Na osnovu Zakona o podsticajima u privredi Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 52/19) i člana 76. stav 2. Zakona o republičkoj upravi („Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 115/18, Ministarstvo privrede i preduzetništva Republike Srpske  je izradilo Pravilnik o postupku dodjele podsticaja za povećanje plate radnika.

Ovim pravilnikom propisuju se sadržaj, oblik i način podnošenja zahtjeva za podsticaj za povećanje plate radnika, kao i druga pitanja od značaja za postupak ostvarivanja prava na podsticaje.

Osnovni razlog za donošenje ovog podzakonskog akta zasniva se na činjenici da je pomenuti postupak novina u zakonodavnom sistemu Republike Srpske i da obuhvata dosta novih detalјa i pojedinosti koje je potrebno što više približiti privrednim subjektima.

Prema tome, donošenje ovog podzakonskog akta ima za cilј da postupak za ostvarivanje prava na podsticaj za povećanje plate učini jasnim i efikasnim, kako za sve privredne subjekte zainteresovane da budu korisnici podsticaja, tako i za organe uklјučene u ovaj postupak.

Pored toga, u izradi ovog pravilnika aktivno su učestovali predstavnici Poreske uprave Republike Srpske, a pribavlјena su i mišlјenja Ministarstva finansija, Ministarstva za evropske integracije i međunarodnu saradnju, Privredne komore Republike Srpske i Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske.

Pravilnik o postupku dodjele podsticaja za povećanje plate radnika  objavlјen je na internet stranici Ministarstva privrede i preduzetništva Republike Srpske.

 

http://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mpp/pravniokvir/propprivreda/Documents/Pravilnik%20o%20postupku%20dodjele%20podsticaja%20za%20povecanje%20plate%20radnika.pdf​​

 

Izvor: Ministarstvo privrede i preduzetništva Republike Srpske