Unija uputila Vladi RS stavove o najnižoj plati

Banja Luka - Nakon održane sjednice Skupštine Unije poslodavaca Republike Srpske na kojoj su usvojeni stavovi o Odluci...
Saznajte više
Unija uputila Vladi RS stavove o najnižoj plati

Prezentacija projekta „Podrška jačanju kapaciteta JU Gimnazija Banja Luka“

U prostorijama JU Gimnazija Banja Luka, u četvrtak 26. maja 2022. godine sa početkom u 10 časova  će...
Saznajte više
Prezentacija projekta „Podrška jačanju kapaciteta JU Gimnazija Banja Luka“

Freelancer-i i Ministarstvo o izazovima u IKT sektoru, 01.06.2022.

Udruženje poslodavaca informacionih i komunikacionih tehnologija Republike Srpske poziva sve zainteresovane freelancer-e i samostalne preduzetnike koji posluju u...
Saznajte više
Freelancer-i i Ministarstvo o izazovima u IKT sektoru, 01.06.2022.

Unija inicirala skraćenje procedure angažovanja stranaca

Zbog nedostatka radne snage i potrebe za zapošljavanjem stranaca Unija udruženja poslodavaca Republike Srpske je pokrenula inicijativu kod...
Saznajte više
Unija inicirala skraćenje procedure angažovanja stranaca

Usvojena incijativa Unije poslodavaca – Topli obrok 0,75% od bruto plate po zaposlenom

Banja Luka - Vlada Republike Srpske je na današnjoj sjednici usvojila prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona...
Saznajte više
Usvojena incijativa Unije poslodavaca – Topli obrok 0,75% od bruto plate po zaposlenom

Saša Trivić: Odluka Vlade o minimalcu nezakonita i populizam

Banja Luka - Smatramo da je odluka Vlade RS o povećanju minimalca na 650 maraka protivzakonita jer zakon...
Saznajte više
Saša Trivić: Odluka Vlade o minimalcu nezakonita i populizam

Najniža plata u Republici Srpskoj povećana na 650 KM – preuzmite Odluku

Banja Luka - Vlada Republike Srpske, na prijedlog Ministarstva rada i boračko invalidske zaštite, na današnjoj sjednici donijela...
Saznajte više
Najniža plata u Republici Srpskoj povećana na 650 KM – preuzmite Odluku

Usvojen Zakon o međubankarskim naknadama kod platnih transakcija na osnovu platnih kartica

Zakon o međubankarskim naknadama kod platnih transakcija na osnovu platnih kartica ("Službeni glasnik Republiek Srpske", broj 38/22) ima...
Saznajte više
Usvojen Zakon o međubankarskim naknadama kod platnih transakcija na osnovu platnih kartica

Preuzmite izmjene i dopune Zakona o unutrašnjem platnom prometu

Banja Luka - Usvajanjem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjem platnom prometu ("Službeni glasnik Republike Srpske",...
Saznajte više
Preuzmite izmjene i dopune Zakona o unutrašnjem platnom prometu

Izmijenjen Zakon o podsticajima u privredi Republike Srpske – preuzmite propis

Banja Luka - U "Službenom glasniku Republike Srpske" broj 37/22 objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona...
Saznajte više
Izmijenjen Zakon o podsticajima u privredi Republike Srpske – preuzmite propis

Okrugli sto ”Poslovanje u uslovima globalnih izazova”, Zvornik, 18.05.2022. godine

Unija udruženja poslodavaca Republike Srpske organizovala je danas okrugli sto na temu „Poslovanje u uslovima globalnih izazova“ u...
Saznajte više
Okrugli sto ”Poslovanje u uslovima globalnih izazova”, Zvornik, 18.05.2022. godine
Post Nav Image Unija uputila Vladi RS stavove o najnižoj plati
Post Nav Image Prezentacija projekta „Podrška jačanju kapaciteta JU Gimnazija Banja Luka“
Post Nav Image Freelancer-i i Ministarstvo o izazovima u IKT sektoru, 01.06.2022.
Post Nav Image Unija inicirala skraćenje procedure angažovanja stranaca
Post Nav Image Usvojena incijativa Unije poslodavaca – Topli obrok 0,75% od bruto plate po zaposlenom
Post Nav Image Saša Trivić: Odluka Vlade o minimalcu nezakonita i populizam
Post Nav Image Najniža plata u Republici Srpskoj povećana na 650 KM – preuzmite Odluku
Post Nav Image Usvojen Zakon o međubankarskim naknadama kod platnih transakcija na osnovu platnih kartica
Post Nav Image Preuzmite izmjene i dopune Zakona o unutrašnjem platnom prometu
Post Nav Image Izmijenjen Zakon o podsticajima u privredi Republike Srpske – preuzmite propis
Post Nav Image Okrugli sto ”Poslovanje u uslovima globalnih izazova”, Zvornik, 18.05.2022. godine

Ostali članci

Pregled svih članaka

Ostali članci

Pregled svih članaka

Zašto postati član?

