U Zenici je 25. aprila 2023. godine, pod predsjedavanjem Borisa Kamšigovskog, održana 20. redovna godišnja Skupština Udruženja poslodavaca u FBiH.

Skupštini su prisustvovali najviši zvaničnici izvršne i zakonodavne vlasti svih nivoa, predstavnici sindikata i partnerskih organizacija Udruženja, od predsjednice Federacije BiH Lidije Bradare i potpredsjednika Refika Lende, potpredsjednici oba Doma Parlamenta FBiH, premijera Vlade FBiH, Fadila Novalića, do ministara u aktuelnoj Vladi Veska Drljače, Amira Zukića i Zlatana Vujanovića, predstavnika Sindikata Samira Kurtovića, predsjednika ESV-a FBiH Edhema Bibera, kao i drugih predstavnika vlasti, nevladinih organizacija i privrednika.

U sklopu projekta “Doprinos organizacija civilnog društva poboljšanju uticaja preduzetništva na socio-ekonomski razvoj 5 BiH – EISE projekat” koji provodi UPFBiH i Unija poslodavaca RS, a koji finansira Europska unija održan je i tematski dio sjednice na kojem su prisutni raspravljali na temu direktnih i indirektnih poreza, odnosno razmijenili stavove vezano za već poznate probleme u praksi koji se odnose na fiskalne zakone kojima se definišu direktni i indirektni porezi.

Skupština se održala u duhu poslovne saradnje, povjerenja među partnerima iz vlasti, poslodavaca i sindikata uz jasne poruke poslodavaca da su potrebni dodatni zajednički napori na poboljšanju poslovnog okruženja, izmjenama propisa, smanjenju opterećenja poslodavaca u pogledu fiskalnih i parafiskalnih nameta, osiguranju uslova za razvoj, a time i zadržavanje radne snage u BiH i poboljšanju uslova za njihov rad.