Bijeljina – U cilju kontinuiranog informisanja poslodavaca i prepoznavanja ključnih problema u poslovanju, Unija poslodavaca Republike Srpske je održala okrugli sto na temu „Izazovi i perspektive poslovanja“ u četvrtak 20. juna 2024. godine u Bijeljini.

U okviru ovog događaja Unije poslodavaca Republike Srpske je informisala poslodavce o realizaciji zagovaračkih politika Unije poslodavaca, te predstavila aktivnosti koje realizuje na zastupanju interesa poslodavaca u tekućoj godini. Unija poslodavaca RS je informisana o problematici poslovanja kompanija s ciljem kvalitetnijeg zagovaranja interesa poslodavaca.

U okviru diskusije razmotrena je problematika poslovanja vezana za probleme na tržištu rada, fiskalnim i parafiskalnim opterećenjima na rad i poslovanje, otežanom funkcionisanju globalnih lanaca snabdijevanja i drugim problemima koji opterećuju poslovanje poslodavaca.

Događaj organizujemo u okviru realizacije projekta ”Doprinos organizacija civilnog društva poboljšanju uticaja preduzetništva na socio-ekonomski razvoj BIH – EISE” koji finansira Evropska unija, a koji provodi Unija poslodavaca Republike Srpske.