Unija udruženja poslodavaca Republike Srpske je, u saradnji sa Međunarodnom organizacijom rada (ILO) i uz podršku Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD), u aprilu provela istraživanje o uticaju pojave infekcije COVID-19 na poslovanje.

Imajući u vidu nalaze istraživanja, uticaj i posljedice infekcije po poslovanje i uopšte na lokalnu i globalnu ekonomiju, Unija udruženja poslodavaca Republike Srpske u svrhu definisanja mjera stabilizacije poslovanja i ekonomskog sistema želi da uspostavi dijalog sa akademskom i stručnom zajednicom.

Stručna diskusija „Kako nakon korone?“ će biti održana u petak 12. juna 2020. godine sa početkom u 11.00 časova u hotelu Bosna u Banjoj Luci.

U stručnoj diskuiji predviđeno je učešće predstavnika Vlade Republike Srpske, dekana ekonomskih fakulteta iz Republike Srpske, ekonomskih analitičara, think-thank organizacija i poslovnih zajednica.

U prilogu agenda i spisak pozvanih.

Agenda, stručna diskusija – Kako nakon korone

Spisak pozvanih