Izmijenjen naziv Unije

Unija udruženja poslodavaca Republike Srpske izmijenila je svoj naziv, koji sada glasi: Unija poslodavaca Republike Srpske, skraćeno Unija...
Saznajte više
Izmijenjen naziv Unije

Samo smanjenje nameta može uvećati minimalac

Statistički pokazatelji o inflaciji, BDP-u, cijenama, prosječnim platama po djelatnostima te uporednim podacima o najnižoj plati u Srpskoj...
Saznajte više
Samo smanjenje nameta može uvećati minimalac

Foča – Održane javne konsultacije na temu parafiskalnih opterećenja

U organizaciji Unije poslodavaca Republike Srpske, u Foči je održana dvodnevna radionica u vidu javnih konsultacija sa poslodavcima...
Saznajte više
Foča – Održane javne konsultacije na temu parafiskalnih opterećenja

Objavljena Uredba o postupku dodjele podsticaja za mala i srednja preduzeća

Obavještavamo Vas da je objavljena Uredba o postupku dodjele podsticaja za mala i srednja preduzeća (SG 66/22). Navednom...
Saznajte više
Objavljena Uredba o postupku dodjele podsticaja za mala i srednja preduzeća

Najava: Danas konferencija za medije u vezi sa zahtjevima za povećanje najniže plate

Banja Luka - Unija poslodavaca Republike Srpske održaće danas, 15. jula u 12 časova, konferenciju za medije na...
Saznajte više
Najava: Danas konferencija za medije u vezi sa zahtjevima za povećanje najniže plate

Objavljen javni poziv za dodjelu subvencija poslovnim subjektima u Gradu Banja Luka za 2022. – ROK 30 DANA

Grad Banja Luka objavio je danas JAVNI POZIV za dodjelu subvencija poslovnim subjektima u Gradu Banja Luka za...
Saznajte više
Objavljen javni poziv za dodjelu subvencija poslovnim subjektima u Gradu Banja Luka za 2022. – ROK 30 DANA

Poglavlje 20 – Akcioni plan i koraci za unapređenje pravne regulative u Republici Srpskoj

U toku je trening na temu “Jačanja kapaciteta zainteresovanih strana u procesu pripreme za pregovaranje poglavlja 20 –...
Saznajte više
Poglavlje 20 – Akcioni plan i koraci za unapređenje pravne regulative u Republici Srpskoj

Trening „Jačanje kapaciteta zainteresovanih strana u procesu pripreme za pregovaranje poglavlja 20 – industrijska politika i preduzetništvo“ – Banja Luka, 11.07.2022.

Unija poslodavaca Republike Srpske organizuje trening na temu „Jačanje kapaciteta zainteresovanih strana u procesu pripreme za pregovaranje poglavlja...
Saznajte više
Trening „Jačanje kapaciteta zainteresovanih strana u procesu pripreme za pregovaranje poglavlja 20 – industrijska politika i preduzetništvo“ – Banja Luka, 11.07.2022.

Održana dvodnevna radionica u Neumu, 22-23.06.2022.

Unija poslodavaca Republike Srpske organizovala je radionice sa ciljem unapređenja saradnje i razvoja partnerstva između institucija, poslovne zajednice...
Saznajte više
Održana dvodnevna radionica u Neumu, 22-23.06.2022.

Saopštenje povodom odluke Savjeta ministara o zabrani izvoza određenih šumskih drvnih sortimenata

Banja Luka - Unija poslodavaca Republike Srpske smatra da Odluka o zabrani izvoza određenih šumskih drvnih sortimenata, ogrevnog...
Saznajte više
Saopštenje povodom odluke Savjeta ministara o zabrani izvoza određenih šumskih drvnih sortimenata

U toku konferencija “Turizam obogaćuje: Turizam razvojna šansa Republike Srpske”

