Banja Luka – Na zahtjev članstva, Unija poslodavaca Republike Srpske inicirala je sastanak sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom i predsjednikom Vlade Republike Srpske Radovanom Viškovićem sa saradnicima koji je održan u četvrtak 25. januara 2024. godine na kojem su najviši predstavnici institucija upoznati sa negativnim efektima primjene Odluke o visini najniže plate u Republici Srpskoj za 2024. godinu (Sl. glasnik RS br.01/24).

Predstavnici Unije poslodavaca Republike Srpske su iznijeli prijedloge za suspenziju navedene odluke, predložili korekciju iste u smislu smanjenja visine najniže plate za 2024. godinu na 800 konvertibilnih maraka, kao i iznijeli prijedloge poreskih rasterećenja sa ciljem ublažavanja negativnih efekata koji će nastati primjenom navedene odluke.

Na sastanku je dogovoren nastavak dijaloga između Vlade Republike Srpske i Unije poslodavaca Republike Srpske sa ciljem definisanja poreskih rasterećenja koji bi ublažili negativne efekte koji proističu iz primjene navedene odluke. U periodu od održavanja navedenog sastanka nije ostvarena komunikacija sa Vladom Republike Srpske po pitanju definisanja potencijalnih poreskih rasterećenja ili korekcije navedene odluke.

Imajući u vidu prethodno navedeno, obavještavamo poslodavce da su obavezni primijeniti Odluku o visini najniže plate za 2024. godinu (Sl. glasnik RS br. 01/24). Istovremeno ukazujemo na značaj prilagođavanja poslovanja navedenim uslovima sa ciljem očuvanja što većeg broja radnih mjesta i poslovne aktivnosti.