Programom ekonomskih reformi Republike Srpske za period 2018–2020. godine i Memorandumom zaključenim između Unije udruženja poslodavaca i Vlade Republike Srpske utvrđena je obaveza Vlade Republike Srpske da u trogodišnjem periodu u cijelosti preuzme troškove naknada bruto plate poslodavcima, korisnicima refundacije naknade plate iz važećeg zakona. Zakonom o dječjoj zaštiti („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 114/17 i 122/18) poslodavcima, korisnicima prava na refundaciju naknade plate iz ovog zakona u 2019. godini refundiralo se u iznosu 80% bruto plate, nakon izvršene isplate naknade plate.

Narodna skupština Republike Srpske je na 8. redovnoj sjednici usvojila Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o dječijoj zaštiti.

Odredbama ovog zakona propisano je novo rasterećenje poslodavaca i stvaranje boljih uslova za rad i poslovni ambijent. Predloženim odredbama ovog zakona poslodavcima, korisnicima prava na refundaciju iz važećeg Zakona u 2020. godini biće vršena refundacija naknade plate u iznosu od 100% bruto plate, nakon izvršene isplate naknade plate radniku. Ovakvim zakonskim rješenjem smanjiće se troškovi porodiljskog odsustva zaposlenih radnica svim poslodavcima.