U svijetu se 9. decembar obilježava kao dan borbe protiv korupcije. Ove godine ta borba jeste složenija, ali i neophodnija nego ikad, budući da su krizna vremena ta koja korupciji često pogoduju.

Unija udruženja poslodavaca Republike Srpske provodi konkretne aktivnosti na ovom području, između ostalog, i putem projekta „Smanjenje koruptivnih rizika u radu inspekcijskih službi u Republici Srpskoj“, kojim želimo doprinijeti smanjenju mogućnosti za koruptivne radnje tokom inspekcijskog nadzora poslodavaca u Republici Srpskoj.

Jedan od načina za to je da poboljšamo informisanost poslodavaca o njihovim pravima i obavezama, ali i pravima i obavezama koje imaju inspektori, kako bi naši članovi bili u mogućnosti da kvalitetnije komuniciraju sa inspektorima tokom nadzora i zaštite svoje interese. Radimo i na poboljšanju saradnje između poslodavaca, UUPRS i Inspektorata Republike Srpske, i u tom svjetlu, sa Inspektoratom Republike Srpske 3. decembra 2020. godine potpisali smo Memorandum o saradnji. U narednom periodu, fokusiraćemo se i na analizu propisa koji regulišu oblast inspekcijskog nadzora i nadležnosti inspektora, kako bismo unaprijedili propise i smanjili prostor za korupciju.

Želimo da pošaljemo poruku zajednici o neprihvatljivosti koruptivnih ponašanja, te da ohrabrimo poslodavce da i sami podijele informacije o korupciji.

Projekt se provodi u okviru šireg programa „Podrška građanima u borbi protiv korupcije“ koji implementiraju Centri civilnih inicijativa (CCI), kao glavni implementator, uz finansijsku podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).