Unija udruženja poslodavaca Republike Srpske danas je uputila drugi set prijedloga za pomoć poslodavcima i radnicima radi ublažavanja pojave korona virusa i njenog uticaja na privredu.

U mjerama Unije poslodavaca se navode:

FISKALNE MJERE I IZORI FINANSIRANjA

Mjere:

 1. Republika se obavezuje da će uplatiti obaveze po osnovu poreza i doprinosa na plate radnika u privredi za period važenja vanredne situacije za radnike koji nisu mogli raditi, radnike na čekanju i za radnike koji zbog drugih okolnosti nisu mogli raditi,a prouzrokovane su virusom COVID-19;/alternativa slovenački model-radnici na čekanju primaju 80% prosjeka plate isplaćene u posljednja tri mjeseca od čega Vlada snosi 40%(solidarno se nosi teret krize 40% Vlada, 40% poslodavac, 20% radnik)

(alternativa tački 1.)

 1. Uvesti moratorij na plaćanje poreza i doprinosa za period trajanja vanredne situacije. Poreskim obveznicima obezbjediti da poreske obaveze po osnovu poreza na dohodak i doprinosa izmiri kroz reprogram u 24 rate;
 2. Potrebno je formirati Kopenzacioni fond Republike Srpske/Fond za saniranje posljedica korona virusa po privredu  i obezbjediti 300 miliona maraka za njegovo funkcionisanje. Iz Fonda bi tokom trajanja vanredne situacije bila finansirana podrška za poslodavce koji su najdirektnije pogođeni i interventne mjere prema privredi, a u fazi nakon krize za saniranje problema vezanih za negativne efekte globalnih poremećaja i uspostavljanja poslovanja na bazi analize, za svakog pojedinačnog subjekta;
 3. Putem Garantnog fonda Republike Srpske obezbjediti garancije za plasman kredita poslodavcima, a sa ciljem obezbjeđivanja likvidnosti kompanija.
 4. Smanjenje i odlaganje plaćanja poreza samostalnim preduzetnicima;
 5. Izmirenje dugovanja fondova i javnih preduzeća prema poslodavcima.

 Izvori:

 1. Obavezne rezerve Centralne banke Bosne i Hercegovine;
 2. Isplata dividende iz Centralne banke Bosne i Hercegovine (300 miliona-40% pripada RS);
 3. Preraspodjelom unutrašnjih potencijala (uštedama u Budžetu RS, Fondovi, Zavodi, IRB i drugi)
 4. Podrška međunarodnih finansijskih organizacija(EU, MMF i Svjetske banka i dr.) .

MJERE U BANKARSKOM SEKTORU

 1. Potrebno je ugovoriti tromjesečno odgađanje otplate rata kredita po zahtjevu građana i poslodavaca;
 2. Potrebno je ugovoriti tromjesečno odgađanje otplate lizinga po zahtjevu poslodavca;
 3. Brza kreditna linija na 24 mjeseca u visini tromjesečnih plata proslodavca naravno uz ispunjavanje svih uslova banke (posebno bitno za ugostiteljstvo, turizam i saobraćaj)
 4. Kreditna linija za likvidnost preduzeća u problemima (standardni revolving kredit).

MJERE IZ OBLASTI RADNIH ODNOSA

 1. Definisati status radnika po osnovu odsustva sa rada- radnici su privremeno spriječeni za rad zbog korona virusa i tretiraju sa kao da su na bolovanju(samoizolacija, bolovanje, zaraženi, njega zaraženih, briga za djecu i dr.).
 2. Izmjenom ili donošenjem posebnog propisa omogućiti korišćenje 70%-100% godišnjeg odmora u periodu trajanja vanredne situacije, kako bi se omogućilo da poslodavci upute radnike na korišćenje kolektivnog godišnjeg odmora u periodu vanredne situacije-alternativa otpuštanju radnika;
 3. Fond zdravstvenog osiguranja da preuzme obavezu finansiranja naknada za radnike koji su privremeno spriječeni za rad zbog korona virusa (samoizolacija, bolovanje, zaraženi, njega zaraženih, briga za djecu i dr.).
 4. Obezbjediti da se telefonski ili putem jednostavne aplikacije otvori bolovanje, da radnici ne bi dolazili u domove zdravlja i na taj način povećali rizik od prenosa/dobijanja infekcije (doznake se mogu dostaviti kasnije).

Imajući u vidu opredjeljenost poslovne zajednice da zadrži potreban nivo privredne aktivnosti, ali i neizvjesnost u pogledu finansiranja obaveza prema radnicima, problema u transportu roba i svih drugih problema sa kojima se suočavamo, Unija apostrofira hitnost donošenja novog seta mjera  radi stabilizacije prilika u privredi i uopšte u zajednici.