Banja Luka – Najniža plata u Republici Srpskoj u 2021. godini iznosiće 520 KM, odlučila je Vlada Republike Srpske na 102. sjednici održanoj 24. decembra 2020. godine. Time će iznos najniže plate u narednoj godini ostati u visini najniže plate za 2020. godinu. Utvrđena najniža plata predstavlja platu nakon oporezivanja.

Najniža plata se radniku isplaćuje u slučaju kada je iznos plate radnika obračunate u skladu sa zakonom, opštim aktom ili ugovorom o radu niži od iznosa najniže plate iz ove odluke.

Podsjećamo, Zakon o radu (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 1/16 i 66/18) u članu 127. predviđa da Ekonomsko-socijalni savjet Republike Srpske predlaže Vladi najnižu platu u Republici Srpskoj u posljednjem kvartalu tekuće za narednu godinu.

Ako Ekonomsko-socijalni savjet ne utvrdi prijedlog odluke o najnižoj plati, kao što je to slučaj ove godine, tu odluku donosi Vlada RS, uzimajući u obzir kretanje plata, rast proizvodnje i životnog standarda u Republici Srpskoj.