Obavještenje: Primjena Odluke o visini najniže plate

Banja Luka - Na zahtjev članstva, Unija poslodavaca Republike Srpske inicirala je sastanak sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom...
Saznajte više
Obavještenje: Primjena Odluke o visini najniže plate

Trivić nakon sastanka: Vlada je shvatila da smo u problemu

BANjALUKA - U narednih nekoliko dana poslodavci će zajedno sa Vladom Republike Srpske pokušati da nađu način kako...
Saznajte više
Trivić nakon sastanka: Vlada je shvatila da smo u problemu

Unija poslodavaca RS i Privredna komora RS traže suspenziju Odluke o najnižoj plati u RS za 2024. godinu

Banja Luka, 19. januar - Na zahtjev velikog broja poslodavaca čije poslovanje je ugroženo primjenom Odluke o najnižoj...
Saznajte više
Unija poslodavaca RS i Privredna komora RS traže suspenziju Odluke o najnižoj plati u RS za 2024. godinu

Srećna Nova godina i predstojeći praznici!

Unija Poslodavaca Republike Srpske želi Vam srećnu Novu 2024. godinu i predstojeće praznike!  
Saznajte više
Srećna Nova godina i predstojeći praznici!

Odluka o najnižoj plati u Republici Srpskoj za 2024. godinu

Banja Luka - U "Službenom glasniku Republike Srpske", broj 114/23 od 29.12.2023. godine objavljena je Odluka o najnižoj...
Saznajte više
Odluka o najnižoj plati u Republici Srpskoj za 2024. godinu

Gostovanje u jutarnjem programu RTRS – najniža plata

Banja Luka - Dana 29. decembra 2023. godine predsjednik Unije poslodavaca Republike Srpske gospodin Saša Trivić je gostovao...
Saznajte više
Gostovanje u jutarnjem programu RTRS – najniža plata

Novogodišnji prijem Unije poslodavaca

Saznajte više
Novogodišnji prijem Unije poslodavaca

Održan okrugli sto “Integracija žena u svijet rada – problemi i rješenja”

Unija poslodavaca Republike Srpske uz podršku Populacijskog fonda Ujedinjenih nacija UNFPA u okviru projekta koji je podržala Ambasada...
Saznajte više
Održan okrugli sto “Integracija žena u svijet rada – problemi i rješenja”

Održan treći trening Digitalize Your Business

Banja Luka - Dana 21. decembra 2023. godine Unija poslodavaca Republike Srpske je uz podršku Međunarodne organizacije rada...
Saznajte više
Održan treći trening Digitalize Your Business

Održan drugi trening Digitalize Your Business

Banja Luka - Dana 15. decembra 2023. godine Unija poslodavaca Republike Srpske je uz podršku Međunarodne organizacije rada...
Saznajte više
Održan drugi trening Digitalize Your Business

Održan prvi trening Digitalize Your Business (DYB)

Banja Luka -  Dana 09. decembra 2023. godine Unija poslodavaca Republike Srpske je uz podršku Međunarodne organizacije rada...
Saznajte više
Održan prvi trening Digitalize Your Business (DYB)
Post Nav Image Obavještenje: Primjena Odluke o visini najniže plate
Post Nav Image Trivić nakon sastanka: Vlada je shvatila da smo u problemu
Post Nav Image Unija poslodavaca RS i Privredna komora RS traže suspenziju Odluke o najnižoj plati u RS za 2024. godinu
Post Nav Image Srećna Nova godina i predstojeći praznici!
Post Nav Image Odluka o najnižoj plati u Republici Srpskoj za 2024. godinu
Post Nav Image Gostovanje u jutarnjem programu RTRS – najniža plata
Post Nav Image Novogodišnji prijem Unije poslodavaca
Post Nav Image Održan okrugli sto “Integracija žena u svijet rada – problemi i rješenja”
Post Nav Image Održan treći trening Digitalize Your Business
Post Nav Image Održan drugi trening Digitalize Your Business
Post Nav Image Održan prvi trening Digitalize Your Business (DYB)

Ostali članci

Ostali članci

Zašto postati član?

Pružanje informacija putem

 • web stranice i društvenih mreža

 • newsletter-a

 • domaćih i međunarodnih sajmova

 • publikacija

Propisi

UUPRS predlaže i direktno učestvuje u:

 • kreiranju poslovnih politika i strategija

 • izmjenama i dopunama postojećih propisa

 • donošenju novih propisa

 • donošenju novih kolektivnih ugovora

Prava članica

 • Članice biraju i mogu biti birane u organe Udruženja

 • Članice biraju i mogu biti birane u ESS RS

 • Članice biraju i mogu biti birane u organe i institucije u koje UPRS daje svoje predstavnike

 • Članice mogu kreirati globalnu politiku UPRS

Pomoć članicama

 • Besplatna pravna pomoć

 • Edukacija kroz organizovanje seminara, konferencija, radionica, okruglih stolova i slično

