Javne rasprave za Zakon o društvenom preduzetništvu Republike Srpske

Ministarstvo privrede i preduzetništva je u 2021. godini planiralo usvajanje Zakona o društvenom preduzetništvu. Zakon predviđa određivanje pojma...
Saznajte više
Javne rasprave za Zakon o društvenom preduzetništvu Republike Srpske

Poslodavci i Inspektorat na okruglom stolu poručili: Sistemski raditi na suzbijanju korupcije

Banja Luka - Unija udruženja poslodavaca Republike Srpske održala je u četvrtak, 15. jula 2021. godine u Banjoj...
Saznajte više
Poslodavci i Inspektorat na okruglom stolu poručili: Sistemski raditi na suzbijanju korupcije

Najava: Okrugli sto „Suzbijanje korupcije iz perspektive poslodavaca i Inspektorata” – Banja Luka, 15.07.2021. godine

Unija udruženja poslodavaca Republike Srpske organizuje okrugli sto na temu „Suzbijanje korupcije iz perspektive poslodavaca i Inspektorata RS”,...
Saznajte više
Najava: Okrugli sto „Suzbijanje korupcije iz perspektive poslodavaca i Inspektorata” – Banja Luka, 15.07.2021. godine

Poziv privrednim subjektima koji su povećali plate da podnesu Zahtjev za dodjelu podsticaja

​Ministarstvo privrede i preduzetništva Republike Srpske poziva sve privredne subjekte koji su povećali plate radnicima u periodu januar-jun...
Saznajte više
Poziv privrednim subjektima koji su povećali plate da podnesu Zahtjev za dodjelu podsticaja

Etičkim kodeksom do jeftinijeg novca

BANJALUKA - Unija udruženja poslodavaca Republike Srpske počela je da radi na preporukama koje će, ukoliko budu usvojene,...
Saznajte više
Etičkim kodeksom do jeftinijeg novca

Poziv za učešće u evropskom programu razmjene “Erasmus za mlade preduzetnike”

U Bosni i Hercegovini je aktivan program Evropske unije Erasmus za mlade preduzetnike (Erasmus for Young Entrepreneurs). Riječ...
Saznajte više
Poziv za učešće u evropskom programu razmjene “Erasmus za mlade preduzetnike”

Počinje “giljotina propisa”: Prijavite procedure i formalnosti za pojednostavljenje ili ukidanje

Banja Luka - U toku je analiza svih procedura i formalnosti unutar nadležnih organa u skladu sa jedinstvenom...
Saznajte više
Počinje “giljotina propisa”: Prijavite procedure i formalnosti za pojednostavljenje ili ukidanje

Vakcinisano 65 radnika u Laktašima

Laktaši - Mesna industrija Tulumović iz Laktaša 11. juna bila je domaćin mobilnog tima za vakcinaciju radnika iz...
Saznajte više
Vakcinisano 65 radnika u Laktašima

1,6 miliona KM za pomoć prevoznicima u drumskom saobraćaju – preuzmite Uredbu Vlade

Banja Luka - Zalaganjem Udruženja poslodavaca saobraćaja i veza RS prema Vladi Republike Srpske, prevoznici u drumskom saobraćaju...
Saznajte više
1,6 miliona KM za pomoć prevoznicima u drumskom saobraćaju – preuzmite Uredbu Vlade

Objavljene izmjene Zakona o porezu na dohodak i dopuna Zakona o doprinosima – preuzmite tekst

Banja Luka - U "Službenom glasniku Republike Srpske" broj 49/21 od 27. maja 2021. godine, objavljen je Zakon...
Saznajte više
Objavljene izmjene Zakona o porezu na dohodak i dopuna Zakona o doprinosima – preuzmite tekst

Počela vakcinacija radnika u realnom sektoru: Vakcinisano 50 radnika SHP Celex ad Banja Luka

Banja Luka - Dana 28. maja 2021. godine počelo je vakcinisanje radnika iz realnog sektora protiv COVID-19, kao...
Saznajte više
Počela vakcinacija radnika u realnom sektoru: Vakcinisano 50 radnika SHP Celex ad Banja Luka
Post Nav Image Javne rasprave za Zakon o društvenom preduzetništvu Republike Srpske
Post Nav Image Poslodavci i Inspektorat na okruglom stolu poručili: Sistemski raditi na suzbijanju korupcije
Post Nav Image Najava: Okrugli sto „Suzbijanje korupcije iz perspektive poslodavaca i Inspektorata” – Banja Luka, 15.07.2021. godine
Post Nav Image Poziv privrednim subjektima koji su povećali plate da podnesu Zahtjev za dodjelu podsticaja
Post Nav Image Etičkim kodeksom do jeftinijeg novca
Post Nav Image Poziv za učešće u evropskom programu razmjene “Erasmus za mlade preduzetnike”
Post Nav Image Počinje “giljotina propisa”: Prijavite procedure i formalnosti za pojednostavljenje ili ukidanje
Post Nav Image Vakcinisano 65 radnika u Laktašima
Post Nav Image 1,6 miliona KM za pomoć prevoznicima u drumskom saobraćaju – preuzmite Uredbu Vlade
Post Nav Image Objavljene izmjene Zakona o porezu na dohodak i dopuna Zakona o doprinosima – preuzmite tekst
Post Nav Image Počela vakcinacija radnika u realnom sektoru: Vakcinisano 50 radnika SHP Celex ad Banja Luka

Ostali članci

Pregled svih članaka

Ostali članci

Pregled svih članaka

Zašto postati član?

