Unija udruženja poslodavaca Republike Srpske pokrenula kampanju „Vakcinišimo se!“

Unija udruženja poslodavaca Republike Srpske zajedno sa Vladom Republike Srpske pokrenula je kampanju „Vakcinišimo se!“. Ova kampanja predstavlja...
Saznajte više
Unija udruženja poslodavaca Republike Srpske pokrenula kampanju „Vakcinišimo se!“

Podjeljeni sertifikati polaznicima koji su završili obuke deficitarne radne snage prema potrebama preduzeća metalskog i drvoprerađivačkog sektora u Republici Srpskoj

Unija udruženja poslodavaca Republike Srpske je 28. septembra 2021. godine, u 13:00 časova u hotelu „Courtyard by Marriott“...
Saznajte više
Podjeljeni sertifikati polaznicima koji su završili obuke deficitarne radne snage prema potrebama preduzeća metalskog i drvoprerađivačkog sektora u Republici Srpskoj

Organizovana podjela sertifikata Etički kodeks poslodavaca Republike Srpske

Unija udruženja poslodavaca Republike Srpske danas je u hotelu „Courtyard by Marriott“ u Banjoj Luci, organizovala dodjelu sertifikata...
Saznajte više
Organizovana podjela sertifikata Etički kodeks poslodavaca Republike Srpske

Edukacija na temu „Jačanje kapaciteta i kompetencija poslodavačkih organizacija“

Banja Luka – Unija udruženja poslodavaca Republike Srpske je u okviru projekta “Doprinos organizacija civilnog društva poboljšanju uticaja preduzetništva...
Saznajte više
Edukacija na temu „Jačanje kapaciteta i kompetencija poslodavačkih organizacija“

Postojeće epidemiološke mjere produžene do 27. septembra

Republički štab za vanredne situacije je na današnjoj sjednici donio odluku da se sve postojeće epidemiološke mjere produže...
Saznajte više
Postojeće epidemiološke mjere produžene do 27. septembra

EVROPSKA UNIJA I VLADA NJEMAČKE IZDVAJAJU 3 MILIONA EURA ZA UBLAŽAVANJE UTICAJA KRIZE COVID-19 U METALNOJ, MAŠINSKOJ I DRVNOJ INDUSTRIJI U BiH

U okviru zajedničkog projekta Evropske unije i Vlade Savezne Republike Njemačke – EU4BusinessRecovery za pomoć preduzetnicima u borbi...
Saznajte više
EVROPSKA UNIJA I VLADA NJEMAČKE IZDVAJAJU 3 MILIONA EURA ZA UBLAŽAVANJE UTICAJA KRIZE COVID-19 U METALNOJ, MAŠINSKOJ I DRVNOJ INDUSTRIJI U BiH

Održana press konferencija povodom realizacije donatorske akcije prikupljanja školskog pribora za djecu višečlanih porodica

Povodom početka nove školske godine, u srijedu 01. septembra 2021. godine sa početkom u 11 časova, u parku...
Saznajte više
Održana press konferencija povodom realizacije donatorske akcije prikupljanja školskog pribora za djecu višečlanih porodica

Najava press konferencije povodom realizacije akcije prikupljanja školskog pribora za djecu iz višečlanih porodica

Povodom početka nove školske godine, u srijedu 01. septembra 2021. godine sa početkom u 11 časova, u parku...
Saznajte više
Najava press konferencije povodom realizacije akcije prikupljanja školskog pribora za djecu iz višečlanih porodica

Javni poziv za dostavljanje prijedloga projekata za ublažavanje uticaja krize COVID-19 na MMSP u metalnoj i mašinskoj industriji

Njemačka organizacija GIZ objavila je poziv za dostavljanje prijedloga projekata (CfP) pružanja podrške za MMSP koja posluju u...
Saznajte više
Javni poziv za dostavljanje prijedloga projekata za ublažavanje uticaja krize COVID-19 na MMSP u metalnoj i mašinskoj industriji

Poziv za učešće na obuci za provođenje Zakona o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju u Republici Srpskoj

