Apel poslodavaca za stabilizaciju političkih prilika u BiH

Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine i Unija udruženja poslodavaca Republike Srpske pozivaju najviše predstavnike političkih partija i...
Saznajte više
Apel poslodavaca za stabilizaciju političkih prilika u BiH

Poziv za učešće na edukaciji „Sve o novom kontnom okviru za privredna društva“ i „Ključna pitanja za sastavljanje finansijskih izvještaja o novim (starim) standardima MSFI 9, MSFI 15 i MSFI 16”

Unija udruženja poslodavaca Republike Srpske u saradnji sa konsultantskom kućom PriceWaterhouseCoopers (PWC) iz Sarajeva Vas poziva na online...
Saznajte više
Poziv za učešće na edukaciji „Sve o novom kontnom okviru za privredna društva“ i „Ključna pitanja za sastavljanje finansijskih izvještaja o novim (starim) standardima MSFI 9, MSFI 15 i MSFI 16”

Održan trening o primjeni novih poreskih propisa u RS

Banja Luka - Trening Unije udruženja poslodavaca RS pod nazivom "Primjena novih poreskih propisa" održan je 18. januara...
Saznajte više
Održan trening o primjeni novih poreskih propisa u RS

Preuzmite Odluku o najnižoj plati u RS za 2022. godinu

Banja Luka - U "Službenom glasniku Republike Srpske" broj 001/2022 od 11. januara 2022. godine objavljena je Odluka...
Saznajte više
Preuzmite Odluku o najnižoj plati u RS za 2022. godinu

Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović odlikovala Uniju udruženja poslodavaca Republike Srpske Ordenom Njegoša II reda

Povodom obilježavanja 30 godina postojanja Republike Srpske, predsjednica Republike Srpske, gospođa Željka Cvijanović odlikovala je Uniju udruženja poslodavaca...
Saznajte više
Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović odlikovala Uniju udruženja poslodavaca Republike Srpske Ordenom Njegoša II reda

Poziv za učešće na treningu ”Primjena novih poreskih propisa”

Unija udruženja poslodavaca Republike Srpske organizuje trening ”Primjena novih poreskih propisa”, koji će biti održan u utorak, 18....
Saznajte više
Poziv za učešće na treningu ”Primjena novih poreskih propisa”

BiH ne smije da propusti voz za “Otvoreni Balkan”

Srbija, Albanija i Sjeverna Makedonija su od Nove godine počele s primjenom prvih mjera u sklopu inicijative "Otvoreni...
Saznajte više
BiH ne smije da propusti voz za “Otvoreni Balkan”

Objavljen Budžet RS za 2022. godinu i Program ekonomskih reformi 2022-2024

Banja Luka - Danas je u "Službenom glasniku Republike Srpske" broj 121/2021 objavljena Odluka o usvajanju Budžeta Republike...
Saznajte više
Objavljen Budžet RS za 2022. godinu i Program ekonomskih reformi 2022-2024

Cijena električne energije 53 eura po megavatu za sve poslodavce

Na inicijativu predsjednika Vlade Republike Srpske preduzeće „Elektroprivreda Republike Srpske“ a.d. Trebinje je pristupilo korekcijama ugovora o cijeni...
Saznajte više
Cijena električne energije 53 eura po megavatu za sve poslodavce

Saopštenje sa održane press konferencije u Banjoj Luci

Selektivno povećanje cijena električne energije na bazi finansijske moći kupaca za pojedine grupe poslodavaca je apsolutno neprihvatljivo. Prihvativši...
Saznajte više
Saopštenje sa održane press konferencije u Banjoj Luci

Preuzmite izmjene i dopune Zakona o radu, Zakona o doprinosima i Zakona o porezu na dohodak

Banja Luka - Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radu, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o...
Saznajte više
Preuzmite izmjene i dopune Zakona o radu, Zakona o doprinosima i Zakona o porezu na dohodak
Post Nav Image Apel poslodavaca za stabilizaciju političkih prilika u BiH
Post Nav Image Poziv za učešće na edukaciji „Sve o novom kontnom okviru za privredna društva“ i „Ključna pitanja za sastavljanje finansijskih izvještaja...
Post Nav Image Održan trening o primjeni novih poreskih propisa u RS
Post Nav Image Preuzmite Odluku o najnižoj plati u RS za 2022. godinu
Post Nav Image Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović odlikovala Uniju udruženja poslodavaca Republike Srpske Ordenom Njegoša II reda
Post Nav Image Poziv za učešće na treningu ”Primjena novih poreskih propisa”
Post Nav Image BiH ne smije da propusti voz za “Otvoreni Balkan”
Post Nav Image Objavljen Budžet RS za 2022. godinu i Program ekonomskih reformi 2022-2024
Post Nav Image Cijena električne energije 53 eura po megavatu za sve poslodavce
Post Nav Image Saopštenje sa održane press konferencije u Banjoj Luci
Post Nav Image Preuzmite izmjene i dopune Zakona o radu, Zakona o doprinosima i Zakona o porezu na dohodak

Ostali članci

U toku je trening za poslodavce u Tesliću

U toku je trening "Jačanje zagovaračkih politika i strateškog okvira UUPRS", u okviru kojeg su poslodavci, članice Unije, definisali zagovaračke principe Unije poslodavaca za period 2022-2024. godine. Kao što je i najavljeno cilj treninga je [...]

Pregled svih članaka

Ostali članci

Pregled svih članaka

Zašto postati član?

