Najava: Okrugli sto „Nadležnosti inspekcija u RS i koruptivni rizici ” – Banja Luka, 29.11.2021. godine

Unija udruženja poslodavaca Republike Srpske organizuje okrugli sto na temu „Nadležnosti inspekcija u Republici Srpskoj i koruptivni rizici”,...
Saznajte više
Najava: Okrugli sto „Nadležnosti inspekcija u RS i koruptivni rizici ” – Banja Luka, 29.11.2021. godine

Uručena plaketa Jeleni Trivan

BANJALUKA - Radovan Višković, premijer RS, je na poslovnoj konferenciji "Izazovi i budućnost poslovanja" održanoj danas u Banjaluci,...
Saznajte više
Uručena plaketa Jeleni Trivan

Predstavnici Vlade Srpske i poslodavaca istakli zajednički cilj: Plate će rasti do deset odsto

BANjALUKA - Vlada Republike Srpske kreiraće mjere kako bi realni sektor bio rasterećen kroz smanjenje poreza i doprinosa,...
Saznajte više
Predstavnici Vlade Srpske i poslodavaca istakli zajednički cilj: Plate će rasti do deset odsto

Trivić: Dijalogom do produktivne i socijalno pravedne zajednice

BANJALUKA - Predsjednik Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske Saša Trivić izjavio je danas u Banjaluci da je neophodno...
Saznajte više
Trivić: Dijalogom do produktivne i socijalno pravedne zajednice

Od novembra plate u “Standardu” veće 20 odsto: Pozitivna iskustva u dualnom obrazovanju

Sistem dualnog obrazovanja još nije u potpunosti zaživio u Republici Srpskoj ali se uveliko radi na tome što...
Saznajte više
Od novembra plate u “Standardu” veće 20 odsto: Pozitivna iskustva u dualnom obrazovanju

Poslovna konferencija ”Izazovi i budućnost poslovanja” Banja Luka 17.11.2021. Kulturni centar “Banski dvor”, Banja Luka

U okviru aktivnosti na izradi Programa ekonomskih reformi Republike Srpske 2022-2024 Unija udruženja poslodavaca Republike Srpske u saradnji...
Saznajte više
Poslovna konferencija ”Izazovi i budućnost poslovanja” Banja Luka 17.11.2021. Kulturni centar “Banski dvor”, Banja Luka

Još 1,2 miliona KM podrške za prevoznike

Upravni odbor Kompenzacionog fonda Republike Srpske usvojio je Prijedlog uredbe o postupku dodjele sredstava privrednim subjektima u oblasti...
Saznajte više
Još 1,2 miliona KM podrške za prevoznike

Vlada uvažila inicijativu Unije poslodavaca – doprinosi sa 32,8 na 31%

U svrhu pripreme dokumenta "Program ekonomskih reformi Republike Srpske 2022-2024" i poslovne konferencije "Izazovi i budućnost poslovanja" održan...
Saznajte više
Vlada uvažila inicijativu Unije poslodavaca – doprinosi sa 32,8 na 31%

Najava: Poslovna konferencija „Izazovi i budućnost poslovanja“

U okviru aktivnosti na izradi Programa ekonomskih reformi Republike Srpske 2022 – 2024, Unija udruženja poslodavaca Republike Srpske...
Saznajte više
Najava: Poslovna konferencija „Izazovi i budućnost poslovanja“

Najava: Trening „Jačanje kapaciteta poslodavačkih organizacija za provođenje zagovaračke kampanje“

Unija udruženja poslodavaca Republike Srpske organizuje dvodnevni trening na temu „Jačanje kapaciteta poslodavačkih organizacija za provođenje zagovaračkih kampanja“...
Saznajte više
Najava: Trening „Jačanje kapaciteta poslodavačkih organizacija za provođenje zagovaračke kampanje“

Održan sastanak sa predsjednikom Vlade Republike Srpske

Rukovodstvo Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske razgovaralo je danas sa predsjednikom Vlade Republike Srpske, Radovanom Viškovićem, o mogućnostima...
Saznajte više
Održan sastanak sa predsjednikom Vlade Republike Srpske
Post Nav Image Najava: Okrugli sto „Nadležnosti inspekcija u RS i koruptivni rizici ” – Banja Luka, 29.11.2021. godine
Post Nav Image Uručena plaketa Jeleni Trivan
Post Nav Image Predstavnici Vlade Srpske i poslodavaca istakli zajednički cilj: Plate će rasti do deset odsto
Post Nav Image Trivić: Dijalogom do produktivne i socijalno pravedne zajednice
Post Nav Image Od novembra plate u “Standardu” veće 20 odsto: Pozitivna iskustva u dualnom obrazovanju
Post Nav Image Poslovna konferencija ”Izazovi i budućnost poslovanja” Banja Luka 17.11.2021. Kulturni centar “Banski dvor”, Banja Luka
Post Nav Image Još 1,2 miliona KM podrške za prevoznike
Post Nav Image Vlada uvažila inicijativu Unije poslodavaca – doprinosi sa 32,8 na 31%
Post Nav Image Najava: Poslovna konferencija „Izazovi i budućnost poslovanja“
Post Nav Image Najava: Trening „Jačanje kapaciteta poslodavačkih organizacija za provođenje zagovaračke kampanje“
Post Nav Image Održan sastanak sa predsjednikom Vlade Republike Srpske

Ostali članci

Pregled svih članaka

Ostali članci

Pregled svih članaka

Zašto postati član?

