U okviru tekućih aktivnosti Udruženja poslodavaca u FBiH na izmjenama i dopunama fiskalnih propisa, odnosno Zakona o doprinosima, Zakona o porezu na dohodak i Zakona o porezu na dobit 12. juna 2023. godine u Mostaru je održan konsultativni sastanak kojem je prisustvovao veći broj predstavnika privrednih subjekata iz Kantona 10, Zapadnohercegovačkog i Hercegovačko-neretvanskog kantona kao i predstavnika Asocijacije poduzetnika Hercegovine.

Prošlo je više od sedam godina od pripreme Zakona o doprinosima i Zakona o porezu na dohodak, ali nažalost, nije došlo do izmjene ovih propisa. To je rezultiralo činjenicom da Federacija BiH danas ima najveće opterećenje cijene rada u Europi, a pri tome zbog slabog standarda, malih plaća i generalno lošeg položaja radnika, sve veći broj radnika napušta Bosnu i Hercegovinu.

U tom smislu, Udruženje poslodavaca u FBiH očekuje pokretanje rada radne grupe pri Vladi FBiH s ciljem pripreme sistemskih rješenja.

U toliko su konsultacije na utvrđivanju ažuriranih principa za pripremu novih propisa tema na kojoj Udruženje posljednjih mjeseci aktivno radi. Konsulatacije u Mostaru ukazuju da su poslodavci u svim dijelovima FBiH opterećeni istim i sličnim pitanjima i traže hitnu promjenu stanja. Udruženje je najavilo održavanje još nekoliko skupova na ovu temu, nakon čega će principi biti potvrđeni na Upravnom odboru UPFBiH i dostavljeni vlastima kao stav poslodavaca iz realnog sektora o predmetnom pitanju.

 

Sastanku je u jednom dijelu prisustvovao i premijer Vlade ZHK Predrag Čović koji se upoznao sa problemima poslodavaca u realnom sektoru i iznio svoju najavu podrške u rješavanju istih.