’Upoznavanje sa promjenama koje donose novi standardi MSFI 9 Finansijski instrumenti, MSFI 15 Prihodi od ugovora sa kupcima i MSFI 16 Najmovi/Zakupi’ je poludnevna on line radionica koju organizuje Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) u saradnji sa Unijom udruženja poslodavaca Republike Srpske i konsultantskom kućom PriceWaterhouseCoopers (PwC) iz Sarajeva.

Radionica se održava 20. maja 2021. godine od 9:30 do 14:00 sati, putem Google meet platforme. Format radionice prilagođen je vlasnicima i/ili direktorima finansija.

Prijave su najkasnije do 18. maja 2021. godine, a više detalja o radionici i link za prijavu možete naći OVDJE.

Radionicu će voditi iskusni treneri iz konsultantske kuće PriceWaterhouseCoopers.