Unija udruženja poslodavaca Republike Srpske održala je u utorak, 16. marta 2021. godine u Gradišci okrugli sto na temu Izazovi i perspektive poslovanja”.

Poštujući epidemiološka ograničenja, okruglom stolu Unije u konferencijskoj sali restorana „Karpe diem“ u Gradišci, prisustvovalo je oko 20 poslodavaca iz Gradiške i okoline, kojima je predstavljena edukativna infografika o pravima i obavezama poslodavaca tokom inspekcijskog nadzora kao i revidirani online alat za prijavu korupcije na sajtu Inspektorata Republike Srpske.

Milka Kantar ispred Unije predstavila je „Brošuru o pravima i obavezama poslodavaca i inspektora tokom inspekcijskog nadzora“, posebno ističući ključne momente u toku inspekcijskog nadzora u kojima je neophodno da poslodavci reaguju kako bi zaštitili svoja prava – da istaknu primjedbe na zapisnik ukoliko ih imaju, kada i od koga da zatraže odlaganje izvršenja rješenja, itd. Kantar je govorila i o novinama u Zakonu o inspekcijama koji je stupio na snagu u 2020. godini, poput prikrivene kupovine robe i korištenja usluga, i na koji način će ti instituti modernizovati inspekcije u Srpskoj. Bilo je riječi i o ulozi unutrašnje i posebne kontrole koja je uspostavljena u samom Inspektoratu i ovlaštenjima kojima raspolažu inspektori unutrašnje kontrole, i naglašena je važnost prijavljivanja svih nepravilnosti koje se uoče u radu inspektora – bilo da se radi o koruptivnim radnjama, drugom nezakonitom ili nedoličnom ponašanju.

Tokom diskusije, poslodavci su postavljali pitanja i iznosili probleme sa kojima se susreću, a koji su se najviše odnosili na sivu ekonomiju, posljedice pandemije, neusklađenost obrazovnog sistema sa potrebama poslodavaca i visoke fiskalne i parafiskalne namete.

Menadžer projekta Saša Aćić pozdravio je spremnost inspektorata da sarađuje na aktivnostima usmjerenim ka edukaciji poslodavaca i smanjenju koruptivnih rizika, najavivši i inicijativu Unije udruženja poslodavaca RS za analizu i otklanjanje sukoba u nadležnostima različitih nivoa inspekcijskih službi u Republici Srpskoj. Dodao je da je ovo četvrti po redu okrugli sto u Srpskoj na ovu temu, i najavio održavanje još jednog u narednom periodu.

Navedene aktivnosti dio su projekta “Smanjenje koruptivnih rizika u radu inspekcijskih službi u RS“ koji provodi Unija udruženja poslodavaca RS.

Projekat se provodi u okviru šireg programa „Podrška građanima u borbi protiv korupcije“ koji implementiraju Centri civilnih inicijativa (CCI), kao glavni implementator uz finansijsku podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).