BANJA LUKA – Međunarodni dan borbe protiv korupcije Unija poslodavaca Republike Srpske je obilježila potpisivanjem Memoranduma o saradnji sa Upravom za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine. Memorandum su potpisali direktor UIO dr Miro Džakula i Predrag Zorić, predsjednik Skupštine Unije poslodavaca Republike Srpske.

Cilj zaključivanja Memoranduma je uspostavljanje međusobne saradnje i unapređenje odnosa strana potpisnica radi efikasnijeg ostvarivanja zajedničkih ciljeva i interesa u vezi sa sistemom indirektnog oporezivanja u Bosni i Hercegovini, te posebno saradnja na realizaciji projekta za smanjenje rizika i prevenciju korupcije tokom inspekcijskog nadzora sa konačnom svrhom poboljšanja uslova poslovanja.

U pravcu realizacije osnovnog cilja ovog memoranduma strane potpisnice će zajednički razmatrati mogućnosti za unapređenje zakonskih i podzakonskih propisa i procedura za čije sprovođenje je nadležna UIO. Cijeneći zajednički interes strana potpisnica u sprečavanju mogućih zloupotreba, prevenciji korupcije i drugih negativnih trendova u vezi sa inspekcijskim nadzorom, strane potpisnice će inicirati izmjene regulative iz oblasti indirektnih poreza koje će omogućiti eliminisanje svih uočenih negativnih pojava i trendova.

Navedene aktivnosti dio su projekta “Smanjenje korupcije u radu inspektora UIO BiH“ koji provodi Unija poslodavaca Republike Srpske a projekat je dio šireg programa „Podrška građanima u borbi protiv korupcije“ koji implementiraju Centri civilnih inicijativa (CCI), kao glavni implementator uz finansijsku podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).