Unija udruženja poslodavaca Republike Srpske organizuje dvodnevni trening na temu „Jačanje kapaciteta poslodavačkih organizacija za provođenje zagovaračkih kampanja“ u hotelu „Kardial“ Banja Vrućica u Tesliću, 05. i 06. novembra 2021. godine.

Cilj navedenog događaja je unapređenje kapaciteta udruženja poslodavaca za provođenje zagovaračkih kampanja, kao i informisanje socijalnih partnera o ključnim zagovaračkim politikama Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske.

Navedena aktivnost dio je projekta „Doprinos organizacija civilnog društva poboljšanju uticaja preduzetništva na socio-ekonomski razvoj BiH – EISE projekat“ koji provodi Unija udruženja poslodavaca RS, a koji finansira Evropska unija.