U kompaniji Kolektor CCL iz Laktaša 13. septembra održana je 49. sjednica Skupštine Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske na kojoj su razmatrani Prijedlozi UUPRS za Program ekonomskih reformi RS 2020-2022 , kao i zauzeti stavovi oko nastavka pregovora oko zaključivanja posebnih kolektivnih ugovora.

Članovi Skuptpine su informisani o zahtjevu Ministarstva finansija za dostavljanjem prijedloga mjera za Program ekonomskih reformi RS 2020-2022.Kroz diksuiju je zaključeno da je rok za dostavu kratka, kao i da je potrebno provesti  raspravu sa cijelom poslovnom zajednicom oko prijedloga mjera za PER RS 2020-2022. Skupština UUPRS je donijela zaključak da se u okviru pripreme ovog dokumenta organizuje događaj koji će okupiti veći broj poslodavaca i iz čega će proisteći dokument koji će kasnije biti upućen Vladi RS.

Skupština Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske je dala punu podrršku daljim aktivnostima udruženja na pregovorima za zaključivanje posebnih kolektivnih ugovora.