Pale – Upravni odbor Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske donio je Odluke o odobravanju sredstava po Programu sufinansiranja zapošljavanja i samozapošljavanja „Zajedno do posla“ u 2023. godini i Programu podrške zapošljavanju u privredi putem isplate uplaćenih poreza i doprinosa zaposlenih radnika.

Po Programu sufinansiranja zapošljavanja i samozapošljavanja „Zajedno do posla“ u 2023. godini, odobrena su sredstva od 6.000.000,00 KM za zapošljavanje 1.151 lica. Programom je predviđeno samozapošljavanje, zapošljavanje kod poslodavaca, te zapošljavanje pripravnika sa VSS – djece poginulih boraca VRS, za lica koja su prijavljena na evidenciju nezaposlenih po sljedećim komponentama:

I Komponenta: Sufinansiranje samozapošljavanja djece poginulih boraca VRS, ratnih vojnih invalida VRS i demobilisanih boraca VRS za 273 lica u iznosu od 5.000,00 KM po jednom nezaposlenom licu, što ukupno iznosi 1.365.000,00 KM.

II Komponenta: Sufinansiranje zapošljavanja kod poslodavaca djece poginulih boraca VRS, ratnih vojnih invalida VRS i demobilisanih boraca VRS bez obzira na dužinu trajanja nezaposlenosti i djece demobilisanih boraca i RVI koja se na evidenciji nezaposlenih nalaze duže od 12 mjeseci za 544 lica u iznosu od 5.000,00 KM po jednom nezaposlenom licu, što ukupno iznosi 2.720.000,00 KM.

III Komponenta: Sufinansiranje zapošljavanja kod poslodavca teško zapošljivih lica u izrazito nerazvijenim i nerazvijenim opštinama za 300 lica u iznosu od 5.000,00 KM po jednom nezaposlenom licu, što ukupno iznosi 1.500.000,00 KM.

IV Komponenta: Sufinansiranje zapošljavanja pripravnika sa VSS djece poginulih boraca za 34 lica u iznosu od 12.204,00 KM na godišnjem nivou po jednom nezaposlenom licu, što ukupno iznosi 414.936,00 KM.

Za podršku zapošljavanju u privredi putem isplate uplaćenih poreza i doprinosa zaposlenih radnika, odobrena su sredstva od 5.000.000,00 KM.

Javni poziv za korišćenje sredstava po Programima zapošljavanja sa pratećim obrascima može se preuzeti na LINKU.