U svrhu relaksacije mjera koje su na snazi kako bi se spriječilo ili smanjilo prenošenje virusa SARS-CoV-2, neophodna je primjena dolje navedenih mjera kako bi se djelatnosti i privredni subjekti vratili u funkciju i bili na usluzi građanima.

Prije početka rada neophodno je izvršiti čišćenje i dezinfekciju kompletnog prostora, površina, igračaka, kreveta i dr.

• Do daljnjeg su zabranjene sve posjete vrtićima (na primjer pozorišne predstave sl).

• Neophodno je osigurati da što manji broj osoba ulazi u vrtić ili se nalazi na ulazu vrtića.

• Roditelji/staratelji treba da dovode i odvode djecu u ustanove na način da, ako je ikako moguće, ne ulaze u ustanovu, osim u krajnjoj nuždi, već dolaze do ulaza pri čemu zadržavaju distancu od najmanje 2 metra u odnosnu na druge roditelje/staratelje i djecu. Vaspitač preuzima dijete ili prepušta dijete roditelju/staratelju ispred ulaza u ustanovu, u skaldu sa dobi djeteta. Za vrijeme primopredaje djeteta drugu djecu u ustanovi čuvaju druge odrasle osobe koje su na radnom mjestu. Djeca se ne ostavljaju bez nadzora.

• Obavezno je poštovanje mjera fizičke distance roditelja i zaposlenih pri dolasku i odlasku djece, te obavezna upotreba maski kod zaposlenih i kod roditelja prilikom dolaska/odlaska u/iz vrtića.

• Roditelj/staratelj dovodi i odvodi dijete iz ustanove na način da je u pratnji jednog djeteta uvijek jedna odrasla osoba/roditelj/staratelj. Kada je god moguće organizovati, treba da je u pratnji djeteta uvijek ista osoba ili da se mijenjaju dvije odrasle osobe.

• Kada god je moguće, u pratnji djeteta treba biti odrasla osoba koja živi u istom domaćinstvu s djetetom a koja je, u odnosu na druge osobe koje bi mogle dovoditi i odvoditi dijete, uključena u takav tip dnevnih aktivnosti da je njena mogućnost zaraze s COVID-19 najmanja. Kada god je moguće, u pratnji djeteta treba biti odrasla osoba koja ne spada u rizičnu grupu za obolijevanje od COVID-19, to jest nije starije životne dobi (65 i više godina), niti je hronični bolesnik.

• Po mogućnosti djecu iz svake vaspitno-obrazovne grupe dovode i odvode roditelji/staratelji u prethodno dogovoreno vrijeme, različito za svaku vaspitno-obrazovnu grupu, s razmakom od najmanje 10 minuta između dvije vaspitno-obrazovne grupe. Djecu i roditelje pred ulaznim vratima dočekuje vaspitačica. Roditelji ne treba da se okupljaju u većem broju na ulazu ustanove.

• Roditelji/staratelji koji imaju simptome zarazne bolesti (povišena tjelesna temperatura, respiratorni simptomi kao kašalj i kratak dah, bol u grlu, malaksalost, bol u mišićima, proliv, povraćanje…), ili kod kojih postoji sumnja ili potvrđena COVID-19 infekcija, kao i oni koji su bili u kontaktu sa osobama sa povrđenom COVID-19 ili su zbog putovanja u inostranstvo u zdravstvenom nadzoru, ne smiju dovoditi niti odvoditi djecu iz ustanova, niti ulaziti u vanjske prostore (dvorište, vrt, igralište) i unutarnje prostore ustanove.

• Kod dolaska djece u vrtić, treba svakodnevno da se vrši jutarnja trijaža djece vezano za respiratorne simptome bolesti i mjerenje temperature (bezkontaktni toplomjer) od strane zaposlenih vaspitača.

• Djeca koja imaju simptome zaraznih bolesti (povišena tjelesna temperatura, respiratorni simptomi kao kašalj i kratak dah, bol u grlu, malaksalost, bol u mišićima, proliv, povraćanje…) ili kod kojih postoji sumnja ili potvrđena COVID-19 infekcija, kao i oni koji su bili u kontaktu sa osobama sa povrđenom COVID-19 (na primjer u domaćinstvu ili u ustanovi) ostaju kod kuće, te ih roditelji/staratelji ne smiju dovoditi u ustanove.

• Prije uključivanja djeteta u ustanovu, roditelj potvrđuje pisanom izjavom direktoru ustanove da dijete niti članovi njegove porodice nisu pod zdravstvenim nadzorom, izolaciji/karantinu, odnosno da kod njih ne postoji sumnja na infekciju niti potvrđena infekcija COVID-19. U istoj izjavi, roditelj potvrđuje da se radi o djetetu s oba zaposlena roditelja te ne postoji druga mogućnost zbrinjavanja djece, kao i to da je roditelj upoznat s ovim uputstvima u cjelini.

• Djeca sa utvrđenim simptomima zarazne bolesti, ili čiji član porodice ima zaraznu bolest, se ne primaju u vrtić do ozdravljenja, uz potvrdu/nalaz od ljekara o završenom liječenju/izolaciji.

• Dijete ulazi u vrtić tako da odlazi u garderobu, obuva papuče, skida jaknu, te pere ruke sapunom i vodom prije ulaska u grupu.

• Odmah po dolasku djecu treba razmještati po sobama i grupama, uz maksimalno moguće razrjeđenje smještaja i boravka.

• Igre i rad sa djecom trebaju se organizovati u manjim grupama i sa što većim boravkom izvan vrtića, u dvorištu.

