Banja Luka – Poslodavcima u Republici Srpskoj je dosadilo da zbog brojnih administrativnih procedura svakodnevno lutaju po državnim institucijama i lokalnim odjeljenjima u kojima gube vrijeme i novac.

Oni su od sredine juna pa do kraja jula ove godine imali priliku da se uključe u projekat optimizacije tih procedura tako što su Uniji udruženja poslodavaca slali svoje prijedloge za njihovo ukidanje ili pojednostavljenje.

Zainteresovanost je bila velika, a ono što su naveli u obrascima koje su popunjavali ukazuje to da je administracija u Republici Srpskoj daleko od moderne i efikasne.

Tako na primjer, kada u Agenciji za posredničke, informatičke i finansijske usluge (APIF) privrednik registruje dodatnu djelatnost svog društva, on mora unijeti i sve djelatnosti koje su već registrovane.

Slične procedure su prijavili i prilikom posjete Poreskoj upravi Republike Srpske, Republičkoj uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, Inspektoratu RS,  sudovima, ali i u nekim javnim preduzećima.

Generalno, kao jedan od najvećih problema privrednici su identifikovali kod Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju i to kod izdavanja građevinskih dozvola i raznih studija koje se traže u različitim fazama postupka.

Kako bi skratili vrijeme koje skoro svakodnevno gube po hodnicima, oni predlažu da organi i institucije po službenoj dužnosti pribavljaju podatke koji se nalaze u raznim javnim registrima, kao što su izvod iz sudskog registra, rješenje o registraciji, uvjerenje o izmirenim poreskim obavezama i slično.

Poslodavci se žale na znatne troškove u novcu i vremenu za pribavljanje takvih dokumenata i njihovu ovjeru”, kažu u Uniji udruženja poslodavaca Republike Srpske.

Inače, nekada je rok važenja određene dozvole ili saglasnosti previše kratak i rok istekne prije nego što se okonča procedura za koju je bilo potrebno njegovo podnošenje.

U takvim slučajevima poslodavci, osim na produženje predviđenih rokova i smanjenje broja dokumenata koje sami moraju prikupljati, ukazuju i na potrebu za boljom koordinacijom službi unutar organa koji provodi postupak.

Postoje i situacije da organ ili komisija traži dostavljanje dokaza da poslodavcu nije izdata zabrana obavljanja neke djelatnosti, a pritom upravo ta ista komisija izdaje takve zabrane.

Uz sve navedeno, neki od poslodavaca naveli su slučaj da neka komisija uopšte ne radi, i time je onemogućeno poslodavcima da, recimo, osposobe radnike za bezbjedan rad u određenim okolnostima”, kažu u Uniji.

Svi popunjeni obrasci pristigli u Uniju poslodavaca dostavljeni su Ministarstvu privrede i preduzetništva.

Očekuje se da će prijedlozi biti razmotreni i predočeni organima na koji se oni odnose.

Formiran je i Savjet za upravljanje i praćenje projekta optimizacije administrativnih procedura i formalnosti na republičkom nivou, kao i  Operativno tijela za realizaciju projekta optimizacije.

Izvor: Capital.ba