Banja Luka 05.februar- Na prijedlog Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske održan je sastanak sa ministrom rada i boračko-invalidske zaštite Duškom Milunovićem i pomoćnikom ministra Mirom Vasić. Predstavnici Unije su upoznali ministra sa ključnim stavovima vezanim sa provođenje Programa ekonomskih reformi Republike Srpske 2019-2022. Akcenat je stavljen na aktivnosti koje idu u pravcu smanjenja oporezivanja rada, funkcionisanju i finansiranju sistema socijalne zaštite, kao i planiranju i provođenju Akcionog plana zapošljavanja za 2019. godinu. Ministar Milunović je informisao rukovodstvo Unije o planovima Ministarstva u smislu aktivnosti koje će se voditi na pripremi propisa iz oblasti radnog zakonodavstva u tekućoj godini. Predstavnici ministarstva i poslodavaca su naglasili značaj razvoja socijalog dijaloga i u tom pogledu postigli saglasnost po pitanju unapređenja rada Ekonomsko-socijalnog savjeta Republike Srpske.