Pružanje informacija putem

 • web stranice i društvenih mreža

 • newsletter-a

 • domaćih i međunarodnih sajmova

 • publikacija

Propisi

UUPRS predlaže i direktno učestvuje u:

 • kreiranju poslovnih politika i strategija

 • izmjenama i dopunama postojećih propisa

 • donošenju novih propisa

 • donošenju novih kolektivnih ugovora

Prava članica

 • Članice biraju i mogu biti birane u organe Udruženja

 • Članice biraju i mogu biti birane u ESS RS

 • Članice biraju i mogu biti birane u organe i institucije u koje UUPRS daje svoje predstavnike

 • Članice mogu kreirati globalnu politiku UUPRS

Pomoć članicama

 • Besplatna pravna pomoć

 • Edukacija kroz organizovanje seminara, konferencija, radionica, okruglih stolova i slično

 • Pružanje stručne pomoći kroz definisanje ciljeva razvoja i istraživanja tržišta

 • Pomoć pri formiranju grupacija po osnovu djelatnosti i na teritorijalnom principu

Posredovanje

 • u rješavanju problema sa institucijama vlasti

 • u kontaktima sa stranim partnerima

 • u pregovorima sa međunarodnim organizacijama

 • u rješavanju problema sa sindikatima

Projekti

Pružamo Vam:

 • Informacije o svim dostupnim fondovima

 • Pomoć u kontaktima sa donatorima

 • Pomoć u pisanju projekata i partnerstvo u projektima

 • Povezivanje sa drugim mogućim partnerima

Predstavljanje

 • u ESS RS

 • na sjednicama Narodne skupštine RS i njenih komisija i odbora

 • u međunarodnim asocijacijama

 • u radnim grupama za izradu zakona

Pregovori

 • sa sindikatima

 • sa izvršnom i zakonodavnom vlašću

 • sa međunarodnim organizacijama

 • sa komorama i drugim biznis asocijacijama

Postanite član!

Zašto postati član?

Pružanje informacija putem

 • web stranice i društvenih mreža

 • newsletter-a

 • domaćih i međunarodnih sajmova

 • publikacija

Propisi

UUPRS predlaže i direktno učestvuje u:

 • kreiranju poslovnih politika i strategija

 • izmjenama i dopunama postojećih propisa

 • donošenju novih propisa

 • donošenju novih kolektivnih ugovora

Prava članica

 • Članice biraju i mogu biti birane u organe Udruženja

 • Članice biraju i mogu biti birane u ESS RS

 • Članice biraju i mogu biti birane u organe i institucije u koje UUPRS daje svoje predstavnike

 • Članice mogu kreirati globalnu politiku UUPRS

Pomoć članicama

 • Besplatna pravna pomoć

 • Edukacija kroz organizovanje seminara, konferencija, radionica, okruglih stolova i slično

 • Pružanje stručne pomoći kroz definisanje ciljeva razvoja i istraživanja tržišta

 • Pomoć pri formiranju grupacija po osnovu djelatnosti i na teritorijalnom principu

Posredovanje

 • u rješavanju problema sa institucijama vlasti

 • u kontaktima sa stranim partnerima

 • u pregovorima sa međunarodnim organizacijama

 • u rješavanju problema sa sindikatima

Projekti

Pružamo Vam:

 • Informacije o svim dostupnim fondovima

 • Pomoć u kontaktima sa donatorima

 • Pomoć u pisanju projekata i partnerstvo u projektima

 • Povezivanje sa drugim mogućim partnerima

Predstavljanje

 • u ESS RS

 • na sjednicama Narodne skupštine RS i njenih komisija i odbora

 • u međunarodnim asocijacijama

 • u radnim grupama za izradu zakona

Pregovori

 • sa sindikatima

 • sa izvršnom i zakonodavnom vlašću

 • sa međunarodnim organizacijama

 • sa komorama i drugim biznis asocijacijama

Postanite član!

Zašto postati član?

Pružanje informacija putem

 • web stranice i društvenih mreža

 • newsletter-a

 • domaćih i međunarodnih sajmova

 • publikacija

Propisi

UUPRS predlaže i direktno učestvuje u:

 • kreiranju poslovnih politika i strategija

 • izmjenama i dopunama postojećih propisa

 • donošenju novih propisa

 • donošenju novih kolektivnih ugovora

Prava članica

 • Članice biraju i mogu biti birane u organe Udruženja

 • Članice biraju i mogu biti birane u ESS RS

 • Članice biraju i mogu biti birane u organe i institucije u koje UUPRS daje svoje predstavnike

 • Članice mogu kreirati globalnu politiku UUPRS

Pomoć članicama

 • Besplatna pravna pomoć

 • Edukacija kroz organizovanje seminara, konferencija, radionica, okruglih stolova i slično

 • Pružanje stručne pomoći kroz definisanje ciljeva razvoja i istraživanja tržišta

 • Pomoć pri formiranju grupacija po osnovu djelatnosti i na teritorijalnom principu

Posredovanje

 • u rješavanju problema sa institucijama vlasti

 • u kontaktima sa stranim partnerima

 • u pregovorima sa međunarodnim organizacijama

 • u rješavanju problema sa sindikatima

Projekti

Pružamo Vam:

 • Informacije o svim dostupnim fondovima

 • Pomoć u kontaktima sa donatorima

 • Pomoć u pisanju projekata i partnerstvo u projektima

 • Povezivanje sa drugim mogućim partnerima

Predstavljanje

 • u ESS RS

 • na sjednicama Narodne skupštine RS i njenih komisija i odbora

 • u međunarodnim asocijacijama

 • u radnim grupama za izradu zakona

Pregovori

 • sa sindikatima

 • sa izvršnom i zakonodavnom vlašću

 • sa međunarodnim organizacijama

 • sa komorama i drugim biznis asocijacijama

Postanite član!

PUBLIKACIJE

PROJEKTI