Prevoznici u RS ogorčeni: Prazni autobusi voze u veću krizu

Na autobuskim linijama u međugradskom prevozu, koji je dozvoljen od 11. maja u Republici Srpskoj ove godine, skoro...
Saznajte više
Prevoznici u RS ogorčeni: Prazni autobusi voze u veću krizu

POSLOVNIM LJUDIMA OMOGUĆEN ULAZAK U BIH

Savjet ministara BiH, na prijedlog Ministarstva bezbjednosti BiH, donio je Odluku o dopunama Odluke o propisivanju dodatnih uslova...
Saznajte više
POSLOVNIM LJUDIMA OMOGUĆEN ULAZAK U BIH

Ažuriran spisak pravnih lica i preduzetnika kojima je u martu bilo zabranjeno obavljanje djelatnosti

Ministarstvo privrede i preduzetništva Republike Srpske sačinilo je dopunjeni spisak pravnih lica i preduzetnika kojima je odlukama Republičkog...
Saznajte više
Ažuriran spisak pravnih lica i preduzetnika kojima je u martu bilo zabranjeno obavljanje djelatnosti

Od danas nema policijskog časa u Republici Srpskoj

U Republici Srpskoj od danas se ukida ograničenje kretanja, odnosno policijski čas. Zabrana kretanja na teritoriji Republike Srpske...
Saznajte više
Od danas nema policijskog časa u Republici Srpskoj

Za mart obrađeni svi zahtjevi, a za april većina pristiglih

Poreska uprava Republike Srpske, u skladu sa Uredbom sa zakonskom snagom o poreskim mjerama za ublažavanje ekonomskih posljedica...
Saznajte više
Za mart obrađeni svi zahtjevi, a za april većina pristiglih

Tegeltija: Od ove sedmice poslovni ljudi moći će da ulaze u BiH

Predsjedavajući Savjeta ministara Zoran Tegeltija izjavio je da će poslovni ljudi iz inostranstva granicu BiH moći da prelaze...
Saznajte više
Tegeltija: Od ove sedmice poslovni ljudi moći će da ulaze u BiH

Posteri za ugostiteljske objekte

Posteri za ugostiteljske objekte kojim pomažemo zaštitu zdravlja naših gostiju i ugostiteljskih radnika koje smo pripremili uz podršku...
Saznajte više
Posteri za ugostiteljske objekte

Pomoć poslodavcima koji nisu radili i u maju

Danas je u Vladi Republike Srpske održana sjednica Štaba za praćenje štetnih posljedica virusa korona na stanje u...
Saznajte više
Pomoć poslodavcima koji nisu radili i u maju

Preporuke za rad ugostiteljskih objekata (restorana, kafića, roštiljica..) tokom ublažavanja mjera epidemije koronavirusa (COVID-19)

U skladu sa reaktivacijom određenih aktivnosti ove se preporuke odnose na provođenje mjera prilikom pružanja usluga u ugostiteljskim...
Saznajte više
Preporuke za rad ugostiteljskih objekata (restorana, kafića, roštiljica..) tokom ublažavanja mjera epidemije koronavirusa (COVID-19)

Uputstvo za postepeno ublažavanje mjera – Javni i međugradski prevoz sa popunjenošću do 50% od punog kapaciteta vozila

U svrhu relaksacije mjera koje su na snazi kako bi se spriječilo ili smanjilo prenošenje virusa SARS-CoV-2, neophodna...
Saznajte više
Uputstvo za postepeno ublažavanje mjera – Javni i međugradski prevoz sa popunjenošću do 50% od punog kapaciteta vozila

Uputstvo za postepeno ublažavanje mjera – Vrtići/Jaslice

U svrhu relaksacije mjera koje su na snazi kako bi se spriječilo ili smanjilo prenošenje virusa SARS-CoV-2, neophodna...
Saznajte više
Uputstvo za postepeno ublažavanje mjera – Vrtići/Jaslice
Post Nav Image Prevoznici u RS ogorčeni: Prazni autobusi voze u veću krizu
Post Nav Image POSLOVNIM LJUDIMA OMOGUĆEN ULAZAK U BIH
Post Nav Image Ažuriran spisak pravnih lica i preduzetnika kojima je u martu bilo zabranjeno obavljanje djelatnosti
Post Nav Image Od danas nema policijskog časa u Republici Srpskoj
Post Nav Image Za mart obrađeni svi zahtjevi, a za april većina pristiglih
Post Nav Image Tegeltija: Od ove sedmice poslovni ljudi moći će da ulaze u BiH
Post Nav Image Posteri za ugostiteljske objekte
Post Nav Image Pomoć poslodavcima koji nisu radili i u maju
Post Nav Image Preporuke za rad ugostiteljskih objekata (restorana, kafića, roštiljica..) tokom ublažavanja mjera epidemije koronavirusa (COVID-19)
Post Nav Image Uputstvo za postepeno ublažavanje mjera – Javni i međugradski prevoz sa popunjenošću do 50% od punog kapaciteta vozila
Post Nav Image Uputstvo za postepeno ublažavanje mjera – Vrtići/Jaslice

Ostali članci

Pregled svih članaka

Ostali članci

Pregled svih članaka

Zašto postati član?

