U organizaciji Unije poslodavaca Republike Srpske, u Foči je održana dvodnevna radionica u vidu javnih konsultacija sa poslodavcima i predstavnicima institucija Vlade Republike Srpske na temu parafiskalnih opterećenja i započetih aktivnosti Unije poslodavaca Republike Srpske, Vlade Republike Srpske i drugih partnera na kreiranju povoljnijeg poslovnog okruženja u Republici Srpskoj kroz smanjenje i ukidanje određenih neporeskih davanja.

Važan segment ove aktivnosti bio je prikupljanje stavova sa ciljem smanjenja broja parafiskalnih opterećenja, smanjenja/skraćivanja potrebnih procedura i uspostavljanja principa da građanin-poslodavac mora dobiti adekvatnu i mjerljivu uslugu za uloženi novac i vrijeme.

U toku radionice su predstavljeni međunarodni i EU standardi koji definišu oblast uvođenja i obuhvata parafiskalnih nameta, te koliko je Republika Srpska uspjela da, donošenjem Zakona o poreskom sistemu i uvođenjem Registra poreskih i neporeskih davanja, uredi ovu oblast i stvori pretpostavke za ukidanje pojedinih nameta.

Prisutnima je prezentovan pregled nekoliko najznačajnijih neporeskih davanja u Republici Srpskoj u poređenju sa zemljama regiona, te su sagledane mogućnosti za smanjenje ili eventualno ukidanje pojedinih nameta.

Ova aktivnost realizovana je u sklopu projekta “Doprinos organizacija civilnog društva poboljšanju uticaja preduzetništva na socio-ekonomski razvoj BiH – EISE” implementira Unija udruženja poslodavaca Republike Srpske i cilj mu je jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva preduzetnika i poslodavaca, te doprinos socijalnom i ekonomskom razvoju u sektoru preduzetništva u BiH stvaranjem povoljnog okruženja kroz ekonomske i socijalne reforme. Ukupna vrijednost projekta je 556.000 evra, od čega je Evropska unija obezbijedila 500.000 evra bespovratnih sredstava, a implementacija će trajati od januara 2021. godine do decembra 2023. godine.