Izvršni odbor Unije poslodavaca Republike Srpske na elektronskoj sjednici održanoj 05. januara 2023. godine donio je sljedeće zaključke u vezi pregovora o visini najniže plate u Republici Srpskoj za 2023. godinu:

1. Izvršni odbor Unije poslodavaca Republike Srpske konstatuje da procedura utvrđivanja visine najniže plate za tekuću godinu nije ispoštovana u smislu njenog utvrđivanja u Ekonomsko-socijalnom savjetu Republike Srpske u posljednjem kvartalu prethodne godine i poziva Vladu Republike Srpske da imenuje svoje predstavnike u Ekonomsko-socijalni savjet Republike Srpske, kako bi isti mogao nastaviti sa radom i ispunjavati zakonima utvrđene obaveze;

2. Unija poslodavaca Republike Srpske poziva socijalne partnere da u zakonom predviđenoj proceduri utvrde iznos najniže plate za 2023. godinu (član 127. Zakona o radu, Službeni glasnik Republike Srpske);

3. S obzirom na dugogodišnji loš pristup socijalnih partnera u vođenju dijaloga o visini najniže plate u Republici Srpskoj, Izvršni odbor još jednom naglašava značaj donošenja Pravilnika o utvrđivanju visine najniže plate u Republici Srpskoj koji će utvrditi metodologiju izračuna najniže plate, te apeluje na Vladu Republike Srpske da pristupi izradi i usvajanju navedenog propisa;

4. S obzirom da Unija poslodavaca Republike Srpske nije imala priliku iznijeti argumentaciju u zakonom utvrđenoj proceduri na sjednici Ekonomsko-socijalnog savjeta Republike Srpske, uvažavajući i ”nezakonito” povećanje najniže plate u maju mjesecu 2022. godine, Izvršni odbor smatra da se najniža plata u 2023. godini treba utvrditi u iznosu od 673,00 KM, odnosno iznos od 590,00 KM (najniža plata za 2022. godinu) treba biti uvećan za procenat uvećanja prosječne plate u periodu januar – novembar 2022 – 14%.

5. Izvršni odbor smatra neprimjerenim vođenje socijalnog dijaloga u medijima o ekonomskim i socijalnim temama za koje je zainteresovana šira zajednica i javnost.

Više informacija na linku.

Banja Luka, 10. januar 2023. godine.