Banja Luka – Dana 15. maja 2024. godine Unija poslodavaca Republike Srpske u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova u Vladi Republike Srpske ogranizovala je okrugli sto “Zakon o zaštiti od požara – preventivne mjere”.

Cilj okruglog stola je identifikovanje slabih tačaka prilikom projektovanja mjera zaštite od požara sa posebnim osvrtom na projektovanje sistema zaštite od požara – vatrodojavnih instalacija, stabilnih sistema za gašenje požara i problemima prilikom izvođenja navedenih instalacija i uređaja, kao i servisiranje aparata za početno gašenje požara. U okviru okruglog stola je razmotreno i održavanje navedenih sistema prilikom eksploatacije objekata, kao i čija je obaveza i da li je propisana za sve sisteme.