Banja Luka – U “Službenom glasniku Republike Srpske” broj 37/22 objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o podsticajima u privredi Republike Srpske. Ovim izmjenama, između ostalog, definisano je da je početni iznos za utvrđivanje povećanja plate radnika visina plate radnika za decembar u kalendarskoj godini, koja prethodi obračunskom periodu za koji se podnosi zahtjev za podsticaj.

U slučaju promjene najniže plate, za radnike koji su u mjesecu početnog iznosa plate imali platu nižu od važeće najniže plate u Republici Srpskoj, za početni iznos plate kod obračuna podsticaja uzima se visina važeće najniže plate na posljednji dan obračunskog perioda za koji se podnosi zahtjev za podsticaj.

Izmjenama ovog zakona propisano je da poslodavac ostvaruje podsticaj pojedinačno po radniku, u iznosu koji odgovara vrijednosti 70% od plaćenih doprinosa na povećanje plate radnika i propisan je maksimalan iznos podsticaja u jednom obračunskom periodu od 1.000 KM po radniku. Navedene izmjene će biti u primjeni od obračunskog perioda koji počinje 1.7.2022. godine.

Takođe, pojednostavljena je procedura za podnošenje zahtjeva za podsticaj za povećanje plate kojom je ukinuta obaveza dostavljanja ugovora o radu.

Izmjene su izvršene i u dijelu zakona koji reguliše podsticaje za direktna ulaganja od posebnog značaja, a koje odobrava Vlada Republike Srpske. Do sada je uslov za ostvarivanje podsticaja za direktna ulaganja od posebnog značaja bilo zapošljavanje najmanje 100 radnika. Sada se izmjenom i dopunom zakona uvodi i minimalan iznos investicije kao opcija za ostvarivanje prava na podsticaj, koji iznosi 10.000.000 KM investicije u materijalna ili nematerijalna sredstva na teritoriji razvijene i srednje razvijene jedinice lokalne samouprave, a u nerazvijenim i izrazito nerazvijenim jedinicama lokalne samouprave, direktna ulaganja predstavljaju projekate kojima se zapošljava najmanje 50 radnika ili investiciju od 5.000.000 KM.

Stvoren je i pravni osnov za donošenje podzakonskog akta kojim će se propisati posebni uslovi i detaljnije urediti postupak dodjele podsticaja za direktna ulaganja od posebnog značaja.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o podsticajima u privredi Republike Srpske možete preuzeti OVDJE.