Održana konferencija „Smanjenje parafiskalnih opterećenja – bolje za građane i ekonomiju“

Današnju konferenciju „Smanjenje parafiskalnih opterećenja – bolje za građane i ekonomiju“, čiji je cilj da se pomoću dijaloga...
Saznajte više
Održana konferencija „Smanjenje parafiskalnih opterećenja – bolje za građane i ekonomiju“

Maratonska reforma Inspektorata RS podstiče korupciju u privredi

BANJALUKA – Reforma Inspektorata Republike Srpske traje već pet godina, a kao i ostale reforme u javnoj upravi...
Saznajte više
Maratonska reforma Inspektorata RS podstiče korupciju u privredi

Portal Capital i kompanija “Laganoo” poklanjaju 30 veb-sajtova

BANJALUKA – Portal Capital i kompanija “Laganoo”, u okviru projekta podrške lokalnim biznisima, poklanjaju izradu veb-sajtova za prvih...
Saznajte više
Portal Capital i kompanija “Laganoo” poklanjaju 30 veb-sajtova

Najava konferencije „Smanjenje parafiskalnih opterećenja – bolje za građane i ekonomiju“ – 23.11.2022.

U svrhu kreiranja povoljnijeg poslovnog okruženja u Republici Srpskoj smanjenjem i ukidanjem neporeskih davanja, Unija poslodavaca Republike Srpske...
Saznajte više
Najava konferencije „Smanjenje parafiskalnih opterećenja – bolje za građane i ekonomiju“ – 23.11.2022.

Otvorene prijave za poslovne edukacije Unije poslodavaca Republike Srpske i PwC – ROK 11.11.2022.

Unija poslodavaca Republike Srpske u saradnji sa stručnjacima iz PricewaterhouseCoopers d.o.o. Sarajevo i PricewaterhouseCoopers Tax and Advisory d.o.o....
Saznajte više
Otvorene prijave za poslovne edukacije Unije poslodavaca Republike Srpske i PwC – ROK 11.11.2022.

Poziv preduzećima i preduzetnicima za učešće u programu „Erasmus za mlade preduzetnike“

(Banja Luka, 19.10.2022.) Eda – Agencija za razvoj preduzeća je objavila javni poziv za učešće malih i srednjih...
Saznajte više
Poziv preduzećima i preduzetnicima za učešće u programu „Erasmus za mlade preduzetnike“

Okrugli sto: „Istraživanje koruptivnih iskustava preduzeća u odnosima sa inspektorima UIO BiH” – Banja Luka, 06.10.2022. godine

Unija poslodavaca Republike Srpske je 06. oktobra 2022. godine, organizovala okrugli sto na temu „Istraživanje koruptivnih iskustava preduzeća...
Saznajte više
Okrugli sto: „Istraživanje koruptivnih iskustava preduzeća u odnosima sa inspektorima UIO BiH” – Banja Luka, 06.10.2022. godine

U Tesliću otvorena dvodnevna konferencija “Institucionalni razvoj Regionalnih savjeta za obrazovanje Republike Srpske”

U Tesliću je upravo je otvorena prva dvodnevna konferencija pod nazivom “Institucionalni razvoj Regionalnih savjeta za obrazovanje Republike...
Saznajte više
U Tesliću otvorena dvodnevna konferencija “Institucionalni razvoj Regionalnih savjeta za obrazovanje Republike Srpske”

Četvrti panel: Energetska stabilnost – preduslov ekonomskog rasta

Ekspert za energetsku efikasnost i ekologiju Miloš Zdravković biće uvodničar četvrtog panela današnje konferencije "Izazovi i budućnost poslovanja...
Saznajte više
Četvrti panel: Energetska stabilnost – preduslov ekonomskog rasta

Treći panel: Ljudski kapital u eri automatizacije i digitalizacije

Da li su automatizacija i digitalizacija šansa, ili izazov? Kako u restruktuiranje ekonomije, i da li su inovativnost...
Saznajte više
Treći panel: Ljudski kapital u eri automatizacije i digitalizacije

