Banja Luka, 05.10.2020 – Organizacijom zajedničkog sastanka Unija udruženja poslodavaca Republike Srpske i Republička uprava za inspekcijske poslove započeli su saradnju na realizaciji projekta “Smanjenje koruptivnih rizika u radu inspekcijskih službi u RS“. Cilj navedenog projekta da kroz unapređenje saradnje između poslodavaca i Inspektorata RS budu smanjene mogućnosti za koruptivne radnje tokom inspekcijskog nadzora u Republici Srpskoj.

Tokom sastanka sa direktorom Inspektorata Republike Srpske Dragutinom Škrebićem i pomoćnikom direktora Stevom Jovičićem, utvrđen je plan aktivnosti koje je potrebno realizovati u narednom periodu, kao i određene osobe koje će raditi na realizaciji projektnih aktivnosti. Direktor Unije udruženja poslodavaca RS Saša Aćić izrazio je zadovoljstvo činjenicom da je Inspektorat RS u potpunosti spreman da sarađuje sa Unijom na ovim pitanjima, te najavio i potpisivanje memoranduma o saradnji.

Jedan od ključnih ciljeva realizacije projektnih aktivnosti je jačanje informisanosti poslodavaca o aspektima inspekcijskog nadzora, kako bi bili u mogućnosti da kvalitetnije komuniciraju sa inspektorima tokom inspekcijskog nadzora i zaštite svoje interese. Pored navedenog, aktivnosti će biti usmjerene na osnaživanju saradnje između poslodavaca, UUP RS i Inspektorata Republike Srpske sa ciljem da se pošalje poruka javnosti i zajednici u cijelini o neprihvatljivosti koruptivnih ponašanja, te kako bi se ohrabrili poslodavci da i sami podijele informacije o korupciji.

Navedene aktivnosti dio su projekta “Smanjenje koruptivnih rizika u radu inspekcijskih službi u RS“ koji provodi Unija udruženja poslodavaca RS.

Projekt se provodi u okviru šireg programa „Podrška građanima u borbi protiv korupcije“ koji implementiraju Centri civilnih inicijativa (CCI), kao glavni implementator uz finansijsku podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).