U okviru redovnih konsultacija i koordinacije na realizaciji reformskih aktivnosti, danas je održan sastanak sa ministrom za evropske integracije i međunarodnu saradnju u Vladi Republike Srpske,  sa ciljem definisanja zajedničkih aktivnosti na realizaciji Programa ekonomskih reformi Republike Srpske 2023-2025 i Akcionog plana Vlade Republike Srpske za 2023. godinu iz nadležnosti pomenutog Ministarstva.

Teme sastanka su bile u vezi sa koordinacijom i provođenjem zajedničkih aktivnosti u kontekstu kandidatskog statusa i procesa pristupanja BiH Evropskoj uniji, unapređenje rada predstavništava Republike Srpske u inostranstvu te realizacija zajedničkih projektnih aktivnosti.