Važno: Aktivna aplikacija za elektronsko podnošenje Zahtjeva za dodjelu podsticaja za zapošljavanje

Ministarstvo privrede i preduzetništva u Vladi RS aktiviralo je aplikaciju za elektronsko podnošenje Zahtjeva za dodjelu podsticaja za...
Saznajte više
Važno: Aktivna aplikacija za elektronsko podnošenje Zahtjeva za dodjelu podsticaja za zapošljavanje

Obavještenje o rokovima za podnošenje zahtjeva za refundaciju naknada za vrijeme korišćenja porodiljskog odustva

Stupanjem na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dječjoj zaštiti ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj:107/19), od...
Saznajte više
Obavještenje o rokovima za podnošenje zahtjeva za refundaciju naknada za vrijeme korišćenja porodiljskog odustva

PREPORUKE POSLODAVCIMA I NADLEŽNIM ORGANIMA U VEZI RAVNOPRAVNOSTI POLOVA U RADU I ZAPOŠLJAVANJU

Imajući u vidu učestale povrede principa ravnopravnosti spolova u procesu rada i zapošljavanja, sadržane u praksi gdje se...
Saznajte više
PREPORUKE POSLODAVCIMA I NADLEŽNIM ORGANIMA U VEZI RAVNOPRAVNOSTI POLOVA U RADU I ZAPOŠLJAVANJU

Poziv na okrugli sto u sklopu projekta „Unapređenje pristupa privrednim sudovima u Bosni i Hercegovini“

Asocijacija za demokratske inicijative (ADI) Sarajevo, u saradnji sa Unijom udruženja poslodavaca  Republike Srpske (UUPRS) i Udruženjem poslodavaca ...
Saznajte više
Poziv na okrugli sto u sklopu projekta „Unapređenje pristupa privrednim sudovima u Bosni i Hercegovini“

Povolјni krediti za poslodavce u IRB RS-kamatne stope od 2,5-3% za tehnološki razvoj

Na inicijativu Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske  Investiciono-razvojna banka Republike Srpske je izmjenila Pravila plasmana i omogućila poslodavcima...
Saznajte više
Povolјni krediti za poslodavce u IRB RS-kamatne stope od 2,5-3% za tehnološki razvoj

Mišljenje u vezi obračuna najniže plate

Imajući u vidu izraženu potrebu članstva Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske po pitanju definisanja instituta  najniže plate u...
Saznajte više
Mišljenje u vezi obračuna najniže plate

Usvojena inicijativa UUPRS-od 01.01. 2020. osiguranje od nezaposlenosti manje za 0,2%

Narodna skupština Republike Srpske na svojoj 8.posebnoj sjednici koja je održana 17 i 18. decembra usvojila je izmjene...
Saznajte više
Usvojena inicijativa UUPRS-od 01.01. 2020. osiguranje od nezaposlenosti manje za 0,2%
Post Nav Image Važno: Aktivna aplikacija za elektronsko podnošenje Zahtjeva za dodjelu podsticaja za zapošljavanje
Post Nav Image Obavještenje o rokovima za podnošenje zahtjeva za refundaciju naknada za vrijeme korišćenja porodiljskog odustva
Post Nav Image PREPORUKE POSLODAVCIMA I NADLEŽNIM ORGANIMA U VEZI RAVNOPRAVNOSTI POLOVA U RADU I ZAPOŠLJAVANJU
Post Nav Image Poziv na okrugli sto u sklopu projekta „Unapređenje pristupa privrednim sudovima u Bosni i Hercegovini“
Post Nav Image Povolјni krediti za poslodavce u IRB RS-kamatne stope od 2,5-3% za tehnološki razvoj
Post Nav Image Mišljenje u vezi obračuna najniže plate
Post Nav Image Usvojena inicijativa UUPRS-od 01.01. 2020. osiguranje od nezaposlenosti manje za 0,2%

Ostali članci

Pregled svih članaka

Ostali članci

Pregled svih članaka

Zašto postati član?

Pružanje informacija putem

 • web stranice i društvenih mreža

 • newsletter-a

 • domaćih i međunarodnih sajmova

 • publikacija

Propisi

UUPRS predlaže i direktno učestvuje u:

 • kreiranju poslovnih politika i strategija

 • izmjenama i dopunama postojećih propisa

 • donošenju novih propisa

 • donošenju novih kolektivnih ugovora

Prava članica

 • Članice biraju i mogu biti birane u organe Udruženja

 • Članice biraju i mogu biti birane u ESS RS

 • Članice biraju i mogu biti birane u organe i institucije u koje UUPRS daje svoje predstavnike

 • Članice mogu kreirati globalnu politiku UUPRS

Pomoć članicama

 • Besplatna pravna pomoć

 • Edukacija kroz organizovanje seminara, konferencija, radionica, okruglih stolova i slično

 • Pružanje stručne pomoći kroz definisanje ciljeva razvoja i istraživanja tržišta

