Danas smo u Banjoj Luci sa članicama obavili javne konsultacije o zakonskim rješenjima vezanim za smanjenje fiskalnih opterećenja na rad i korekcijama u radnom zakonodavstvu.

Navedene aktivnosti realizujemo u okviru procedure konsultacije na izradi Programa ekonomskih reformi Republike Srpske 2022-2024.

Na prijedlog Unije poslodavaca, Vlada Republike Srpske je usvojila niz mjera koje će smanjiti fiskalna i parafiskalna opterećenja na poslovanje. Današnjem događaju prisustvovali su predstavnici 25 najvećih kompanija u Republici Srpskoj.

 

Aktivnost je realizovana u okviru projekta “Doprinos organizacija civilnog društva poboljšanju uticaja preduzetništva na socio-ekonomski razvoj BiH – EISE” koji finansira Evropska unija.