Unija udruženja poslodavaca Republike Srpske uz tehničku podršku Međunarodne organizacije rada i u saradnji sa EBRD-om provodi istraživanje o posljedicama i potrebama poslodavaca u prevazilaženju problema u poslovanju nastalih zbog pojave infekcije COVID-19.

Istraživanje će biti iskorišteno u funkciji kvalitetnijeg zastupanja interesa poslodavaca u dijalogu sa Vladom Republike Srpske, Savjetom ministara BiH i drugim institucijama. Optimalno vrijeme za popunjavanje upitnika je između 5 i 10 minuta. Odgovornost za čuvanje podataka snosi Unija udruženja poslodavaca Republike Srpske.

Upitnik je moguće popuniti i putem mobilnog telefona. On-line upitnik se nalazi na linku:

https://actemp.syd1.qualtrics.com/jfe/form/SV_6JspCgOQ7Uysnvn?Q_Language=SR

Istraživanje o uticaju COVID-19 na poslovanje koje smo sproveli u aprilu mjesecu možete preuzeti na linku http://unijauprs.org/dokumenti/covid-19/covid-19-RS.html .