Pružanje informacija putem

 • web stranice i društvenih mreža

 • newsletter-a

 • domaćih i međunarodnih sajmova

 • publikacija

Propisi

UUPRS predlaže i direktno učestvuje u:

 • kreiranju poslovnih politika i strategija

 • izmjenama i dopunama postojećih propisa

 • donošenju novih propisa

 • donošenju novih kolektivnih ugovora

Prava članica

 • Članice biraju i mogu biti birane u organe Udruženja

 • Članice biraju i mogu biti birane u ESS RS

 • Članice biraju i mogu biti birane u organe i institucije u koje UUPRS daje svoje predstavnike

 • Članice mogu kreirati globalnu politiku UUPRS

Pomoć članicama

 • Besplatna pravna pomoć

 • Edukacija kroz organizovanje seminara, konferencija, radionica, okruglih stolova i slično

 • Pružanje stručne pomoći kroz definisanje ciljeva razvoja i istraživanja tržišta

 • Pomoć pri formiranju grupacija po osnovu djelatnosti i na teritorijalnom principu

Posredovanje

 • u rješavanju problema sa institucijama vlasti

 • u kontaktima sa stranim partnerima

 • u pregovorima sa međunarodnim organizacijama

 • u rješavanju problema sa sindikatima

Projekti

Pružamo Vam:

 • Informacije o svim dostupnim fondovima

 • Pomoć u kontaktima sa donatorima

 • Pomoć u pisanju projekata i partnerstvo u projektima

 • Povezivanje sa drugim mogućim partnerima

Predstavljanje

 • u ESS RS

 • na sjednicama Narodne skupštine RS i njenih komisija i odbora

 • u međunarodnim asocijacijama

 • u radnim grupama za izradu zakona

Pregovori

 • sa sindikatima

 • sa izvršnom i zakonodavnom vlašću

 • sa međunarodnim organizacijama

 • sa komorama i drugim biznis asocijacijama

Postanite član!

Zašto postati član?

Pružanje informacija putem

 • web stranice i društvenih mreža

 • newsletter-a

 • domaćih i međunarodnih sajmova

 • publikacija

Propisi

UUPRS predlaže i direktno učestvuje u:

 • kreiranju poslovnih politika i strategija

 • izmjenama i dopunama postojećih propisa

 • donošenju novih propisa

 • donošenju novih kolektivnih ugovora

Prava članica

 • Članice biraju i mogu biti birane u organe Udruženja

 • Članice biraju i mogu biti birane u ESS RS

 • Članice biraju i mogu biti birane u organe i institucije u koje UUPRS daje svoje predstavnike

 • Članice mogu kreirati globalnu politiku UUPRS

Pomoć članicama

 • Besplatna pravna pomoć

 • Edukacija kroz organizovanje seminara, konferencija, radionica, okruglih stolova i slično

 • Pružanje stručne pomoći kroz definisanje ciljeva razvoja i istraživanja tržišta

 • Pomoć pri formiranju grupacija po osnovu djelatnosti i na teritorijalnom principu

Posredovanje

 • u rješavanju problema sa institucijama vlasti

 • u kontaktima sa stranim partnerima

 • u pregovorima sa međunarodnim organizacijama

 • u rješavanju problema sa sindikatima

Projekti

Pružamo Vam:

 • Informacije o svim dostupnim fondovima

 • Pomoć u kontaktima sa donatorima

 • Pomoć u pisanju projekata i partnerstvo u projektima

 • Povezivanje sa drugim mogućim partnerima

Predstavljanje

 • u ESS RS

 • na sjednicama Narodne skupštine RS i njenih komisija i odbora

 • u međunarodnim asocijacijama

 • u radnim grupama za izradu zakona

Pregovori

 • sa sindikatima

 • sa izvršnom i zakonodavnom vlašću

 • sa međunarodnim organizacijama

 • sa komorama i drugim biznis asocijacijama

Postanite član!

Zašto postati član?

Pružanje informacija putem

 • web stranice i društvenih mreža

 • newsletter-a

 • domaćih i međunarodnih sajmova

 • publikacija

Propisi

UUPRS predlaže i direktno učestvuje u:

 • kreiranju poslovnih politika i strategija

 • izmjenama i dopunama postojećih propisa

 • donošenju novih propisa

 • donošenju novih kolektivnih ugovora

Prava članica

 • Članice biraju i mogu biti birane u organe Udruženja

 • Članice biraju i mogu biti birane u ESS RS

 • Članice biraju i mogu biti birane u organe i institucije u koje UUPRS daje svoje predstavnike

 • Članice mogu kreirati globalnu politiku UUPRS

Pomoć članicama

 • Besplatna pravna pomoć

 • Edukacija kroz organizovanje seminara, konferencija, radionica, okruglih stolova i slično

 • Pružanje stručne pomoći kroz definisanje ciljeva razvoja i istraživanja tržišta

 • Pomoć pri formiranju grupacija po osnovu djelatnosti i na teritorijalnom principu

Posredovanje

 • u rješavanju problema sa institucijama vlasti

 • u kontaktima sa stranim partnerima

 • u pregovorima sa međunarodnim organizacijama

 • u rješavanju problema sa sindikatima

Projekti

Pružamo Vam:

 • Informacije o svim dostupnim fondovima

 • Pomoć u kontaktima sa donatorima

 • Pomoć u pisanju projekata i partnerstvo u projektima

 • Povezivanje sa drugim mogućim partnerima

Predstavljanje

 • u ESS RS

 • na sjednicama Narodne skupštine RS i njenih komisija i odbora

 • u međunarodnim asocijacijama

 • u radnim grupama za izradu zakona

Pregovori

 • sa sindikatima

 • sa izvršnom i zakonodavnom vlašću

 • sa međunarodnim organizacijama

 • sa komorama i drugim biznis asocijacijama

Postanite član!

PUBLIKACIJE

PROJEKTI