Trebinje – U cilju kontinuiranog informisanja poslodavaca i prepoznavanja ključnih problema u poslovanju, Unija poslodavaca Republike Srpske je dana 16. maja 2024. godine u Trebinju održala okrugli sto na temu “Izazovi i perspektive poslovanja”.

U okviru ovog događaja, Unija poslodavaca Republike Srpske je poslodavce informisala o realizaciji zagovaračkih politika Unije poslodavaca, te predstavila aktivnosti koje realizuje na zastupanju interesa poslodavaca u tekućoj godini. Takođe, Unija poslodavaca je informisana o problematici poslovanja kompanija koje posluju na teritoriji Hercegovine sa ciljem pripreme planskih i strateških dokumenata Unije poslodavaca odnosno kvalitetnijeg zagovaranja interesa poslodavaca.

Događaj je organizovan u okviru realizacije projekta “Doprinos organizacija civilnog društva poboljšanju uticaja preduzetništva na socio-ekonomski razvoj BIH – EISE” koji finansira Evropska unija, a koji provodi Unija poslodavaca Republike Srpske.