Pružanje informacija putem

 • web stranice i društvenih mreža

 • newsletter-a

 • domaćih i međunarodnih sajmova

 • publikacija

Propisi

UUPRS predlaže i direktno učestvuje u:

 • kreiranju poslovnih politika i strategija

 • izmjenama i dopunama postojećih propisa

 • donošenju novih propisa

 • donošenju novih kolektivnih ugovora

Prava članica

 • Članice biraju i mogu biti birane u organe Udruženja

 • Članice biraju i mogu biti birane u ESS RS

 • Članice biraju i mogu biti birane u organe i institucije u koje UUPRS daje svoje predstavnike

 • Članice mogu kreirati globalnu politiku UUPRS

Pomoć članicama

 • Besplatna pravna pomoć

 • Edukacija kroz organizovanje seminara, konferencija, radionica, okruglih stolova i slično

 • Pružanje stručne pomoći kroz definisanje ciljeva razvoja i istraživanja tržišta

 • Pomoć pri formiranju grupacija po osnovu djelatnosti i na teritorijalnom principu

Posredovanje

 • u rješavanju problema sa institucijama vlasti

 • u kontaktima sa stranim partnerima

 • u pregovorima sa međunarodnim organizacijama

 • u rješavanju problema sa sindikatima

Projekti

Pružamo Vam:

 • Informacije o svim dostupnim fondovima

 • Pomoć u kontaktima sa donatorima

 • Pomoć u pisanju projekata i partnerstvo u projektima

 • Povezivanje sa drugim mogućim partnerima

Predstavljanje

 • u ESS RS

 • na sjednicama Narodne skupštine RS i njenih komisija i odbora

 • u međunarodnim asocijacijama

 • u radnim grupama za izradu zakona

Pregovori

 • sa sindikatima

 • sa izvršnom i zakonodavnom vlašću

 • sa međunarodnim organizacijama

 • sa komorama i drugim biznis asocijacijama

Postanite član!

Zašto postati član?

Pružanje informacija putem

 • web stranice i društvenih mreža

 • newsletter-a

 • domaćih i međunarodnih sajmova

 • publikacija

Propisi

UUPRS predlaže i direktno učestvuje u:

 • kreiranju poslovnih politika i strategija

 • izmjenama i dopunama postojećih propisa

 • donošenju novih propisa

 • donošenju novih kolektivnih ugovora

Prava članica

 • Članice biraju i mogu biti birane u organe Udruženja

 • Članice biraju i mogu biti birane u ESS RS

 • Članice biraju i mogu biti birane u organe i institucije u koje UUPRS daje svoje predstavnike

 • Članice mogu kreirati globalnu politiku UUPRS

Pomoć članicama

 • Besplatna pravna pomoć

 • Edukacija kroz organizovanje seminara, konferencija, radionica, okruglih stolova i slično

 • Pružanje stručne pomoći kroz definisanje ciljeva razvoja i istraživanja tržišta

 • Pomoć pri formiranju grupacija po osnovu djelatnosti i na teritorijalnom principu

Posredovanje

 • u rješavanju problema sa institucijama vlasti

 • u kontaktima sa stranim partnerima

 • u pregovorima sa međunarodnim organizacijama

 • u rješavanju problema sa sindikatima

Projekti

Pružamo Vam:

 • Informacije o svim dostupnim fondovima

 • Pomoć u kontaktima sa donatorima

 • Pomoć u pisanju projekata i partnerstvo u projektima

 • Povezivanje sa drugim mogućim partnerima

Predstavljanje

 • u ESS RS

 • na sjednicama Narodne skupštine RS i njenih komisija i odbora

 • u međunarodnim asocijacijama

 • u radnim grupama za izradu zakona

Pregovori

 • sa sindikatima

 • sa izvršnom i zakonodavnom vlašću

 • sa međunarodnim organizacijama

 • sa komorama i drugim biznis asocijacijama

Postanite član!

Zašto postati član?

Pružanje informacija putem

 • web stranice i društvenih mreža

 • newsletter-a

 • domaćih i međunarodnih sajmova

 • publikacija

Propisi

UUPRS predlaže i direktno učestvuje u:

 • kreiranju poslovnih politika i strategija

 • izmjenama i dopunama postojećih propisa

 • donošenju novih propisa

 • donošenju novih kolektivnih ugovora

Prava članica

 • Članice biraju i mogu biti birane u organe Udruženja

 • Članice biraju i mogu biti birane u ESS RS

 • Članice biraju i mogu biti birane u organe i institucije u koje UUPRS daje svoje predstavnike

 • Članice mogu kreirati globalnu politiku UUPRS

Pomoć članicama

 • Besplatna pravna pomoć

 • Edukacija kroz organizovanje seminara, konferencija, radionica, okruglih stolova i slično

 • Pružanje stručne pomoći kroz definisanje ciljeva razvoja i istraživanja tržišta

 • Pomoć pri formiranju grupacija po osnovu djelatnosti i na teritorijalnom principu

Posredovanje

 • u rješavanju problema sa institucijama vlasti

 • u kontaktima sa stranim partnerima

 • u pregovorima sa međunarodnim organizacijama

 • u rješavanju problema sa sindikatima

Projekti

Pružamo Vam:

 • Informacije o svim dostupnim fondovima

 • Pomoć u kontaktima sa donatorima

 • Pomoć u pisanju projekata i partnerstvo u projektima

 • Povezivanje sa drugim mogućim partnerima

Predstavljanje

 • u ESS RS

 • na sjednicama Narodne skupštine RS i njenih komisija i odbora

 • u međunarodnim asocijacijama

 • u radnim grupama za izradu zakona

Pregovori

 • sa sindikatima

 • sa izvršnom i zakonodavnom vlašću

 • sa međunarodnim organizacijama

 • sa komorama i drugim biznis asocijacijama

Postanite član!

PUBLIKACIJE

PROJEKTI