U svrhu relaksacije mjera koje su na snazi kako bi se spriječilo ili smanjilo prenošenje virusa SARS-CoV-2, neophodna je primjena navedenih mjera kako bi se djelatnosti i privredni subjekti vratili u funkciju i bili na usluzi građanima.

Omogućiti korisnicima korištenje teretana i održavanje fitnes treninga na otvorenom i u zatvorenom prostoru.

Radno vrijeme će zavisiti od ukidanja policijskog časa tj. perioda zabrane kretanja za sve građane.

Ograničiti broj osoba koje istovremeno borave u teretani/fitnes klubu na način da se obezbijedi fizička udaljenost od 2m.

Korisnici usluga moraju unaprijed zakazati termin telefonom ili elektronskom poštom i tada dobijaju obavještenje o terminu i uslovima za korišćenje.

Na ulazu na vidnom mestu i u objektu obavezno moraju biti istaknuta pravila ponašanja zaposlenih i korisnika usluga.

Za sve zaposlene i korisnike koji dolaze u teretanu/fitnes centar nije dozvoljen dolazak u slučaju da imaju bilo kakve simptome zarazne bolesti (povišena temperatura, kašalj, bol u grlu, otežano disanje, kijavica, malaksalost, proliv ili povraćanje…).

Osigurati nadzor nad zdravstvenim stanjem zaposlenih. Zaposleni treba svakodnevno prije dolaska na posao da mjere temperaturu. U slučaju pojave temperature i/ili drugih simptoma infektivne bolesti, zaposleni treba da se javi nadređenom i ne dolazi na posao dok ne dobije instrukcije svog porodičnog doktora u domu zdravlja.

Preporučuje se mjeriti temperaturu bezkontaktnim toplomjerom i zaposlenim i korisnicima usluga na ulazu.

Obezbjediti dozer za dezinfekciju ruku (poželjno beskontaktni) i jasno istaknuto obavještenje o obavezi dezinfekcije ruku pri ulasku.

Zaposleni i korisnici usluga treba da nose masku tako da maska prekriva nos, usta i bradu.

Korisnici treba da dođu u teretanu obučeni za trening sa svom potrebnom opremom i garderobom, a obuću prezuti na ulazu u teretanu, staviti u kesu i okačiti na mjestu posebno za to adaptiranom pored ulaza. Prostor za presvlačenje obuće poslije svakog korisnika očistiti i denzifikovati.
Svlačionice i skladišta opreme za sada držati zatvorene, kao i kupatila za tuširanje poslije korišćenja teretane.

U toaletima obezbediti sapune, papirne ubruse, toplu vodu i vidno uputstvo za higijenu ruku. Sprovoditi redovnu dezinfekciju površina.

Sve vrijeme rada teretane/fitnes kluba omogućiti prirodno provjetravanje prostorija. Poslije svake grupe, a prije ulaska naredne potrebno je sprovesti postupak provjetravanja, čišćenja, pranja i dezinfekcije prostorija (za vježbanje, svlačionica, toaleta) i sprava i rekvizita za vježbanje.

Preporuka je da kafeterije i slični prostori gdje se služe voda, sokovi ili hrana, a koji se nalaze u sklopu teretane/fitnes kluba, organizuju rad u skladu sa preporukom Instituta ”Preporuke za rad ugostiteljskih objekata (restorana, kafića, roštiljica..) tokom ublažavanja mjera epidemije koronavirusa (COVID-19)”

Prije napuštanja teretane/fitnes kluba treba dezinfikovati ruke, ukloniti i odložiti masku u kantu za smeće i ponovo dezinfikovati ruke.

Sav otpad, u koji spadaju i upotrijebljene maske, odlaže se u plastičnu kesu koja se mora vezati prije odlaganja u kontejner.

Na otvorenom prostoru moguće je organizovati grupne vježbe u kojima nema direktnog kontakta između učesnika i uz poštovanje fizičke distance od najmanje dva metra.

Obavezna je dezinfekcija sprava svaki put nakon upotrebe korisnika

Napomena: Preporuke su podložne izmjenama u zavisnosti od promjene epidemiološke situacije.

Izvor: Institut za javno zdravstvo Republike Srpske