Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o postupku dodjele podsticaja za direktna ulaganja objavljena je u “Službenom glasniku Republike Srpske” broj 22/2022 od 14.03.2022. godine. Izmjenama je između ostalog predviđeno da projekat za ostvarivanje prava na podsticaj obuhvata aktivnosti koje su počele u toku kalendarske godine u kojoj se raspisuje javni poziv za dodjelu podsticaja i okončavaju se najkasnije do 30. juna naredne kalendarske godine. Ove izmjene i dopune stupaju na snagu naredni dan od dana objavljivanja.

Izmjene i dopune Uredbe preuzmite OVDJE.

Osnovni tekst Uredbe iz 2021. godine preuzmite OVDJE.