 • Pružanje stručne pomoći kroz definisanje ciljeva razvoja i istraživanja tržišta

 • Pomoć pri formiranju grupacija po osnovu djelatnosti i na teritorijalnom principu

Posredovanje

 • u rješavanju problema sa institucijama vlasti

 • u kontaktima sa stranim partnerima

 • u pregovorima sa međunarodnim organizacijama

 • u rješavanju problema sa sindikatima

Projekti

Pružamo Vam:

 • Informacije o svim dostupnim fondovima

 • Pomoć u kontaktima sa donatorima

 • Pomoć u pisanju projekata i partnerstvo u projektima

 • Povezivanje sa drugim mogućim partnerima

Predstavljanje

 • u ESS RS

 • na sjednicama Narodne skupštine RS i njenih komisija i odbora

 • u međunarodnim asocijacijama

 • u radnim grupama za izradu zakona

Pregovori

 • sa sindikatima

 • sa izvršnom i zakonodavnom vlašću

 • sa međunarodnim organizacijama

 • sa komorama i drugim biznis asocijacijama

Zašto postati član?

Pružanje informacija putem

 • web stranice i društvenih mreža

 • newsletter-a

 • domaćih i međunarodnih sajmova

 • publikacija

Propisi

UUPRS predlaže i direktno učestvuje u:

 • kreiranju poslovnih politika i strategija

 • izmjenama i dopunama postojećih propisa

 • donošenju novih propisa

 • donošenju novih kolektivnih ugovora

Prava članica

 • Članice biraju i mogu biti birane u organe Udruženja

 • Članice biraju i mogu biti birane u ESS RS

 • Članice biraju i mogu biti birane u organe i institucije u koje UUPRS daje svoje predstavnike

 • Članice mogu kreirati globalnu politiku UUPRS

Pomoć članicama

 • Besplatna pravna pomoć

 • Edukacija kroz organizovanje seminara, konferencija, radionica, okruglih stolova i slično

 • Pružanje stručne pomoći kroz definisanje ciljeva razvoja i istraživanja tržišta

 • Pomoć pri formiranju grupacija po osnovu djelatnosti i na teritorijalnom principu

Posredovanje

 • u rješavanju problema sa institucijama vlasti

 • u kontaktima sa stranim partnerima

 • u pregovorima sa međunarodnim organizacijama

 • u rješavanju problema sa sindikatima

Projekti

Pružamo Vam:

 • Informacije o svim dostupnim fondovima

 • Pomoć u kontaktima sa donatorima

 • Pomoć u pisanju projekata i partnerstvo u projektima

 • Povezivanje sa drugim mogućim partnerima

Predstavljanje

 • u ESS RS

 • na sjednicama Narodne skupštine RS i njenih komisija i odbora

 • u međunarodnim asocijacijama

 • u radnim grupama za izradu zakona

Pregovori

 • sa sindikatima

 • sa izvršnom i zakonodavnom vlašću

 • sa međunarodnim organizacijama

 • sa komorama i drugim biznis asocijacijama

Zašto postati član?

Pružanje informacija putem

 • web stranice i društvenih mreža

 • newsletter-a

 • domaćih i međunarodnih sajmova

 • publikacija

Propisi

UUPRS predlaže i direktno učestvuje u:

 • kreiranju poslovnih politika i strategija

 • izmjenama i dopunama postojećih propisa

 • donošenju novih propisa

 • donošenju novih kolektivnih ugovora

Prava članica

 • Članice biraju i mogu biti birane u organe Udruženja

 • Članice biraju i mogu biti birane u ESS RS

 • Članice biraju i mogu biti birane u organe i institucije u koje UUPRS daje svoje predstavnike

 • Članice mogu kreirati globalnu politiku UUPRS

Pomoć članicama

 • Besplatna pravna pomoć

 • Edukacija kroz organizovanje seminara, konferencija, radionica, okruglih stolova i slično

 • Pružanje stručne pomoći kroz definisanje ciljeva razvoja i istraživanja tržišta

 • Pomoć pri formiranju grupacija po osnovu djelatnosti i na teritorijalnom principu

Posredovanje

 • u rješavanju problema sa institucijama vlasti

 • u kontaktima sa stranim partnerima

 • u pregovorima sa međunarodnim organizacijama

 • u rješavanju problema sa sindikatima

Projekti

Pružamo Vam:

 • Informacije o svim dostupnim fondovima

 • Pomoć u kontaktima sa donatorima

 • Pomoć u pisanju projekata i partnerstvo u projektima

 • Povezivanje sa drugim mogućim partnerima

Predstavljanje

 • u ESS RS

 • na sjednicama Narodne skupštine RS i njenih komisija i odbora

 • u međunarodnim asocijacijama

 • u radnim grupama za izradu zakona

Pregovori

 • sa sindikatima

 • sa izvršnom i zakonodavnom vlašću

 • sa međunarodnim organizacijama

 • sa komorama i drugim biznis asocijacijama

PUBLIKACIJE