Pružanje informacija putem

 • web stranice i društvenih mreža

 • newsletter-a

 • domaćih i međunarodnih sajmova

 • publikacija

Propisi

UUPRS predlaže i direktno učestvuje u:

 • kreiranju poslovnih politika i strategija

 • izmjenama i dopunama postojećih propisa

 • donošenju novih propisa

 • donošenju novih kolektivnih ugovora

Prava članica

 • Članice biraju i mogu biti birane u organe Udruženja

 • Članice biraju i mogu biti birane u ESS RS

 • Članice biraju i mogu biti birane u organe i institucije u koje UUPRS daje svoje predstavnike

 • Članice mogu kreirati globalnu politiku UUPRS

Pomoć članicama

 • Besplatna pravna pomoć

 • Edukacija kroz organizovanje seminara, konferencija, radionica, okruglih stolova i slično

 • Pružanje stručne pomoći kroz definisanje ciljeva razvoja i istraživanja tržišta

 • Pomoć pri formiranju grupacija po osnovu djelatnosti i na teritorijalnom principu

Posredovanje

 • u rješavanju problema sa institucijama vlasti

 • u kontaktima sa stranim partnerima

 • u pregovorima sa međunarodnim organizacijama

 • u rješavanju problema sa sindikatima

Projekti

Pružamo Vam:

 • Informacije o svim dostupnim fondovima

 • Pomoć u kontaktima sa donatorima

 • Pomoć u pisanju projekata i partnerstvo u projektima

 • Povezivanje sa drugim mogućim partnerima

Predstavljanje

 • u ESS RS

 • na sjednicama Narodne skupštine RS i njenih komisija i odbora

 • u međunarodnim asocijacijama

 • u radnim grupama za izradu zakona

Pregovori

 • sa sindikatima

 • sa izvršnom i zakonodavnom vlašću

 • sa međunarodnim organizacijama

 • sa komorama i drugim biznis asocijacijama

Postanite član!

Zašto postati član?

Pružanje informacija putem

 • web stranice i društvenih mreža

 • newsletter-a

 • domaćih i međunarodnih sajmova

 • publikacija

Propisi

UUPRS predlaže i direktno učestvuje u:

 • kreiranju poslovnih politika i strategija

 • izmjenama i dopunama postojećih propisa

 • donošenju novih propisa

 • donošenju novih kolektivnih ugovora

Prava članica

 • Članice biraju i mogu biti birane u organe Udruženja

 • Članice biraju i mogu biti birane u ESS RS

 • Članice biraju i mogu biti birane u organe i institucije u koje UUPRS daje svoje predstavnike

 • Članice mogu kreirati globalnu politiku UUPRS

Pomoć članicama

 • Besplatna pravna pomoć

 • Edukacija kroz organizovanje seminara, konferencija, radionica, okruglih stolova i slično

 • Pružanje stručne pomoći kroz definisanje ciljeva razvoja i istraživanja tržišta

 • Pomoć pri formiranju grupacija po osnovu djelatnosti i na teritorijalnom principu

Posredovanje

 • u rješavanju problema sa institucijama vlasti

 • u kontaktima sa stranim partnerima

 • u pregovorima sa međunarodnim organizacijama

 • u rješavanju problema sa sindikatima

Projekti

Pružamo Vam:

 • Informacije o svim dostupnim fondovima

 • Pomoć u kontaktima sa donatorima

 • Pomoć u pisanju projekata i partnerstvo u projektima

 • Povezivanje sa drugim mogućim partnerima

Predstavljanje

 • u ESS RS

 • na sjednicama Narodne skupštine RS i njenih komisija i odbora

 • u međunarodnim asocijacijama

 • u radnim grupama za izradu zakona

Pregovori

 • sa sindikatima

 • sa izvršnom i zakonodavnom vlašću

 • sa međunarodnim organizacijama

 • sa komorama i drugim biznis asocijacijama

Postanite član!

Zašto postati član?

Pružanje informacija putem

 • web stranice i društvenih mreža

 • newsletter-a

 • domaćih i međunarodnih sajmova

 • publikacija

Propisi

UUPRS predlaže i direktno učestvuje u:

 • kreiranju poslovnih politika i strategija

 • izmjenama i dopunama postojećih propisa

 • donošenju novih propisa

 • donošenju novih kolektivnih ugovora

Prava članica

 • Članice biraju i mogu biti birane u organe Udruženja

 • Članice biraju i mogu biti birane u ESS RS

 • Članice biraju i mogu biti birane u organe i institucije u koje UUPRS daje svoje predstavnike

 • Članice mogu kreirati globalnu politiku UUPRS

Pomoć članicama

 • Besplatna pravna pomoć

 • Edukacija kroz organizovanje seminara, konferencija, radionica, okruglih stolova i slično

 • Pružanje stručne pomoći kroz definisanje ciljeva razvoja i istraživanja tržišta

 • Pomoć pri formiranju grupacija po osnovu djelatnosti i na teritorijalnom principu

Posredovanje

 • u rješavanju problema sa institucijama vlasti

 • u kontaktima sa stranim partnerima

 • u pregovorima sa međunarodnim organizacijama

 • u rješavanju problema sa sindikatima

Projekti

Pružamo Vam:

 • Informacije o svim dostupnim fondovima

 • Pomoć u kontaktima sa donatorima

 • Pomoć u pisanju projekata i partnerstvo u projektima

 • Povezivanje sa drugim mogućim partnerima

Predstavljanje

 • u ESS RS

 • na sjednicama Narodne skupštine RS i njenih komisija i odbora

 • u međunarodnim asocijacijama

 • u radnim grupama za izradu zakona

Pregovori

 • sa sindikatima

 • sa izvršnom i zakonodavnom vlašću

 • sa međunarodnim organizacijama

 • sa komorama i drugim biznis asocijacijama

Postanite član!

PUBLIKACIJE