Unija udruženja poslodavaca Republike Srpske u saradnji sa Ministarstvom trgovine i turizma u Vladi Republike Srpske, uz podršku...
Saznajte više
U toku konferencija “Turizam obogaćuje: Turizam razvojna šansa Republike Srpske”
Post Nav Image Izmijenjen naziv Unije
Post Nav Image Samo smanjenje nameta može uvećati minimalac
Post Nav Image Foča – Održane javne konsultacije na temu parafiskalnih opterećenja
Post Nav Image Objavljena Uredba o postupku dodjele podsticaja za mala i srednja preduzeća
Post Nav Image Najava: Danas konferencija za medije u vezi sa zahtjevima za povećanje najniže plate
Post Nav Image Objavljen javni poziv za dodjelu subvencija poslovnim subjektima u Gradu Banja Luka za 2022. – ROK 30 DANA
Post Nav Image Poglavlje 20 – Akcioni plan i koraci za unapređenje pravne regulative u Republici Srpskoj
Post Nav Image Trening „Jačanje kapaciteta zainteresovanih strana u procesu pripreme za pregovaranje poglavlja 20 – industrijska politika i preduzetništvo“ – Banja Luka,...
Post Nav Image Održana dvodnevna radionica u Neumu, 22-23.06.2022.
Post Nav Image Saopštenje povodom odluke Savjeta ministara o zabrani izvoza određenih šumskih drvnih sortimenata
Post Nav Image U toku konferencija “Turizam obogaćuje: Turizam razvojna šansa Republike Srpske”

Ostali članci

Održan sastanak sa UIO BiH

Banja Luka – Unija poslodavaca Republike Srpske je danas, 14. juna 2022. godine, održala inicijalni sastanak sa predstavnicima Uprave za indirektno oporezivanje BiH, na temu uspostavljanja saradnje na zajedničkoj implementaciji projekta „Smanjenje korupcije u radu [...]

Pregled svih članaka

Ostali članci

Pregled svih članaka

Zašto postati član?

Pružanje informacija putem

 • web stranice i društvenih mreža

 • newsletter-a

 • domaćih i međunarodnih sajmova

 • publikacija

Propisi

UUPRS predlaže i direktno učestvuje u:

 • kreiranju poslovnih politika i strategija

 • izmjenama i dopunama postojećih propisa

 • donošenju novih propisa

 • donošenju novih kolektivnih ugovora

Prava članica

 • Članice biraju i mogu biti birane u organe Udruženja

 • Članice biraju i mogu biti birane u ESS RS

 • Članice biraju i mogu biti birane u organe i institucije u koje UUPRS daje svoje predstavnike

 • Članice mogu kreirati globalnu politiku UUPRS

Pomoć članicama

 • Besplatna pravna pomoć

 • Edukacija kroz organizovanje seminara, konferencija, radionica, okruglih stolova i slično

 • Pružanje stručne pomoći kroz definisanje ciljeva razvoja i istraživanja tržišta

 • Pomoć pri formiranju grupacija po osnovu djelatnosti i na teritorijalnom principu

Posredovanje

 • u rješavanju problema sa institucijama vlasti

 • u kontaktima sa stranim partnerima

 • u pregovorima sa međunarodnim organizacijama

 • u rješavanju problema sa sindikatima

Projekti

Pružamo Vam:

 • Informacije o svim dostupnim fondovima

 • Pomoć u kontaktima sa donatorima

 • Pomoć u pisanju projekata i partnerstvo u projektima

 • Povezivanje sa drugim mogućim partnerima

Predstavljanje

 • u ESS RS

 • na sjednicama Narodne skupštine RS i njenih komisija i odbora

 • u međunarodnim asocijacijama

 • u radnim grupama za izradu zakona

Pregovori

 • sa sindikatima

 • sa izvršnom i zakonodavnom vlašću

 • sa međunarodnim organizacijama

 • sa komorama i drugim biznis asocijacijama

Postanite član!

Zašto postati član?

