Održan je sastanak sa ministrom Petričevićem i saradnicima na temu sprovođenja zajedničkih aktivnosti u okviru programa rada Ministarstva privrede i preduzetništva u Vladi Republike Srpske.

Razgovarano je o nastavku aktivnosti na smanjenju i ukidanju neporeskih davanja, pripremama Programa ekonomskih reformi i kreiranju investicionih paketa za strane investicije.

Pored navedenog razgovarali smo i o izradi Strategije razvoja privrede i ažuriranju Registra neporeskih davanja i Registra podsticaja.