Banja Luka – Dana 07.05.2024. godine objavljen je Javni poziv za dodjelu subvencija poslovnim subjektima u gradu Banja Luka.

Javni poziv je objavio Grad Banja Luka i isti ostaje otvoren do 06.06.2024. godine.

Javni poziv, komplet obrazaca, kao i Pravilnik o uslovima i načinu korištenja subvencija poslovnim subjektima možete preuzeti sa web sajta grada Banja Luka, klikom na ovaj LINK.