Unija udruženja poslodavaca Republike Srpske organizuje okrugli sto na temu „Izazovi i perspektive poslovanja“, koji će biti održan u srijedu, 08. decembra 2021. godine, u konferencijskoj sali hotela Prijedor – Srpskih velikana 14, Prijedor, sa početkom u 13 časova.

Cilj navedenog događaja je informisanje poslodavaca o realizovanim aktivnostima i zagovaračkim politikama Unije poslodavaca, kao i dijalog o problemima u poslovanju i prijedlozima poslodavaca za unapređenje poslovnog ambijenta u Republici Srpskoj.

U okviru navedenog događaja biće otvorena diskusija o smanjenju fiskalnih i parafiskalnih opterećenja na rad i poslovanje, mogućnostima finansiranja tehnološkog razvoja, kao i predstavljanje projekcije pada ponude radne snage sa efektima na rast plata.

Događaj se organizuje u skladu sa preporukama epidemioloških institucija Republike Srpske u okviru realizacije projekta ”Doprinos organizacija civilnog društva poboljšanju uticaja preduzetništva na socio-ekonomski razvoj BIH – EISE”, koji finansira Evropska unija, a koji provodi Unija udruženja poslodavaca Republike Srpske.