Banja Luka – Nakon održane sjednice Skupštine Unije poslodavaca Republike Srpske na kojoj su usvojeni stavovi o Odluci o izmjeni Odluke o najnižoj plati u RS za 2022. godinu, Unija je svoje zaključke i prijedloge uputila predsjedniku Vlade RS Radovanu Viškoviću. Podsjećamo, Vlada Srpske je na sjednici 19. maja tekuće godine donijela odluku kojom je iznos najniže plate povećala sa 590 na 650 KM neto.

Zaključci Unije poslodavaca su:

1. Neprihvatljivim smatramo donošenje akta koji je u suprotnosti sa Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 01/16, 66/18, 91/21 – Odluka Ustavnog suda Republike Srpske i 119/21 ), kao i pristup uspostavljanja prakse da se aktima niže pravne snage ugrožava primjena jasno definisanih normi utvrđenih zakonima Republike Srpske.

2. Unija poslodavaca Republike Srpske uputiće inicijativu za ocjenu zakonitosti navedene Odluke i svih odluka koje su na ovaj ili sličan način ugrozili primjenu člana 127. Zakona o radu.

3. Posebno zabrinjavajućim ocjenjujemo predmetnu Odluku u smislu njenog važenja za period prije njenog donošenja (ex tunc). U cilju zaštite pravnog sistema Republike Srpske, Unija poslodavaca će pokrenuti incijativu za ocjenu zakonitosti i ovog dijela Odluke.

4. Unija poslodavaca Republike Srpske konstatuje da će potencijalna primjena ove odluke uzrokovati negativne posljedice po poslovanje značajnog broja poslodavaca sa izvjesnim gubitkom radnih mjesta, posebno imajući u vidu da se nedosljednom primjenom propisa uz pritisak inspekcijskih organa iznos najniže plate uvećava za troškove minulog rada, prevoza, toplog obroka, što u konačnici uvećava iznos najniže plate na 860 KM neto odnosno preko 80% prosječne plate, što je nezabilježen slučaj u cijelom svijetu.

5. Donošenjem ovakvih odluka Vlade Republike Srpske, koje nisu bazirane na makroekonomskim analizama, ugrožava se poslovanje, kao i upravljačke funkcije kompanija i doprinosi rastu nezadovoljstva radnika, što je posebno nerazumljivo u uslovima pada ponude radne snage, nedostatka sirovina, rasta cijena energenata i drugih problema sa kojima se susreću poslodavci u posljednjih nekoliko mjeseci.

6. Unija poslodavaca Republike Srpske i dalje smatra nužnim donošenje Pravilnika o izračunu najniže plate i konstatuje da je odsustvo realizacije pripreme navedenog dokumenta uzrokovalo probleme koji se generišu donošenjem odluka bez utemeljenja u makroekonomskim kretanjima.

7. Neprihvatljivim ocjenjujemo pristup Vlade Republike Srpske da u uslovima obezbjeđivanja rasta plata budžetskim korisnicima i drugim kategorijama, kroz donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o podsticajima u privredi smanjuje podršku za rast plata u realnom sektoru, a navedenom odlukom povećava troškove i negativno utiče na upravljačke funkcije poslodavaca koji posluju u skladu sa zakonima Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.

U cilju stabilizacije ekonomskih i socijalnih prilika u Republici Srpskoj, Vladi RS predložili smo sljedeće:

1. Imajući u vidu iznesene prijedloge najviših zvaničnika Srpske u pogledu donošenja mjera podrške radnicima u realnom sektoru, radi prevazilaženja problema inflatornih kretanja, Unija poslodavaca Republike Srpske u funkciji zaštite interesa radnika u realnom sektoru i održivosti poslovanja predlaže „zamrzavanje“ iznosa plaćenih doprinosa za sve radnike u realnom sektoru na nivo od 01.06.2022. godine do perioda 01.06.2024. godine.

2. Konstatujući neefikasnost kontrolnih organa u suzbijanju neformalne ekonomije, predlažemo uvođenje najniže poreske osnovice za sektore kod kojih je prisutna pojava isplata dijela plate u gotovini i neevidentiranje prometa;

3. Cijeneći neizvjesnosti vezane za korišćenje sredstava iz kreditnih zaduženja i emisije vrijedonosnih papira, kao i potencijalno produbljivanje ekonomske krize uz negativne efekte po budžetske prihode u narednoj godini, Unija poslodavaca Republike Srpske poziva Vladu Republike Srpske na provođenje odgovornih fiskalnih politika i smanjenje javne potrošnje na nivo koji neće ugroziti javne finansije i konkurentnost ekonomije Republike Srpske;

4. Predlaže se formiranje radnog tima Vlade Republike Srpske i Unije poslodavaca koji će raditi na kreiranju strateških i planskih dokumenata i sa ciljem prepoznavanja ključnih izazova i definisanja preporuka i mjera za prevazilaženje strukturnih ekonomskih i socijalnih problema u Republici Srpskoj.

Naš dopis Vladi RS o najnižoj plati možete pogledati OVDJE.