Panel 2: Nova poslovna realnost – Rizici i prilike

U drugom panelu današnje poslovne konferencije, koji smo nazvali "Nova poslovna realnost - Rizici i prilike", panelisti su...
Saznajte više
Panel 2: Nova poslovna realnost – Rizici i prilike
Post Nav Image Održana konferencija „Smanjenje parafiskalnih opterećenja – bolje za građane i ekonomiju“
Post Nav Image Maratonska reforma Inspektorata RS podstiče korupciju u privredi
Post Nav Image Portal Capital i kompanija “Laganoo” poklanjaju 30 veb-sajtova
Post Nav Image Najava konferencije „Smanjenje parafiskalnih opterećenja – bolje za građane i ekonomiju“ – 23.11.2022.
Post Nav Image Otvorene prijave za poslovne edukacije Unije poslodavaca Republike Srpske i PwC – ROK 11.11.2022.
Post Nav Image Poziv preduzećima i preduzetnicima za učešće u programu „Erasmus za mlade preduzetnike“
Post Nav Image Okrugli sto: „Istraživanje koruptivnih iskustava preduzeća u odnosima sa inspektorima UIO BiH” – Banja Luka, 06.10.2022. godine
Post Nav Image U Tesliću otvorena dvodnevna konferencija “Institucionalni razvoj Regionalnih savjeta za obrazovanje Republike Srpske”
Post Nav Image Četvrti panel: Energetska stabilnost – preduslov ekonomskog rasta
Post Nav Image Treći panel: Ljudski kapital u eri automatizacije i digitalizacije
Post Nav Image Panel 2: Nova poslovna realnost – Rizici i prilike

Ostali članci

Pregled svih članaka

Ostali članci

Pregled svih članaka

Zašto postati član?

Pružanje informacija putem

 • web stranice i društvenih mreža

 • newsletter-a

 • domaćih i međunarodnih sajmova

 • publikacija

Propisi

UUPRS predlaže i direktno učestvuje u:

 • kreiranju poslovnih politika i strategija

 • izmjenama i dopunama postojećih propisa

 • donošenju novih propisa

 • donošenju novih kolektivnih ugovora

Prava članica

 • Članice biraju i mogu biti birane u organe Udruženja

 • Članice biraju i mogu biti birane u ESS RS

 • Članice biraju i mogu biti birane u organe i institucije u koje UUPRS daje svoje predstavnike

 • Članice mogu kreirati globalnu politiku UUPRS

Pomoć članicama

 • Besplatna pravna pomoć

 • Edukacija kroz organizovanje seminara, konferencija, radionica, okruglih stolova i slično

 • Pružanje stručne pomoći kroz definisanje ciljeva razvoja i istraživanja tržišta

 • Pomoć pri formiranju grupacija po osnovu djelatnosti i na teritorijalnom principu

Posredovanje

 • u rješavanju problema sa institucijama vlasti

 • u kontaktima sa stranim partnerima

 • u pregovorima sa međunarodnim organizacijama

 • u rješavanju problema sa sindikatima

Projekti

Pružamo Vam:

 • Informacije o svim dostupnim fondovima

 • Pomoć u kontaktima sa donatorima

 • Pomoć u pisanju projekata i partnerstvo u projektima

 • Povezivanje sa drugim mogućim partnerima

Predstavljanje

 • u ESS RS

 • na sjednicama Narodne skupštine RS i njenih komisija i odbora

 • u međunarodnim asocijacijama

 • u radnim grupama za izradu zakona

Pregovori

 • sa sindikatima

 • sa izvršnom i zakonodavnom vlašću

 • sa međunarodnim organizacijama

 • sa komorama i drugim biznis asocijacijama

Postanite član!

Zašto postati član?