Pružanje informacija putem

 • web stranice i društvenih mreža

 • newsletter-a

 • domaćih i međunarodnih sajmova

 • publikacija

Propisi

UUPRS predlaže i direktno učestvuje u:

 • kreiranju poslovnih politika i strategija

 • izmjenama i dopunama postojećih propisa

 • donošenju novih propisa

 • donošenju novih kolektivnih ugovora

Prava članica

 • Članice biraju i mogu biti birane u organe Udruženja

 • Članice biraju i mogu biti birane u ESS RS

 • Članice biraju i mogu biti birane u organe i institucije u koje UUPRS daje svoje predstavnike

 • Članice mogu kreirati globalnu politiku UUPRS

Pomoć članicama

 • Besplatna pravna pomoć

 • Edukacija kroz organizovanje seminara, konferencija, radionica, okruglih stolova i slično

 • Pružanje stručne pomoći kroz definisanje ciljeva razvoja i istraživanja tržišta

 • Pomoć pri formiranju grupacija po osnovu djelatnosti i na teritorijalnom principu

Posredovanje

 • u rješavanju problema sa institucijama vlasti

 • u kontaktima sa stranim partnerima

 • u pregovorima sa međunarodnim organizacijama

 • u rješavanju problema sa sindikatima

Projekti

Pružamo Vam:

 • Informacije o svim dostupnim fondovima

 • Pomoć u kontaktima sa donatorima

 • Pomoć u pisanju projekata i partnerstvo u projektima

 • Povezivanje sa drugim mogućim partnerima

Predstavljanje

 • u ESS RS

 • na sjednicama Narodne skupštine RS i njenih komisija i odbora

 • u međunarodnim asocijacijama

 • u radnim grupama za izradu zakona

Pregovori

 • sa sindikatima

 • sa izvršnom i zakonodavnom vlašću

 • sa međunarodnim organizacijama

 • sa komorama i drugim biznis asocijacijama

Postanite član!

Zašto postati član?

Pružanje informacija putem

 • web stranice i društvenih mreža

 • newsletter-a

 • domaćih i međunarodnih sajmova

 • publikacija

Propisi

UUPRS predlaže i direktno učestvuje u:

 • kreiranju poslovnih politika i strategija

 • izmjenama i dopunama postojećih propisa

 • donošenju novih propisa

 • donošenju novih kolektivnih ugovora

Prava članica

 • Članice biraju i mogu biti birane u organe Udruženja

 • Članice biraju i mogu biti birane u ESS RS

 • Članice biraju i mogu biti birane u organe i institucije u koje UUPRS daje svoje predstavnike

 • Članice mogu kreirati globalnu politiku UUPRS

Pomoć članicama

 • Besplatna pravna pomoć

 • Edukacija kroz organizovanje seminara, konferencija, radionica, okruglih stolova i slično

 • Pružanje stručne pomoći kroz definisanje ciljeva razvoja i istraživanja tržišta

 • Pomoć pri formiranju grupacija po osnovu djelatnosti i na teritorijalnom principu

Posredovanje

 • u rješavanju problema sa institucijama vlasti

 • u kontaktima sa stranim partnerima

 • u pregovorima sa međunarodnim organizacijama

 • u rješavanju problema sa sindikatima

Projekti

Pružamo Vam:

 • Informacije o svim dostupnim fondovima

 • Pomoć u kontaktima sa donatorima

 • Pomoć u pisanju projekata i partnerstvo u projektima

 • Povezivanje sa drugim mogućim partnerima

Predstavljanje

 • u ESS RS

 • na sjednicama Narodne skupštine RS i njenih komisija i odbora

 • u međunarodnim asocijacijama

 • u radnim grupama za izradu zakona

Pregovori

 • sa sindikatima

 • sa izvršnom i zakonodavnom vlašću

 • sa međunarodnim organizacijama

 • sa komorama i drugim biznis asocijacijama

Postanite član!

Zašto postati član?

Pružanje informacija putem

 • web stranice i društvenih mreža

 • newsletter-a

 • domaćih i međunarodnih sajmova

 • publikacija

Propisi

UUPRS predlaže i direktno učestvuje u:

 • kreiranju poslovnih politika i strategija

 • izmjenama i dopunama postojećih propisa

 • donošenju novih propisa

 • donošenju novih kolektivnih ugovora

Prava članica

 • Članice biraju i mogu biti birane u organe Udruženja

 • Članice biraju i mogu biti birane u ESS RS

 • Članice biraju i mogu biti birane u organe i institucije u koje UUPRS daje svoje predstavnike

 • Članice mogu kreirati globalnu politiku UUPRS

Pomoć članicama

 • Besplatna pravna pomoć

 • Edukacija kroz organizovanje seminara, konferencija, radionica, okruglih stolova i slično

 • Pružanje stručne pomoći kroz definisanje ciljeva razvoja i istraživanja tržišta

 • Pomoć pri formiranju grupacija po osnovu djelatnosti i na teritorijalnom principu

Posredovanje

 • u rješavanju problema sa institucijama vlasti

 • u kontaktima sa stranim partnerima

 • u pregovorima sa međunarodnim organizacijama

 • u rješavanju problema sa sindikatima

Projekti

Pružamo Vam:

 • Informacije o svim dostupnim fondovima

 • Pomoć u kontaktima sa donatorima

 • Pomoć u pisanju projekata i partnerstvo u projektima

 • Povezivanje sa drugim mogućim partnerima

Predstavljanje

 • u ESS RS

 • na sjednicama Narodne skupštine RS i njenih komisija i odbora

 • u međunarodnim asocijacijama

 • u radnim grupama za izradu zakona

Pregovori

 • sa sindikatima

 • sa izvršnom i zakonodavnom vlašću

 • sa međunarodnim organizacijama

 • sa komorama i drugim biznis asocijacijama

Postanite član!

PUBLIKACIJE

PROJEKTI