Banja Luka – U okviru realizacije projekta “Jačanje zaštite ljudskih prava u aktivnostima biznis sektora u BiH”, članovi Udruženja poslodavaca komunalnih i uslužnih aktivnosti Republike Srpske su informisani i konsultovani po pitanju realizacije projektnih aktivnosti i uključivanja članica u realizaciju projekta.