Na inicijativu Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske danas je održan sastanak sa Ministarstvom prosvjete i kulture. Razmotren je nastavak zajedničkih aktivnosti vezanih za Program ekonomskih reformi Republike Srpske za period 2021-2023 godina, u okviru kojeg su razmotrene teme vezane za podešavanje upisne politike i nastavnih i naučnih planova potrebama tržišta rada. Pored navedenog razgovarano je o mogućnostima i zajedničkoj realizaciji marketinških aktivnosti na promovisanju deficitarnih zanimanja, kao i opremanju i modernizaciji srednjih škola.

Razmotrene su i mogućnosti promjene poreskih propisa sa ciljem podrške realizaciji praktične nastave i rada tokom ferija odnosno ranijeg uvođenja mladih u svijet rada.

Konstatovana je potreba ubrzavanja procesa digitalizacije obrazovnog sistema kako kroz realizacije on line nastave, ali i uspostavljanja platformi putem kojih bi se realizovala kontinuirana edukacija nastavnog kadra.

Predstavnici UUPRS su predložili i mogućnosti potencijalne saradnje i zajedničkog apliciranja na projekte Evropske unije i drugih donatora u Bosni i Hercegovini.