Banja Luka – Unija udruženja poslodavaca Republike Srpske organizovala je danas, 15. februara 2021. godine u Banjoj Luci prvu sjednicu Upravnog odbora projekta „Doprinos organizacija civilnog društva poboljšanju uticaja preduzetništva na socio-ekonomski razvoj BiH – EISE projekat“. Radi se o projektu koji finansira Evropska unija, a čija realizacija će trajati do kraja 2023. godine na teritoriji Bosne i Hercegovine.

Osnovni cilj projekta je umrežavanje poslodavaca i poslodavačkih organizacija, kako u Republici Srpskoj, tako i u Federaciji BiH. Aktivnosti će podrazumijevati i jačanje kapaciteta udruženja poslodavaca treninzima, ali i zagovaranje fiskalnih i parafiskalnih rasterećenja radi postizanja boljih socio-ekonomskih prilika.

Koaplikant na projektu je Udruženje poslodavaca Federacije BiH.