U svrhu relaksacije mjera koje su na snazi kako bi se spriječilo ili smanjilo prenošenje virusa SARS-CoV-2, neophodna je primjena dole navedenih mjera kako bi se djelatnosti i privredni subjekti vratili u funkciju i bili na usluzi građanima.

Radno vrijeme će zavisiti od trajanja policijskog časa tj. perioda zabrane kretanja za sve građane, ali i od potreba građana otvaranjem raznih djelatnosti i privrede koji javni prevoz koriste za odlazak na posao. U vrijeme trajanja ovog ograničenja, radno vrijeme treba da bude usklađeno sa dozvoljenim radnim vremenom trgovinskih, zanatskih i privrednih subjekata.

  • Obavezno je korišćenje maske i rukavica za vozača,
  • Putnici su u obavezi da nose maske,
  • Preporučuje se postava fizičke barijere između vozačkog mjesta i putnika (od pleksiglasa ili slično), a ako to nije moguće, prvi red sjedala iza vozača neće se koristiti za prevoz putnika, u izuzetnim slučajevima vozači mogu koristiti i vizir
  • Ulazak u autobus na jedna vrata, a izlazak isključivo na druga
  • Broj i raspored putnika u sjedalima je takav da omogućava propisani razmak između njih (1,5-2m). Preporučuje se da putnici sjede u oba reda do prozora naizmjenično sa jednim praznim sjedalom između. Preporučuje se izvršiti markiranje mjesta za sjedenje.
  • Obavezna dezinfekcija vozila u skladu sa preporukom Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske.

Napomena: Preporuke su podložne izmjenama u zavisnosti od promjene epidemiološke situacije.

Izvor: Institut za javno zdravstvo Republike Srpske