• Zaposleni u vrtiću/jaslicama ne mogu da dolaze na posao ukoliko imaju simptome zarazne bolesti (povišena tjelesna temperatura, respiratorni simptomi kao kašalj i kratak dah, bol u grlu, malaksalost, bol u mišićima, proliv, povraćanje…) ili ukoliko je njima ili članovima njihovog domaćinstva izrečena mjera izolacije/karantina.

• Na ulazu u vrtić/jaslice, zaposlenima se mjeri tjelesna temperatura beskontaktnim toplomjerom, te se u slučaju povišene temperature moraju isključiti iz rada I javiti nadležnom doktoru.

• Zaposleni u vrtiću/jaslicama su obavezni da poštuju mjere fizičke distance.

• Ako je moguće u ustanovi treba organizovati rad zaposlenih u turnusima na način da zaposleni rade u sedmodnevnim ili četrnaestodnevnim smjenama i to za administrativno i tehničko osoblje, kao i za vaspitače kada po dvoje brinu za istu grupu djece.

• U ustanovi nije dozvoljen ulazak zaposlenih koji nisu raspoređeni na posao. U ustanovi treba biti najmanji mogući broj zaposlenih u isto vrijeme, ali opet dovoljan broj da je moguće organizovati brigu za djecu u malim grupama (do 10 djece po grupi, pri tome ako je ikako moguće što manji broj djece).

• Ulazna vrata otvaraju se na poziv telefonom ili zvonom tokom radnog vremena i dežurstva. Vikendom/praznicima/poslijepodne radnim danom vrata otvara dežurni radnik.

• Dostavu za potrebe ustanove preuzimaju nadležni radnici ustanove na vanjskim vratima, a ulaz u prostorije je dozvoljen samo serviserima i ostalim službama za čijim uslugama postoji neodgodiva potreba (što uključuje dosljedno provođenje protivepidemijskih mjera poput monitoringa vode za ljudsku potrošnju, zdravstvene ispravnosti hrane i sl), uz obvezu mjere dezinfekcije ruku, nošenja rukavica i zaštitne maske u prostorijama i zamjenske obuće.

• Čistačica iz jutarnje smjene prva ulazi u objekat. Zadnja osoba koja izlazi iz vrtića je čistačica iz poslijepodnevne smjene koja dezinfikuje sve korišćene površine. Preporučuje se odnošenje sve radne odjeću na pranje u praonicu ustanove. Posteljina i tekstil se pere na temperaturi 60-90◦ C, dva puta sedmično.

• Dodirne tačke kao što su ručke na vratima, ručke na prozorima, radne površine, tastature konzole, slavine u toaletima i kuhinjama, tipke vodokotlića, daljinski upravljač, prekidače za struju, zvona na vratima, ploče lifta, te druge dodirne površine koje koristi veći broj osoba, neophodno je dezinfikovati na početku i na kraju svake smjene, najmanje 2 puta dnevno, a po potrebi i češće.

• Čišćenje prostrorija se provodi u vrijeme kada su djeca u dvorištu ili nakon odlaska djece iz ustanove.

• Prostorije je potrebno obavezno prozračivati najmanje dva puta dnevno u trajanju od minimalno pola sata prije dolaska i nakon odlaska djece, ili ako to vremenske prilike dopuštaju ostaviti otvoren prozor. Ne koristiti klima uređaje.

• Pranje ruku djece organizuje se svakih sat vremena, po potrebi i češće (djeca predškolske dobi ne dezinfikuju ruke već se pojačano provodi pranje ruku sapunom i vodom).

• Na ulazu u vrtić neophodno je postaviti dozatore s dezinficijensom za dezinfekciju ruku odraslih, s uputstvom za korištenje.

• Sredstvo za dezinfekciju potrebno je u količini od 1 do 2 ml nanijeti na suve i čiste dlanove (obično jedan potisak, ili prema uputstvu proizvođača). Dlanove i područje između prstiju potrebno je protrljati dok se ne osuše, a sredstvo nije potrebno isprati. Potrebno je voditi brigu o dovoljnim količinama dezinficijensa za ruke, te se obavezno javiti nadređenom u slučaju da je u dozatoru preostala manja količina sredstva za dezinfekciju, kako bi se osiguralo novo.

• Svi zaposleni obavezno moraju odmah po ulasku u vrtić dezinfikovati vlastite mobilne telefone.

• U ustanovi treba osigurati zaseban prostor za obuvanje i oblačenje radne obuće i odjeće svim zaposlenima, uključujući i osoblje za pripremu i podjelu obroka. Treba koristiti ličnu zaštitnu opremu (radna uniforma, maska) uz redovno provođenje mjera respiratorne, lične i kolektivne higijene. Svima ostalima koji ulaze u prostor ustanove treba osigurati korištenje zamjenske obuće ili dezinfekciju/čišćenje đonova.

• Zaposleni stavljaju čiste maske nakon ulaska u vrtić. Kada se skinu, iste se ne smiju koristiti ponovo. Upotreba maske ima svoju funkciju tri do četiri časa, nakon čega se vrši skidanje i odlaganje u namjenske kese postavljene u kante sa poklopcem koje moraju biti obilježene za tu namjenu i izvan doticaja djece. Ukoliko dođe do oštećenja ili onečišćenja maske, ista se odmah mijenja.

• Pooštriti higijenske mjere u procesu pripreme, transporta i podjele hrane, uz pojačan inspekcijski nadzor.

Napomena: preporuke su podložne izmjenama u zavisnosti od promjene epidemiološke situacije

Izvor: Institut za javno zdravstvo Republike Srpske