Unija udruženja poslodavaca Republike Srpske podržalo je Ministarstvo finansija u relaizaciji nagradne igre čiji cilj je smanjenje sive ekonomije i rast nivoa poreske discipline u Srpskoj.Realizaciju akcije podržavaju Unija udruženja poslodavaca Republike Srpske , Privredna komora Republike Srpske i Udruženje ekonomista SWOT, dok u realizaciji akcije učestvuju Poreska uprava RS, RTRS i Pošte Srpske.

Glavne nagrade su pet stanova u Banjaluci, čiji će budući korisnici, zajedno s ostalim dobitnicima robnih nagrada, biti izvučeni u nekoliko krugova u septembru.

Pravo učešća imaju sva punoljetna lica s registrovanim prebivalištem ili boravištem na teritoriji Bosne i Hercegovine, uz uslov da su fiskalni računi iz Republike Srpske.

OSNOVNE INFORMACIJE

  • Potrebno sakupiti deset računa ili slipova
  • Vrijednost na računu nije bitna
  • Nema poštanskih troškova
  • Važeći su svi računi od 1. juna
  • Maloljetna lica ne mogu učestvovati
  • Pet stanova glavne nagrade
  • Izvlačenje u septembru
  • Nekoliko nagradnih krugova
  • 800.000 KM nagradni fond