Jahorina – Unija udruženja poslodavaca Republike Srpske održala je u četvrtak, 13. maja 2021. godine na Jahorini okrugli sto na temu „Izazovi i perspektive poslovanja”.

Poštujući epidemiološka ograničenja, okruglom stolu Unije u konferencijskoj sali hotela „Termag“ na Jahorini, prisustvovalo je 12 poslodavaca iz Istočnog Sarajeva i okolnih opština, kojima je predstavljena edukativna infografika o pravima i obavezama poslodavaca tokom inspekcijskog nadzora kao i revidirani online alat za prijavu korupcije na sajtu Inspektorata Republike Srpske. Pored poslodavaca, na događaju su učestvovali i predstavnici Inspektorata Republike Srpske.

Jelena Kalajdžić iz Inspektorata RS predstavila je „Brošuru o pravima i obavezama poslodavaca i inspektora tokom inspekcijskog nadzora“, naglašavajući ključne momente u toku inspekcijskog nadzora u kojima je neophodno da poslodavci reaguju kako bi zaštitili svoja prava – da istaknu primjedbe na zapisnik ukoliko ih imaju, kada i od koga da zatraže odlaganje izvršenja rješenja, itd. Kalajdžić je govorila i o novinama u Zakonu o inspekcijama koji je stupio na snagu u 2020. godini, poput prikrivene kupovine robe i korištenja usluga, i na koji način će ti instituti modernizovati inspekcije u Srpskoj.

Petar Ernaut, takođe iz Inspektorata RS, govorio je o ulozi unutrašnje i posebne kontrole koja je uspostavljena u samom Inspektoratu i ovlaštenjima kojima raspolažu inspektori unutrašnje kontrole, i naglasio važnost prijavljivanja svih nepravilnosti koje se uoče u radu inspektora – bilo da se radi o koruptivnim radnjama, drugom nezakonitom ili nedoličnom ponašanju. Ernaut je naveo da je u postupku istrage o mogućim neregularnostima rada inspektora od velikog značaja postojanje dokaza i pozvao na saradnju poslodavaca u tom segmentu.

Tokom diskusije, poslodavci su direktno postavljali pitanja i iznosili probleme predstavnicima Inspektorata i Unije udruženja poslodavaca RS, koji su se najviše odnosili na sivu ekonomiju, posljedice pandemije, potrebu za podsticaj izvoza, neusklađenost obrazovnog sistema sa potrebama poslodavaca i visoke fiskalne i parafiskalne namete.

Menadžer projekta Saša Aćić pozdravio je spremnost republičkog inspektorata da sarađuje na aktivnostima usmjerenim ka edukaciji poslodavaca i smanjenju koruptivnih rizika, najavivši i inicijativu Unije udruženja poslodavaca RS za analizu i otklanjanje sukoba u nadležnostima različitih nivoa inspekcijskih službi u Republici Srpskoj. Dodao je da je ovo zadnji okrugli sto u Srpskoj na ovu temu, i najavio održavanje završne konferencije u Banjoj Luci u narednom periodu.

Navedene aktivnosti dio su projekta “Smanjenje koruptivnih rizika u radu inspekcijskih službi u RS“ koji provodi Unija udruženja poslodavaca RS.

Projekt se provodi u okviru šireg programa „Podrška građanima u borbi protiv korupcije“ koji implementiraju Centri civilnih inicijativa (CCI), kao glavni implementator uz finansijsku podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

mde