Unija poslodavaca Republike Srpske je 01. i 02. juna 2023. godine organizovala dva događaja u okviru projekta „Smanjenje korupcije u radu inspektora UIO BiH“, koji su okupili predstavnike Uprave za indirektno oporezivanje, medija i poslodavaca – članica UPRS.

U okviru okruglog stola „Dijalogom i saradnjom do smanjenja koruptivnih rizika“ predstavljene su Analize pravnog osnova rješenja i žalbenih postupaka i Brošura o pravima i obavezama poslodavaca i službenika UIO tokom inspekcijskog nadzora a tokom istog je vođena diskusija o iskustvima i mogućnostima za smanjenje koruptivnih rizika u radu kontrolnih organa, te su predstavljeni najzastupljeniji nedostaci evidentirani tokom inspekcijskog nadzora i razmotrene mogućnosti za unapređenje regulatornog okvira i saradnje između poslodavaca i inspektora Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine.

 

Cilj drugog događaja, odnosno dvodnevnog treninga za novinare pod nazivom „Mediji u službi smanjenja koruptivnih rizika“ je bio jačanje kapaciteta medija u vezi sa korupcijom u radu UIO. U okviru navedenog treninga predstavnicima medija je predstavljen proces kontrole primjene Zakona o PDV-u, kako bi se detaljnije upoznali sa samim procesom rada kao i prilikama za prepoznavanje korupcije unutar istih, a kako bi u budućnosti mogli i sami istraživati aktuelnosti u vezi sa ovom materijom, te kvalitetnije analizirati dobijene informacije i informisati javnost o njima. Indikativne teme treninga su bile: proces kontrole primjene Zakona o PDV-u, uloge inspektora i preduzeća u procesu kontrole, ključna dokumentacija, žalbene procedure, itd.

Oba događaja, kako smo pomenuli, dio su projekta “Smanjenje korupcije u radu inspektora UIO BiH“ koji provodi Unija poslodavaca Republike Srpske a projekat se realizuje u okviru šireg programa „Podrška građanima u borbi protiv korupcije“ koji implementiraju Centri civilnih inicijativa (CCI), kao glavni implementator, uz finansijsku podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).