S obzirom na to da nam se više poslodavaca obratilo upitima o rokovima u kojima je poslodavac dužan da uplati doprinose kako bi njihovi radnici neometano mogli da uživaju prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, nakon konsultacija sa predstavnicima Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske sačinili smo ovo kratko obavještenje kako bi se otklonile bilo kakve dileme o ovom pitanju.

Osnovno pravilo je da se plate isplaćuju najkasnije do kraja mjeseca za prethodni mjesec, u skladu sa Zakonom o radu. Republika Srpska primjenjuje bruto obračun plate, i pod isplatom plate podrazumijevamo da se uz neto primanje radnika plaćaju i porez i doprinosi. Dakle, prilikom svake isplate neto plate radniku, poslodavac je dužan da uplati i pripadajuće doprinose i porez na dohodak, u sladu sa Zakonom o doprinosima. Fond zdravstvenog osiguranja RS, u smislu prava radnika na zdravstveno osiguranje, čak toleriše kada se doprinosi isplate odvojeno od neto primanja, ali u toku istog kalendarskog mjeseca (npr. neto plata se plati 10. juna, a doprinosi 20. juna).

Izuzetak od prethodnog pravila predviđen je Zakonom o doprinosima (član 24.) ukoliko kompanija nije u mogućnosti da u roku od 30 dana od isteka mjeseca radnicima isplati platu za taj mjesec (samim tim ni da plati porez i doprinose). U tom slučaju, radnici će imati pravo na zdravstveno osiguranje u roku 60 dana (30+30) od isteka mjeseca za koji plata nije isplaćena, na osnovu uredno plaćenih doprinosa iz mjeseca koji je prethodio mjesecu za koji nije isplaćena plata. Praktično, ako platu za jun mjesec niste isplatili u julu niti u avgustu, radnici tokom jula i avgusta i dalje mogu da imaju zdravstveno osiguranje, na osnovu uredno izmirenih doprinosa za maj. Ovdje je važno napomenuti da se rok od 60 dana ne primjenjuje automatski, i potrebno je da se poslodavac po proteku punih 30 dana od mjeseca za koji nije isplatio platu obrati Fondu zdravstvenog osiguranja, kako bi Fond ovaj rok produžio za još 30 dana. Dakle, ako nije isplaćena plata za jun, poslodavac treba da se istekom jula obrati Fondu da omogući radnicima tog poslodavca da imaju zdravstveno osiguranje. U septembru radnici gube to pravo ukoliko nije bilo uplate doprinosa za jun.

Ono što se ne treba dešavati je da poslodavac radniku uplati neto primanje, a ne plati doprinose bar u istom kalendarskom mjesecu. U tom slučaju, radnici neće uživati pravo na zdravstveno osiguranje kao u prethodnom slučaju (60 dana), već je rok 30 dana od proteka mjeseca za koji nisu plaćeni doprinosi. Dakle, ako se za jun plati samo neto plata, a ne uplate doprinosi, radnici imaju zdravstveno osiguranje u julu, ali ne i u avgustu. Fond zdravstvenog osiguranja ima uvid u podatke o uplatama posredstvom Poreske uprave RS (obrazac 1002), i ne toleriše kršenje Zakona o doprinosima.

Potrebno je imati u vidu da Fond zdravstvenog osiguranja putem izvoda utvrđuje da li je izvršena uplata i ne prihvata uplatnice kao dokaz uplate doprinosa, jer je sistem automatizovan. Zato preporučujemo da se uplata doprinosa izvrši nekoliko dana prije kraja mjeseca kako bi se izbjegle neugodnosti zbog eventualnog kašnjenja uplate iz razloga na strani banke.