i prosperiteta.

Misija

Unija poslodavaca Republike Srpske je organizacija koja na dobrovoljnoj osnovi okuplja poslodavce iz privatnog i javnog sektora sa ciljem zastupanja njihovih interesa, pružanja odgovarajućih usluga, te uspostavljanja i unapređenja poslovnih veza.

Vizija

Želimo da budemo organizacija koja svojim radom, praktičnim iskustvom i ugledom članica doprinosi rastu zaposlenosti, održivom poslovanju, afirmaciji povoljne investicione klime i razvoju socijalnog dijaloga, a sve sa ciljem da, kroz partnerstvo sa institucijama, stvorimo društvo rada i prosperiteta.

Rukovodstvo Unije poslodavaca Republike Srpske

Rukovodstvo Unije poslodavaca Republike Srpske

Saša Trivić
Saša Trivićpredsjednik Unije poslodavaca Republike Srpske
Direktor pekarsko-slastičarskog preduzeća “Krajina klas” d.o.o. Banja Luka.
Dejan Mijić
Dejan Mijićpotpredsjednik Unije poslodavaca Republike Srpske
Direktor saobraćajnog privrednog društva “Autoprevoz” a.d. Banja Luka.
Janko Petrović
Janko Petrovićpotpredsjednik Unije poslodavaca Republike Srpske
Direktor “Petroprojekt” d.o.o. Bratunac, preduzeća koje se bavi preradom drveta.
Saša Aćić
Saša Aćićdirektor Unije poslodavaca Republike Srpske

Skupština Unije poslodavaca Republike Srpske

Skupštinu Unije poslodavaca Republike Srpske čine predsjednici udruženja poslodavaca, osnivača Unije i članova Unije koji su pristupili naknadno, u skladu sa Statutom Unije. Članovi Skupštine u aktuelnom sazivu su:

Radenko Bubić
Radenko Bubićpredsjednik Skupštine i predsjednik Udruženja poslodavaca tekstilne i kožarsko-prerađivačke industrije Republike Srpske
Vlasnik Društva za proizvodnju i promet proizvoda od kože i tekstila “Dermal R” d.o.o., Kotor Varoš
Janko Petrović
Janko Petrovićpredsjednik Udruženja poslodavaca prerade drveta Republike Srpske
Direktor “Petroprojekt” d.o.o. Bratunac, preduzeća koje se bavi preradom drveta
Dejan Mijić
Dejan Mijićpredsjednik Udruženja poslodavaca saobraćaja i veza Republike Srpske
Direktor saobraćajnog privrednog društva “Autoprevoz” a.d. Banja Luka
Saša Trivić
Saša Trivićpredsjednik Udruženja poslodavaca poljoprivrede i prehrambene industrije Republike Srpske
Direktor pekarsko-slastičarskog preduzeća “Krajina klas” d.o.o. Banja Luka
Srđan Kondić
Srđan Kondićpredsjednik Udruženja poslodavaca bankarsko-finansijskih i osiguravajućih organizacija Republike Srpske
Predsjednik Uprave Addiko bank ad Banja Luka.
Blagoje Šupić
Blagoje Šupićpredsjednik Udruženja poslodavaca energetike Republike Srpske
Mješoviti holding “Elektroprivreda Republike Srpske” MP a.d. Trebinje
Milorad Zekić
Milorad Zekićpredsjednik Udruženja poslodavaca komunalnih i uslužnih djelatnosti Republike Srpske
“Komunalac” a.d. Bijeljina
Žarko Jovičić
Žarko Jovičićpredsjednik Udruženja poslodavaca šumarstva Republike Srpske
JP “Šume Republike Srpske” a.d. Sokolac
Dalibor Šajić
Dalibor Šajićpredsjednik Udruženja poslodavaca turizma i ugostiteljstva Republike Srpske
Predsjednik Udruženja poslodavaca turizma i ugostiteljstva Republike Srpske – HORECA RS (vlasnik Ugostiteljskih radnji “Mala stanica”, “K.S.E.T.” i “CINECITTA”)
Boško Borisavljević
Boško Borisavljevićpredsjednik Udruženja poslodavaca grafičke i informativne djelatnosti, kinematografije, proizvodnje celuloze, papira i proizvoda od papira Republike Srpske
Direktor “Borton” d.o.o. Laktaši
Zoran Škrebić
Zoran Škrebićpredsjednik Udruženja poslodavaca elektro, hemijske, gumarske i industrije za proizvodnju i preradu nemetala Republike Srpske
Direktor Hemijske industrije “Destilacija” a.d. Teslić
Predrag Zorić
Predrag Zorićpredsjednik Udruženja poslodavaca metalske industrije i rudarstva Republike Srpske
Direktor kompanije “Kolektor CCL” doo Laktaši
Savo Erić
Savo Erićpredsjednik Udruženja poslodavaca građevinarstva i industrije građevinskog materijala Republike Srpske
Direktor Zvornik putevi ad Zvornik
Bojan Vuković
Bojan Vukovićpredsjednik Udruženja poslodavaca informacionih i komunikacionih tehnologija Republike Srpske - ICT Business Srpska
Osnivač i direktor “DVC Solutions” d.o.o. Banja Luka
Bojan Risović
Bojan Risovićpredsjednik Udruženja poslodavaca trgovine Republike Srpske
“Tropic maloprodaja” d.o.o. Banja Luka

Skupština se obavezno sastaje kada je potrebno utvrditi stavove Unije od značaja za ostvarivanje ciljeva, a najmanje jednom godišnje.

Više o nadležnostima Skupštine možete pronaći u Statutu Unije poslodavaca Republike Srpske.