 • Pomoć pri formiranju grupacija po osnovu djelatnosti i na teritorijalnom principu

Posredovanje

 • u rješavanju problema sa institucijama vlasti

 • u kontaktima sa stranim partnerima

 • u pregovorima sa međunarodnim organizacijama

 • u rješavanju problema sa sindikatima

Projekti

Pružamo Vam:

 • Informacije o svim dostupnim fondovima

 • Pomoć u kontaktima sa donatorima

 • Pomoć u pisanju projekata i partnerstvo u projektima

 • Povezivanje sa drugim mogućim partnerima

Predstavljanje

 • u ESS RS

 • na sjednicama Narodne skupštine RS i njenih komisija i odbora

 • u međunarodnim asocijacijama

 • u radnim grupama za izradu zakona

Pregovori

 • sa sindikatima

 • sa izvršnom i zakonodavnom vlašću

 • sa međunarodnim organizacijama

 • sa komorama i drugim biznis asocijacijama

Postanite član!

Zašto postati član?

Pružanje informacija putem

 • web stranice i društvenih mreža

 • newsletter-a

 • domaćih i međunarodnih sajmova

 • publikacija

Propisi

UUPRS predlaže i direktno učestvuje u:

 • kreiranju poslovnih politika i strategija

 • izmjenama i dopunama postojećih propisa

 • donošenju novih propisa

 • donošenju novih kolektivnih ugovora

Prava članica

 • Članice biraju i mogu biti birane u organe Udruženja

 • Članice biraju i mogu biti birane u ESS RS

 • Članice biraju i mogu biti birane u organe i institucije u koje UUPRS daje svoje predstavnike

 • Članice mogu kreirati globalnu politiku UUPRS

Pomoć članicama

 • Besplatna pravna pomoć

 • Edukacija kroz organizovanje seminara, konferencija, radionica, okruglih stolova i slično

 • Pružanje stručne pomoći kroz definisanje ciljeva razvoja i istraživanja tržišta

 • Pomoć pri formiranju grupacija po osnovu djelatnosti i na teritorijalnom principu

Posredovanje

 • u rješavanju problema sa institucijama vlasti

 • u kontaktima sa stranim partnerima

 • u pregovorima sa međunarodnim organizacijama

 • u rješavanju problema sa sindikatima

Projekti

Pružamo Vam:

 • Informacije o svim dostupnim fondovima

 • Pomoć u kontaktima sa donatorima

 • Pomoć u pisanju projekata i partnerstvo u projektima

 • Povezivanje sa drugim mogućim partnerima

Predstavljanje

 • u ESS RS

 • na sjednicama Narodne skupštine RS i njenih komisija i odbora

 • u međunarodnim asocijacijama

 • u radnim grupama za izradu zakona

Pregovori

 • sa sindikatima

 • sa izvršnom i zakonodavnom vlašću

 • sa međunarodnim organizacijama

 • sa komorama i drugim biznis asocijacijama

Postanite član!

Zašto postati član?

Pružanje informacija putem

 • web stranice i društvenih mreža

 • newsletter-a

 • domaćih i međunarodnih sajmova

 • publikacija

Propisi

UUPRS predlaže i direktno učestvuje u:

 • kreiranju poslovnih politika i strategija

 • izmjenama i dopunama postojećih propisa

 • donošenju novih propisa

 • donošenju novih kolektivnih ugovora

Prava članica

 • Članice biraju i mogu biti birane u organe Udruženja

 • Članice biraju i mogu biti birane u ESS RS

 • Članice biraju i mogu biti birane u organe i institucije u koje UUPRS daje svoje predstavnike

 • Članice mogu kreirati globalnu politiku UUPRS

Pomoć članicama

 • Besplatna pravna pomoć

 • Edukacija kroz organizovanje seminara, konferencija, radionica, okruglih stolova i slično

 • Pružanje stručne pomoći kroz definisanje ciljeva razvoja i istraživanja tržišta

 • Pomoć pri formiranju grupacija po osnovu djelatnosti i na teritorijalnom principu

Posredovanje

 • u rješavanju problema sa institucijama vlasti

 • u kontaktima sa stranim partnerima

 • u pregovorima sa međunarodnim organizacijama

 • u rješavanju problema sa sindikatima

Projekti

Pružamo Vam:

 • Informacije o svim dostupnim fondovima

 • Pomoć u kontaktima sa donatorima

 • Pomoć u pisanju projekata i partnerstvo u projektima

 • Povezivanje sa drugim mogućim partnerima

Predstavljanje

 • u ESS RS

 • na sjednicama Narodne skupštine RS i njenih komisija i odbora

 • u međunarodnim asocijacijama

 • u radnim grupama za izradu zakona

Pregovori

 • sa sindikatima

 • sa izvršnom i zakonodavnom vlašću

 • sa međunarodnim organizacijama

 • sa komorama i drugim biznis asocijacijama

Postanite član!

PUBLIKACIJE