U prostorijama Unije poslodavaca Republike Srpske predstavljana je Analiza primjenjivih propisa u Republici Srpskoj na praktičnu nastavu i ferijalnu praksu učenika kod poslodavaca.

Događaj je organizovan uz podršku Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbX, u okviru projekta “Stručno obrazovanje u BiH”, finansiranog od strane njemačkog Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj (Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit – BMZ ) i Švicarske agencije za razvoj i saradnju (Swiss Agency for Development and Cooperation–SDC ).

Cilj događaja bio je predstavljanje i diskusija o nalazima pravne analize koja obuhvata pitanja koja su od strane privatnog i javnog sektora identifikovana kao bitna u kontekstu izvođenja praktične nastave i ferijalne prakse. Tokom predstavljanja Analize razmotrane su sljedeće teme:

  • Status učenika tokom izvođenja praktične nastave i ferijalne prakse kod poslodavca;
  • Zasnivanja radnog odnosa sa učenikom dok traje školovanje;
  • Ugovaranje obaveznog rada učenika po okončanju školovanja;
  • Doprinosi za obavezno osiguranje;
  • Poreski tretman naknada isplaćenih učenicima tokom obavljanja praktične nastave i ferijalne prakse;
  • Inspekcijski nadzor nad poslodavcem kod kojeg učenici izvode praktičnu nastavu i ferijalnu praksu;
  • Mjere zaštite zdravlja i sigurnosti tokom izvođenja praktične nastave i ferijalne prakse,
  • Mjere zdravstvenog nadzora tokom obavljanja praktične nastave i ferijalne prakse kod poslodavca.

Analiza se može preuzeti na linku.