Pružanje informacija putem

 • web stranice i društvenih mreža

 • newsletter-a

 • domaćih i međunarodnih sajmova

 • publikacija

Propisi

UUPRS predlaže i direktno učestvuje u:

 • kreiranju poslovnih politika i strategija

 • izmjenama i dopunama postojećih propisa

 • donošenju novih propisa

 • donošenju novih kolektivnih ugovora

Prava članica

 • Članice biraju i mogu biti birane u organe Udruženja

 • Članice biraju i mogu biti birane u ESS RS

 • Članice biraju i mogu biti birane u organe i institucije u koje UUPRS daje svoje predstavnike

 • Članice mogu kreirati globalnu politiku UUPRS

Pomoć članicama

 • Besplatna pravna pomoć

 • Edukacija kroz organizovanje seminara, konferencija, radionica, okruglih stolova i slično

 • Pružanje stručne pomoći kroz definisanje ciljeva razvoja i istraživanja tržišta

 • Pomoć pri formiranju grupacija po osnovu djelatnosti i na teritorijalnom principu

Posredovanje

 • u rješavanju problema sa institucijama vlasti

 • u kontaktima sa stranim partnerima

 • u pregovorima sa međunarodnim organizacijama

 • u rješavanju problema sa sindikatima

Projekti

Pružamo Vam:

 • Informacije o svim dostupnim fondovima

 • Pomoć u kontaktima sa donatorima

 • Pomoć u pisanju projekata i partnerstvo u projektima

 • Povezivanje sa drugim mogućim partnerima

Predstavljanje

 • u ESS RS

 • na sjednicama Narodne skupštine RS i njenih komisija i odbora

 • u međunarodnim asocijacijama

 • u radnim grupama za izradu zakona

Pregovori

 • sa sindikatima

 • sa izvršnom i zakonodavnom vlašću

 • sa međunarodnim organizacijama

 • sa komorama i drugim biznis asocijacijama

Postanite član!

Zašto postati član?

Pružanje informacija putem

 • web stranice i društvenih mreža

 • newsletter-a

 • domaćih i međunarodnih sajmova

 • publikacija

Propisi

UUPRS predlaže i direktno učestvuje u:

 • kreiranju poslovnih politika i strategija

 • izmjenama i dopunama postojećih propisa

 • donošenju novih propisa

 • donošenju novih kolektivnih ugovora

Prava članica

 • Članice biraju i mogu biti birane u organe Udruženja

 • Članice biraju i mogu biti birane u ESS RS

 • Članice biraju i mogu biti birane u organe i institucije u koje UUPRS daje svoje predstavnike

 • Članice mogu kreirati globalnu politiku UUPRS

Pomoć članicama

 • Besplatna pravna pomoć

 • Edukacija kroz organizovanje seminara, konferencija, radionica, okruglih stolova i slično

 • Pružanje stručne pomoći kroz definisanje ciljeva razvoja i istraživanja tržišta

 • Pomoć pri formiranju grupacija po osnovu djelatnosti i na teritorijalnom principu

Posredovanje

 • u rješavanju problema sa institucijama vlasti

 • u kontaktima sa stranim partnerima

 • u pregovorima sa međunarodnim organizacijama

 • u rješavanju problema sa sindikatima

Projekti

Pružamo Vam:

 • Informacije o svim dostupnim fondovima

 • Pomoć u kontaktima sa donatorima

 • Pomoć u pisanju projekata i partnerstvo u projektima

 • Povezivanje sa drugim mogućim partnerima

Predstavljanje

 • u ESS RS

 • na sjednicama Narodne skupštine RS i njenih komisija i odbora

 • u međunarodnim asocijacijama

 • u radnim grupama za izradu zakona

Pregovori

 • sa sindikatima

 • sa izvršnom i zakonodavnom vlašću

 • sa međunarodnim organizacijama

 • sa komorama i drugim biznis asocijacijama

Postanite član!

PUBLIKACIJE

PROJEKTI