Pružanje informacija putem

 • web stranice i društvenih mreža

 • newsletter-a

 • domaćih i međunarodnih sajmova

 • publikacija

Propisi

UUPRS predlaže i direktno učestvuje u:

 • kreiranju poslovnih politika i strategija

 • izmjenama i dopunama postojećih propisa

 • donošenju novih propisa

 • donošenju novih kolektivnih ugovora

Prava članica

 • Članice biraju i mogu biti birane u organe Udruženja

 • Članice biraju i mogu biti birane u ESS RS

 • Članice biraju i mogu biti birane u organe i institucije u koje UUPRS daje svoje predstavnike

 • Članice mogu kreirati globalnu politiku UUPRS

Pomoć članicama

 • Besplatna pravna pomoć

 • Edukacija kroz organizovanje seminara, konferencija, radionica, okruglih stolova i slično

 • Pružanje stručne pomoći kroz definisanje ciljeva razvoja i istraživanja tržišta

 • Pomoć pri formiranju grupacija po osnovu djelatnosti i na teritorijalnom principu

Posredovanje

 • u rješavanju problema sa institucijama vlasti

 • u kontaktima sa stranim partnerima

 • u pregovorima sa međunarodnim organizacijama

 • u rješavanju problema sa sindikatima

Projekti

Pružamo Vam:

 • Informacije o svim dostupnim fondovima

 • Pomoć u kontaktima sa donatorima

 • Pomoć u pisanju projekata i partnerstvo u projektima

 • Povezivanje sa drugim mogućim partnerima

Predstavljanje

 • u ESS RS

 • na sjednicama Narodne skupštine RS i njenih komisija i odbora

 • u međunarodnim asocijacijama

 • u radnim grupama za izradu zakona

Pregovori

 • sa sindikatima

 • sa izvršnom i zakonodavnom vlašću

 • sa međunarodnim organizacijama

 • sa komorama i drugim biznis asocijacijama

Postanite član!

Zašto postati član?

Pružanje informacija putem

 • web stranice i društvenih mreža

 • newsletter-a

 • domaćih i međunarodnih sajmova

 • publikacija

Propisi

UUPRS predlaže i direktno učestvuje u:

 • kreiranju poslovnih politika i strategija

 • izmjenama i dopunama postojećih propisa

 • donošenju novih propisa

 • donošenju novih kolektivnih ugovora

Prava članica

 • Članice biraju i mogu biti birane u organe Udruženja

 • Članice biraju i mogu biti birane u ESS RS

 • Članice biraju i mogu biti birane u organe i institucije u koje UUPRS daje svoje predstavnike

 • Članice mogu kreirati globalnu politiku UUPRS

Pomoć članicama

 • Besplatna pravna pomoć

 • Edukacija kroz organizovanje seminara, konferencija, radionica, okruglih stolova i slično

 • Pružanje stručne pomoći kroz definisanje ciljeva razvoja i istraživanja tržišta

 • Pomoć pri formiranju grupacija po osnovu djelatnosti i na teritorijalnom principu

Posredovanje

 • u rješavanju problema sa institucijama vlasti

 • u kontaktima sa stranim partnerima

 • u pregovorima sa međunarodnim organizacijama

 • u rješavanju problema sa sindikatima

Projekti

Pružamo Vam:

 • Informacije o svim dostupnim fondovima

 • Pomoć u kontaktima sa donatorima

 • Pomoć u pisanju projekata i partnerstvo u projektima

 • Povezivanje sa drugim mogućim partnerima

Predstavljanje

 • u ESS RS

 • na sjednicama Narodne skupštine RS i njenih komisija i odbora

 • u međunarodnim asocijacijama

 • u radnim grupama za izradu zakona

Pregovori

 • sa sindikatima

 • sa izvršnom i zakonodavnom vlašću

 • sa međunarodnim organizacijama

 • sa komorama i drugim biznis asocijacijama

Postanite član!

PUBLIKACIJE

PROJEKTI