Udruženje za borbu protiv korupcije „Transparency International“ u Bosni i Hercegovini poziva sva zainteresovana lica da učestvuju u...
Saznajte više
Poziv za učešće na obuci za provođenje Zakona o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju u Republici Srpskoj

U toku revakcinacija radnika iz realnog sektora kineskom vakcinom Sinofarm

Banja Luka - U tekućoj, drugoj sedmici avgusta vrši se revakcinacija radnika iz realnog sektora putem mobilnog tima...
Saznajte više
U toku revakcinacija radnika iz realnog sektora kineskom vakcinom Sinofarm
Post Nav Image Unija udruženja poslodavaca Republike Srpske pokrenula kampanju „Vakcinišimo se!“
Post Nav Image Podjeljeni sertifikati polaznicima koji su završili obuke deficitarne radne snage prema potrebama preduzeća metalskog i drvoprerađivačkog sektora u Republici Srpskoj
Post Nav Image Organizovana podjela sertifikata Etički kodeks poslodavaca Republike Srpske
Post Nav Image Edukacija na temu „Jačanje kapaciteta i kompetencija poslodavačkih organizacija“
Post Nav Image Postojeće epidemiološke mjere produžene do 27. septembra
Post Nav Image EVROPSKA UNIJA I VLADA NJEMAČKE IZDVAJAJU 3 MILIONA EURA ZA UBLAŽAVANJE UTICAJA KRIZE COVID-19 U METALNOJ, MAŠINSKOJ I DRVNOJ INDUSTRIJI...
Post Nav Image Održana press konferencija povodom realizacije donatorske akcije prikupljanja školskog pribora za djecu višečlanih porodica
Post Nav Image Najava press konferencije povodom realizacije akcije prikupljanja školskog pribora za djecu iz višečlanih porodica
Post Nav Image Javni poziv za dostavljanje prijedloga projekata za ublažavanje uticaja krize COVID-19 na MMSP u metalnoj i mašinskoj industriji
Post Nav Image Poziv za učešće na obuci za provođenje Zakona o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju u Republici Srpskoj
Post Nav Image U toku revakcinacija radnika iz realnog sektora kineskom vakcinom Sinofarm

Ostali članci

Pregled svih članaka

Ostali članci

Pregled svih članaka

Zašto postati član?

Pružanje informacija putem

 • web stranice i društvenih mreža

 • newsletter-a

 • domaćih i međunarodnih sajmova

 • publikacija

Propisi

UUPRS predlaže i direktno učestvuje u:

 • kreiranju poslovnih politika i strategija

 • izmjenama i dopunama postojećih propisa

 • donošenju novih propisa

 • donošenju novih kolektivnih ugovora

Prava članica

 • Članice biraju i mogu biti birane u organe Udruženja

 • Članice biraju i mogu biti birane u ESS RS

 • Članice biraju i mogu biti birane u organe i institucije u koje UUPRS daje svoje predstavnike

 • Članice mogu kreirati globalnu politiku UUPRS

Pomoć članicama

 • Besplatna pravna pomoć

 • Edukacija kroz organizovanje seminara, konferencija, radionica, okruglih stolova i slično

 • Pružanje stručne pomoći kroz definisanje ciljeva razvoja i istraživanja tržišta

 • Pomoć pri formiranju grupacija po osnovu djelatnosti i na teritorijalnom principu

Posredovanje

 • u rješavanju problema sa institucijama vlasti

 • u kontaktima sa stranim partnerima

 • u pregovorima sa međunarodnim organizacijama

 • u rješavanju problema sa sindikatima

Projekti

Pružamo Vam:

 • Informacije o svim dostupnim fondovima

 • Pomoć u kontaktima sa donatorima

 • Pomoć u pisanju projekata i partnerstvo u projektima

 • Povezivanje sa drugim mogućim partnerima

Predstavljanje

 • u ESS RS

 • na sjednicama Narodne skupštine RS i njenih komisija i odbora

 • u međunarodnim asocijacijama

 • u radnim grupama za izradu zakona

Pregovori

 • sa sindikatima

 • sa izvršnom i zakonodavnom vlašću

 • sa međunarodnim organizacijama

 • sa komorama i drugim biznis asocijacijama

Postanite član!

Zašto postati član?

Pružanje informacija putem

 • web stranice i društvenih mreža

 • newsletter-a

 • domaćih i međunarodnih sajmova

 • publikacija

Propisi

UUPRS predlaže i direktno učestvuje u:

 • kreiranju poslovnih politika i strategija

 • izmjenama i dopunama postojećih propisa

 • donošenju novih propisa

 • donošenju novih kolektivnih ugovora

Prava članica

 • Članice biraju i mogu biti birane u organe Udruženja

 • Članice biraju i mogu biti birane u ESS RS

 • Članice biraju i mogu biti birane u organe i institucije u koje UUPRS daje svoje predstavnike

 • Članice mogu kreirati globalnu politiku UUPRS

Pomoć članicama

 • Besplatna pravna pomoć

 • Edukacija kroz organizovanje seminara, konferencija, radionica, okruglih stolova i slično

 • Pružanje stručne pomoći kroz definisanje ciljeva razvoja i istraživanja tržišta

 • Pomoć pri formiranju grupacija po osnovu djelatnosti i na teritorijalnom principu

Posredovanje

 • u rješavanju problema sa institucijama vlasti

 • u kontaktima sa stranim partnerima

 • u pregovorima sa međunarodnim organizacijama

 • u rješavanju problema sa sindikatima

Projekti

Pružamo Vam:

 • Informacije o svim dostupnim fondovima

 • Pomoć u kontaktima sa donatorima

 • Pomoć u pisanju projekata i partnerstvo u projektima

 • Povezivanje sa drugim mogućim partnerima

Predstavljanje

 • u ESS RS

 • na sjednicama Narodne skupštine RS i njenih komisija i odbora

 • u međunarodnim asocijacijama

 • u radnim grupama za izradu zakona

Pregovori

 • sa sindikatima

 • sa izvršnom i zakonodavnom vlašću

 • sa međunarodnim organizacijama

 • sa komorama i drugim biznis asocijacijama

Postanite član!

Zašto postati član?

Pružanje informacija putem

 • web stranice i društvenih mreža

 • newsletter-a

 • domaćih i međunarodnih sajmova

 • publikacija

Propisi

UUPRS predlaže i direktno učestvuje u:

 • kreiranju poslovnih politika i strategija

 • izmjenama i dopunama postojećih propisa

 • donošenju novih propisa

 • donošenju novih kolektivnih ugovora

Prava članica

 • Članice biraju i mogu biti birane u organe Udruženja

 • Članice biraju i mogu biti birane u ESS RS

 • Članice biraju i mogu biti birane u organe i institucije u koje UUPRS daje svoje predstavnike

 • Članice mogu kreirati globalnu politiku UUPRS

Pomoć članicama

 • Besplatna pravna pomoć

 • Edukacija kroz organizovanje seminara, konferencija, radionica, okruglih stolova i slično

 • Pružanje stručne pomoći kroz definisanje ciljeva razvoja i istraživanja tržišta

 • Pomoć pri formiranju grupacija po osnovu djelatnosti i na teritorijalnom principu

Posredovanje

 • u rješavanju problema sa institucijama vlasti

 • u kontaktima sa stranim partnerima

 • u pregovorima sa međunarodnim organizacijama

 • u rješavanju problema sa sindikatima

Projekti

Pružamo Vam:

 • Informacije o svim dostupnim fondovima

 • Pomoć u kontaktima sa donatorima

 • Pomoć u pisanju projekata i partnerstvo u projektima

 • Povezivanje sa drugim mogućim partnerima

Predstavljanje

 • u ESS RS

 • na sjednicama Narodne skupštine RS i njenih komisija i odbora

 • u međunarodnim asocijacijama

 • u radnim grupama za izradu zakona

Pregovori

 • sa sindikatima

 • sa izvršnom i zakonodavnom vlašću

 • sa međunarodnim organizacijama

 • sa komorama i drugim biznis asocijacijama

Postanite član!

PUBLIKACIJE

PROJEKTI